Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 19/9

Απο τον στις Σεπτέμβριος 14, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 20ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 5-9-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Έκτακτα θέματα

Δ. Τακτικά θέματα

 1. Επί της υπ’αρ. 57/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 81Α στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της υπ’αρ. 59/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί των οδών Πανδώρας, Αριάδνης & Φιλύρας στην Εκάλη».

 1. Επί της υπ’αρ. 60/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της οδού Θέτιδος στην Εκάλη».

 1. Λήψη απόφασης περί μη ανανέωσης σύμβασης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ159/Α΄).

 1. Επί αιτήματος τροποποίησης της υπ΄αρ. 431/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 32735/18 αίτησης για έγκριση εργασιών στο ακίνητο – παραδοσιακό κέντρο «ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ».

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίας Ματρώνας.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος σε ακίνητο, επί της οδού Κολοκοτρώνη 5, Ο.Τ. 73, Κηφισιά.

 1. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 264/1994 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (προσθήκη δραστηριότητας), επί των οδών Γορτυνίας 11 και Δαγκλή, στο Ο.Τ 350, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα), επί της πλατείας Αγίου Δημητρίου 15, Ο.Τ. 35, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα «Πρακτορείο Παιγνιομηχανημάτων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» επί των οδών Λ. Κηφισίας 222 & Δροσίνη 1, Ο.Τ. 41, Κηφισιά.

 1. Επικαιροποίηση της υπ’αρ.755/17 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

 1. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 640/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και χρήσεων γης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας για τον νέο παιδικό σταθμό του Δήμου «Βίλα Μιχλ».

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « 45η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».

 1. Έγκριση παραχώρησης χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Μοσχονήσιου Παναγιώτη στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέο δικαιούχο.

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου».

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/βάθμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου».

 2. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 545,44€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 3. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 169,52€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 4. Επί αιτήματος για διαγραφή οφειλών από τους 751/13 και 752/13 χρηματικούς καταλόγους βάσει των διατάξεων του άρ.222 του Ν.4555/18.

 5. Διαγραφές ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 6. Διαγραφή ποσού 1.611,44€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 7. Διαγραφή ποσού 206,97€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 5/9

Απο τον στις Αύγουστος 31, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 18-7-2018 και 1-8-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

 1. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 1. Έγκριση μελέτης 21/2018 Τ.Υ. για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων» -«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» – «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους 591.188,60€ με Φ.Π.Α. με τη διαδικασία διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

 1. Λήψη απόφασης για την εποχικότητα λειτουργίας των ασκεπών χώρων της Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής Χαρ. Ν. Σινούρη Α.Ε. .

 1. Επανεξέταση της υπ΄αρ. 102/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για μονοδρόμηση της οδού Στεφάνου Δέλτα.

 1. Επί της υπ’αρ. 42/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Σήμανση εγκεκριμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Ο.Τ. Γ876 του Δήμου Κηφισιάς».

 1. Επί της υπ’αρ. 43/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Θησέως στην Κηφισιά, στο τμήμα μεταξύ των οδών Τατοΐου και Χρυσαλίδος».

 1. Επί της υπ’αρ. 44/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κόκκοτα στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 45/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Κοσκινά και της οδού Υποσμηναγού Νικολάου Σιαλμά στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοσκινά και Όθωνος στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 46/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Διός στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γ. Λύρα και Αυγής στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 47/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κων. Παλαιολόγου και Σόλωνος στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 41/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Πρόταση τροποποίησης του Ο.Τ. 38Α στην Π.Ε. «Καστρί – Πολιτεία» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας με απόδοση τμήματος Ε=427,49 μ2 σε κοινή χρήση. Άρση ασυμφωνίας ρυμοτομικού σχεδίου και διαμονής οικοπέδων συνεταιρισμού πολιτείας».

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Κλήρωσης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης τεχνικών έργων και μελετών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 1. Έγκριση: α) του υπ΄αριθμόν 2/2018 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ. 44 β) του υπ΄αριθμόν 1/2018 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ. 13 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙ.ΠΑ του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Κατασκευή Νέας Υδρογεώτρησης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας».

 1. Διαγραφές οφειλών Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π. από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 1. Διαγραφή ποσού 579,44€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 614,76€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 75,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 971/2018, ως μη οφειλόμενου.

 1. Διαγραφή ποσού 16,90€ από τέλη ύδρευσης.

 1. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης ποσού 3.458,28€ και επαναβεβαίωση αυτών στους νέους ιδιοκτήτες.

 1. Διαγραφή χρεών από ανείσπρακτα Δ.Τ. – Δ.Φ. – Τ.Α.Π. της ΔΕΗ ύψους 649,49€ και επαναβεβαίωση αυτών στους νέους ιδιοκτήτες.

 2. Διαγραφή υπολοίπου οφειλών συνολικού ποσού 863,78€ από τους Χ.Κ. 949 και 950/2017.

 3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 4. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 198,00€ από παράβαση Κ.Ο.Κ. .

 5. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 183,51€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 6. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 565,54€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 1/8

Απο τον στις Ιούλιος 27, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Αυγούστου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 11-7-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Αντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/βάθμιας Εκπ/σης».

 1. Αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Ζωοφιλίας.

 1. Επί της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση παιδικού σταθμού με τη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης (παρ.1 άρθρου 194 Ν.3463/2006).

 1. Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2018, (σχετ. οι διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1»).

 1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 712/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2018.

 1. Αναμόρφωση οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των ΝΠΔΔ αυτού (σχετικές οι αποφάσεις 482/2018 Οικ. Επιτροπής & 399/2018 Δ.Σ.)(άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 7261/2013 {Φ.Ε.Κ. 450 Β /26-2-0013} ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών).

 1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας».

 1. Επανεξέταση της 54/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στην οδό Σπανουδάκη στην Κηφισιά».

 1. Επικαιροποίηση της 615/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για προσθήκη δραστηριότητας «ειδών πρατηρίου άρτου και παροχής καφέ φρέσκων χυμών και λοιπών ροφημάτων σε διερχόμενους», επί των οδών Λ. Κηφισίας 236 & Κασσαβέτη 1, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παροχή προσωπικών υπηρεσιών – μανικιούρ – πεντικιούρ), επί των οδών Αδαμών και Πλειάδων 95, Ο.Τ. 268, Κηφισιά.

 1. Έγκριση κατανομής ποσού 105,40€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2016).

 1. Έγκριση παραχώρησης ή μη σχολικών χώρων του 3ου Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου Κηφισιάς στην Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς για την πραγματοποίηση των προπονήσεων και των αγώνων του Συλλόγου Ν. Κηφισιάς.

 1. Κοπές δένδρων κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «1η Ασφαλτόστρωση 2010».

 1. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

 1. Επιστροφή ποσού 1.308,74€ ως πλεονάζοντος από την απόδοση οφειλής εκ γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 414,984€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.517,79€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 674,87€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.562,82€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 632,96€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 18/7

Απο τον στις Ιούλιος 13, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Ιουλίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 27-6-2018 (15η ειδική και 16η τακτική).

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 1. Επί της 9/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Αραβοσιτά, στη συμβολή της με την οδό 1η Μάη, στην Κηφισιά».

 1. Επί της 10/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη και Μπακογιάννη στην Κηφισιά».

 1. Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW, σε βάρος του K.Α. 10.6699.06 .

 1. Έγκριση 4ης παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».

 1. Αποχώρηση του Δήμου από το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος για πρακτική άσκηση του σπουδαστή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ζωγράφου με την ειδικότητα του Τεχνικού Δασικής Προστασίας στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

 1. Επιστροφή ποσού 1.790,52€, έγκριση δαπάνης και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης λόγω λανθασμένης χρέωσης.

