Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Απο τον στις Απρίλιος 1, 2015

 

Τα κυριότερα εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, αφορούσαν σε:

  • Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για την πρόληψη του καρκίνου του Μαστού που θα διεξαχθούν στην Π.Ε. Πειραιά.
  • Γνωμοδότηση επί του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων και ΕΕΛ Οικισμών Μαρκοπούλου, Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Χαλκουτσίου και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού».
  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στον εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση και μετατροπή του υφιστάμενου τουριστικού συγκροτήματος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γλυφάδας,
  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 181,7 MW (79 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13,8 MW, Αιολικά Πάρκα Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27,6 MW, Αιολικά Πάρκα Μύτικα Α.Ε. ισχύος 29,9 MW, Αιολικά Πάρκα Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13,8 MW, Αιολικά Πάρκα Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18,4 ΜW, Αιολικά Πάρκα Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29,9 MW, Αιολικά Πάρκα Ανατολής – Πρινιά Α.Ε. ισχύος 16,1 MW, Αιολικά Πάρκα Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32,2 MW, στις θέσεις ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΜΗΛΙΑ, ΣΠΗΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΚΑΘΑΡΑ, αντίστοιχα του Δ. Καρύστου (Π.Ε. Ευβοίας), και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης και Παιανίας στην Αττική» της Περιφέρειας Αττικής.
  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικοί Σταθμοί στις νήσους Λέρο, Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω συνολικής ισχύος 348 MW και η διασύνδεσή τους με το διασυνδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας».
  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών» στο Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας της Περιφέρειας Αττικής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply