Οι ψευδείς ειδήσεις ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τις αληθινές

Απο τον στις Μάρτιος 12, 2018

Οι ψευδείς ειδήσεις ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τις αληθινές

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία έρευνας του Πανεπιστημίου ΜΙΤ σχετικά με τα fake news και το πως διαχέονται.

fakenews

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply