Δήμος Κηφισιάς:Συνάντηση – συζήτηση, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων επί του Σχεδίου προϋπολογισμού του 2020

0
303

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στην Αίθουσα «Δήμαρχος Β.Γκατσόπουλος», κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου Κηφισιάς Γ. Θωμάκου συνάντηση – συζήτηση,  Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων επί του Σχεδίου προϋπολογισμού του 2020. Πρόκειται για την δεύτερη συνάντηση που γίνεται σε κλίμα συναίνεσης – η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου. 

Oι συναντήσεις συνεργασίας- συζήτησης με τους αιρετούς του Δήμου μας, όπως είχε εξαγγείλει από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του, o Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πριν εισαχθούν στα αρμόδια όργανα και το  Δημοτικό Συμβούλιο σημαντικά ζητήματα για τον Δήμο μας.

Το σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο είχε σταλεί σε όλους τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους, είναι ισοσκελισμένο ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα, ενώ οι προτεραιότητες του έχουν τεθεί από τις υπηρεσίες και αφορούν συνεχιζόμενα έργα και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. 

Ο κ. Θωμάκος επεσήμανε επίσης πως στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 εμφανίζονται μεγαλύτεροι προγραμματισμοί σε προμήθειες του Δήμου, οι οποίοι υλοποιούνται μέσω μεγάλων ανοιχτών δημοσίων διαγωνισμών όπως για παράδειγμα σε καύσιμα, ελαστικά αυτοκινήτων, γάλα  κ.α.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, κατατέθηκαν προτάσεις από τις παρατάξεις «ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΡΓΑ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» και «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ», με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να επισημαίνουν την αναγκαιότητα τεκμηρίωσης τους σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται. Η επόμενη συνάντηση – συζήτηση,  Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020.

Leave a reply