 1. Επιστροφή ποσού 32,64€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Επιστροφή ποσού 85,82€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών ύψους 3.091,20€ από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο, λόγω ολοσχερούς εξόφλησης.

 1. Διαγραφή οφειλής από ανείσπρακτα ΔΕΗ ποσού 686,36 €.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 255,00 από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 420,00 από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 2.644,05€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Έγκριση για καταστροφή άχρηστων υλικών.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 11/7

Απο τον στις Ιούλιος 7, 2018

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Ιουlίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

 1. Υποβολή Β’ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Ιουνίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 & η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 2007/τ.Β΄/9-9-2011. Έλεγχος επίτευξης στόχων [άρθρο 2 της 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013)].

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

 1. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. (Αριθμός Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 317/2018).

 1. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ορισμός υπόλογου διαχειριστή και αναπληρωτή του.

 1. Τροποποίηση των υπ΄ αριθ. 665/2017 και 666/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τις νέες θέσεις λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας και τα όρια αυτών.

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στo Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

 1. Επί της 103/2017 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς που αφορά στην ονομασία του Δυτικού πεζόδρομου του Ο.Τ. 1037, στην περιοχή Αδάμες στην Κηφισιά.

 1. Επί της 25/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς που αφορά στην μετονομασία της οδού Ζαφ. Μάτσα, η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών Κυριαζή Δημητρίου και Αγίου Σεραφείμ στην περιοχή Γράμμος – Φοίνικας, στις Αδάμες στην Κηφισιά.

 1. Συμπλήρωση παραγράφου στην υπ΄ αρ. 280/2018 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση σχεδίου νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς (Δημοτικές Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), με πλαίσιο αναφοράς την υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β΄/5.12.2017) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών».

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ για επιχορήγηση έργων εντός του οικονομικού έτους 2018.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο), επί της οδού Κολοκοτρώνη 19 & Αργυροπούλου στον Α΄ όροφο, Ο.Τ. 73, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα «Πρακτορείο Ο.Π.Α.Π.», επί της οδού Αντωνοπούλου 1, Ο.Τ. Γ 907, Κηφισιά.

 1. Έγκριση κατανομής και διάθεση επιχορήγησης ΣΑΤΑ 2018 ποσού 108.886,43 € στις Σχολ. Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ   για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.  (απόφαση ΔΕΠ 20/2018)

 1. Έγκριση κατανομής και διάθεσης  επιχορήγησης υπόλοιπου  ΣΑΤΑ 2017 ποσού 6.990,95 € στις Σχολ. Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ  για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. ( 21/18 απόφ. ΔΕΠ και 172/18 αποφ. Δημ. Συμβουλίου.)

 1. Έγκριση παραχώρησης ή μη σχολικών χώρων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων «Δ. Βικέλας» 8ου Δημοτικού σχολείου στον Αθλητικό Σύλλογο ΖΑΟΝ για την πραγματοποίηση  αθλητικών αγώνων μπάσκετ κοριτσιών. (αποφ. Σχ.Επ. 63/18 και αποφ. ΔΕΠ 21/18).

 1. Επείγουσα κοπή τριών (3) δένδρων στη συμβολή των οδών Αρκαδίας και Πύλου 12, περιοχή Αδαμών Κηφισιάς.
 1. Κοπές δένδρων κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
 1. Επί της 442/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στη Δικηγορική Εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στους δικηγόρους Ευάγγελο Ν. Χατζηγιαννάκη και Βασίλειο Ε. Χατζηγιαννάκη.

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «46η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΑΛΗΣ» με αναθεώρηση.

 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ» με αναθεώρηση.

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017».

 1. Επιστροφή ποσού 60,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 1. Διαγραφή οφειλών 2.729,65 € από εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης.

 1. Διαγραφή ποσού 1.580,51€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 784,90 από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.628,20€ € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 735,36€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply