Εισήγηση – απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Γονέων Κηφισιάς

0
588

Εισήγηση – απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Γονέων Κηφισιάς καθώς και το πλαίσιο διεκδικήσεων της Ένωσης Γονέων από το Δήμο Κηφισιάς όπως παρουσιάστηκε στις υποψήφιες Δημοτικές παρατάξεις.

1) Η ανάγκη ενδυνάμωσης της σχέσης της Ένωσης με τους Συλλόγους Γονέων και διαρκούς αλληλο-τροφοδότησης.

Ρόλος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων είναι η διαρκή και δημιουργική συνεργασία με τα Διοικητικά συμβούλια των συλλόγων, ο συντονισμός δράσεων και παρεμβάσεων, η διοχέτευση ενημέρωσης και εμπειρίας ανάμεσα στους Συλλόγους Γονέων, σε άλλες Ενώσεις αλλά και με τα ανώτερα όργανα του γονεϊκού κινήματος.

Με το σκεπτικό της άμεσης ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στις διοικήσεις των Συλλόγων γονέων – μέλη διοικητικών συμβουλίων και αντιπρόσωποι – αποφασίσαμε η σημερινή συνέλευση να είναι διευρυμένη. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός για το επόμενο χρονικό διάστημα να προκύψει μέσα από τη συζήτηση που θα γίνει σήμερα με βάση την εισήγηση του ΔΣ της Ένωσης.

Όμως αυτή η διαδικασία δεν σταματάει σε μια Γενική Συνέλευση με όποιο χαρακτήρα και αν έχει. Τα βέλτιστα αποτελέσματα θα προκύψουν μόνο εάν αυτή η διαδραστική επαφή γίνει καθημερινότητα. Όπως είναι και η σχέση του Συλλόγου γονέων με το ίδιο το σχολείο.

Έτσι θα μπορέσει να ενισχυθεί η δράση των συλλόγων, να διευκολυνθούν μέσα από τη εμπειρία που θα λάβουν, ο σχεδιασμός της Ένωσης να είναι καλύτερα προσανατολισμένη σύμφωνα με τα προβλήματα των σχολείων αλλά και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Θεωρούμε ότι μετά από πρωτοβουλία του ΔΣ της Ένωσης – όπως άλλωστε οφείλει – και μέσα από τις συναντήσεις με τα ΔΣ των Συλλόγων που ανταποκρίθηκαν έχουμε την επικαιροποιημένη εικόνα της σημερινής κατάστασης. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια με κύριο στόχο η μόνιμη συνεργασία και η σταθερή επαφή να γίνει τρόπος δουλειάς για όλους μας.

2) Σχολικές υποδομές

Προσχολική αγωγή: Παραμένει ακόμα άλυτο το πρόβλημα της πλήρους στέγασης της δίχρονης προσχολικής αγωγής η οποία θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά και στην Κηφισιά από την επόμενη χρονιά.

Ως Ένωση Γονέων έγκαιρα πριν 2 χρόνια αναδείξαμε το πρόβλημα στην Δημοτική αρχή και περιμέναμε την λήψη μέτρων από την πλευρά τους. Δυστυχώς δεν υπήρχε καμία πρωτοβουλία σε κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος. Το καλοκαίρι διοργανώσαμε εκδήλωση αναδεικνύοντας την εκπαιδευτική αναγκαιότητα εφαρμογής της προσχολικής αγωγής καθώς επίσης την κατάσταση στο Δήμο μας. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών ήταν ικανοποιητική. Στόχος ήταν να ανοίξει η συζήτηση στην κατεύθυνση της διεκδίκησης και εξασφάλισης εφαρμογής της 2-χρονης προσχολικής και όχι της υποχώρησης μας απέναντι στις αδυναμίες που υπάρχουν από τους αρμόδιους φορείς.

Σημειώνουμε ότι η Κηφισιά είναι μέσα στους 15 Δήμους που εξαιρέθηκαν λόγω ανετοιμότητας. Η μέχρι σήμερα εικόνα που έχουμε είναι ότι ο Δήμος δεν προχωράει σε ουσιαστικές λύσεις αλλά για ακόμα μια φορά σε προσωρινά μέτρα που αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι το 3ο και 9ο νηπιαγωγείο συστεγάζονται και το υφιστάμενο κτίριο έχει ενισχυθεί με την προσθήκη αίθουσας προκατ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. Η επιλογή που προκρίνει ο Δήμος ώστε να εφαρμοστεί η 2-χρονη προσχολική είναι η προσθήκη ακόμα μιας επιπλέον αίθουσας προκατ και όχι η έναρξη ανέγερσης νέας σχολικής μονάδας για το 9ο νηπιαγωγείο για το οποίο υπάρχει και δεσμευμένο οικόπεδο για αυτόν το λόγο.

Είναι κοινή η τακτική που ακολουθεί η πλειοψηφία των Δήμων για την εξασφάλιση χώρων φοίτησης των προνήπιων να αναφέρονται σε απαιτούμενες αίθουσες και όχι σε νέα κτίρια. Είναι παραπλανητικό για τη δική μας στόχευση και διεκδίκηση. Η φοίτηση των νηπίων έχει συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις. Ένα τμήμα νηπιαγωγείου έχει ανάγκη αίθουσας φοίτησης, τραπεζαρίας, χώρου ξεκούρασης, γραφείο εκπαιδευτικού, τουαλέτες παιδιών και εκπαιδευτικών, κουζίνα. Επομένως αυτός θα πρέπει να είναι και ο προσανατολισμός μας.

Η εικόνα που υπήρχε το καλοκαίρι του 2019 μετά και τις εγγραφές των προνηπίων στα νηπιαγωγεία ήταν η ακόλουθη:

 • 1ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς εγγραφές 50 δυναμικότητα 44 παιδιά

 • 2ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς εγγραφές 78 δυναμικότητα 44 παιδιά

 • 3ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς εγγραφές 92 δυναμικότητα 82 παιδιά

 • 5ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς εγγραφές 92 δυναμικότητα 32 παιδιά

 • 7ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς εγγραφές 57 δυναμικότητα 40 παιδιά

 • 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας εγγραφές 94 δυναμικότητα 44 παιδιά

 • 2ο & 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας εγγραφές 118 δυναμικότητα 66 παιδιά

Στην έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς μεταστεγάστηκε το 2ο νηπιαγωγείο Κηφισιάς στο χώρο που είχε κάνει δωρεά στο Δήμο το Λεβέντειο Ίδρυμα από το 1999 για αυτό το σκοπό.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 • 1ο Δημοτικό Κηφισιάς: δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι εργασίες για την ανέγερση της νέας

πτέρυγας

 • 1ο Δημοτικό Νέα Ερυθραίας: ακόμα δεν έχει βγει η Διακήρυξη από την Περιφέρεια Αττικής.

 • 3ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας & 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας: δεν έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για την ανέγερση του νέου σχολείου

Συνολικά ο αριθμός των παιδιών αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και έτσι προκύπτει η αναγκαιότητα για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων λειτουργούν με πολλά περισσότερα τμήματα από τον αρχικό σχεδιασμό. Για παράδειγμα αναφέρουμε το 4ο Δημοτικό Κηφισιάς. Αρχικά ήταν12-θέσιο, πριν δύο χρόνια μετατράπηκε σε 14-θέσιο, σήμερα λειτουργεί με 15 τμήματα τάξης και πλέον ένα τμήμα υποδοχής και ένα ένταξης. Αναγκαιότητα για 17 αίθουσες και ο αριθμός των παιδιών είναι 304 (τα τελευταία 4 χρόνια αυξάνεται κατά 10 μαθητές κάθε χρόνο).

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Ασφυκτική είναι η κατάσταση στο Γυμνάσιο της Νέας Ερυθραίας το οποίο θα πρέπει να προβλέπει 15 αίθουσες διδασκαλίας και μπορεί να αντέξει μόνον 13. Το τμήμα ένταξης περιφέρεται από τάξη σε τάξη.

Το 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς συστεγάζεται με το 2ο Λύκειο και αρκετές αίθουσες του Γυμνασίου στεγάζονται σε προκατ. Είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη για την ανέγερση νέας σχολικής μονάδας ή νέας πτέρυγας στον υφιστάμενο χώρο ώστε να διαχωριστούν τα δύο σχολεία.

Ανάγκη προγραμματισμένης συντήρησης

Ανύπαρκτη είναι η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση. Αίτημα της Ένωσης γονέων είναι η σταθερή ένταξη στο σχεδιασμό του Δήμου η συντήρηση των σχολείων σε βάθος πενταετίας ανεξάρτητα από την πιθανή εναλλαγή της Δημοτικής πλειοψηφίας. Πρέπει σε αυτό το σημείο να επαναλάβουμε ότι η συντήρηση των σχολείων είναι αρμοδιότητα κάθε Δημοτικής αρχής είτε με την διάθεση δικών της κεφαλαίων είτε με την διεκδίκηση και εξασφάλιση πόρων από τα αρμόδια Υπουργεία.

Αποτέλεσμα αυτής της ανεπάρκειας από την μεριά του Δήμου είναι καθημερινά να σημειώνουμε περιστατικά φθοράς καθώς επίσης έχουμε καταγράψει μέσα από τους Συλλόγους γονέων μεγάλο αριθμό αναγκαίων βελτιώσεων στην πλειοψηφία των σχολικών μονάδων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Στο Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας έσπασαν από τον αέρα τζάμια και έπεσαν μέσα στις αίθουσες,

 • Στο 1ο Δημοτικό Κηφισιάς αποκολλήθηκε φωτιστικό και οι μπασκέτες είναι σκουριασμένες και έτοιμες να πέσουν,

 • Στο 3ο – 9ο νηπιαγωγείο οι οπλισμοί της σκεπής είναι σκουριασμένοι,

 • Στο 10ο νηπιαγωγείο η έλλειψη μόνωσης είχε ως αποτέλεσμα να τρέχουν νερά μέσα στην μοναδική αίθουσα μέσα από το φωτιστικό,

 • Στο Λύκειο Νέας Ερυθραίας το ασανσέρ χρησιμοποιείται μόνο εάν υπάρχει ανάγκη αφού δεν υπάρχει σταθερή μηνιαία συντήρηση,

 • Στο 2ο & 3ο Νέας Ερυθραίας το ασανσέρ έχει σοβαρό πρόβλημα και δεν λειτουργεί καθόλου,

 • Στο 8ο Δημοτικό το ασανσέρ δεν λειτουργεί καθόλου.

Συνολικά οι μονώσεις των οροφών αντικαθίστανται και επισκευάζονται όχι με βάση τις προδιαγραφές για τη διάρκεια ζωής, αλλά μόνον μετά την εμφάνιση υγρασίας στις οροφές και την πτώση σοβάδων, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα περισσότερα σχολεία δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των σχολείων.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα προβλήματα καταγράφονται με πρωτοβουλία των Συλλόγων γονέων και μεταφέρονται στη Δημοτική αρχή δυστυχώς με άμεση δρομολόγηση μόνο των πολύ σοβαρών προβλημάτων.

Προτεινόμενες Δράσεις

Ως Διοικητικό Συμβούλιο θέτουμε ως άμεση προτεραιότητα την επικαιροποίηση των προβλημάτων σχετικά με την σχολική στέγη στο Δήμο μας και την άμεση δρομολόγηση της λύσης τους. Η πρωτοβουλία φυσικά ενός μόνο Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.

Προτείνουμε σε συνεργασία με τα ΔΣ των Συλλόγων:

 • Κάθε Σύλλογος Γονέων να ετοιμάζει άρθρο ή ανακοίνωση που θα συνοδεύεται με αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό και θα αναδεικνύει τα προβλήματα του σχολείου. Το κείμενο αυτό θα προβάλλεται μέσα από τον τοπικό τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό), την ένωση Γονέων αλλά και ο κάθε Σύλλογος θα το κοινοποιεί στους γονείς του σχολείου του τουλάχιστον.

 • Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των προβλημάτων των σχολείων θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση/ συνέντευξη τύπου για την ανάδειξη των προβλημάτων.     

 • Να επαναληφθεί η παρέμβαση στο κέντρο της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας, με διακίνηση ανακοίνωσης και αυτή τη φορά να υπάρχουν και ταμπλό με φωτογραφικό υλικό. 

 • Όλη αυτή η προσπάθεια θα κορυφωθεί σε δημοτικό συμβούλιο προς το τέλος Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου 2020.

Το παραπάνω πρόγραμμα να συζητηθεί και σε Γενικές Συνελεύσεις των σχολείων.

Μέσα σε αυτή την προετοιμασία καλέσαμε σε συνάντηση τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων του Δήμου μας μαζί με τους Συλλόγους Γονέων. Δυστυχώς σε αυτή την προσπάθεια ανταποκρίθηκαν και λίγοι Διευθυντές αλλά και λίγοι Σύλλογοι. Θέσαμε όλα τα παραπάνω ζητήματα ζητώντας τη συνεργασία και τη στήριξη τους. Δυστυχώς στο κάλεσμα της Ένωσης ανταποκρίθηκαν λίγοι Διευθυντές αλλά και μέλη των Συλλόγων γονέων. Καταλήξαμε σε κοινή απόφαση με τους παρευρισκόμενους ώστε από κοινού να προχωρήσουμε στην διοργάνωση σε μιας νέας αντίστοιχης προσπάθειας.

Παράλληλα επιδιώξαμε συνάντηση με εκπροσώπους του τοπικού τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού) όπου και εκεί δυστυχώς δεν υπήρχε ανταπόκριση. Θα επιμείνουμε στην επίτευξη αυτής της επικοινωνίας αλλά και συνεργασίας προκειμένου να αναδείξουμε την προσπάθεια και τις διεκδικήσεις της Ένωσης Γονέων.

3) Βοηθητικό προσωπικό

Η καθαριότητα των σχολείων δεν καλύπτεται όπως θα έπρεπε με σταθερές συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, αλλά με εργολαβικές συμβάσεις εξευτελιστικού τιμήματος και μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας που δεν καλύπτουν πάντα όλο το σχολικό έτος. Ο λόγος που έχουν αποφευχθεί μέχρι τώρα πολύ δυσάρεστες καταστάσεις οφείλεται είτε στον υπερβάλλοντα ζήλο κάποιων εργαζομένων, είτε στην απλήρωτη απασχόληση συγγενών και φίλων των καθαριστών κ.ο.κ..

Επίσης τα τελευταία τρία χρόνια συνολικά οι ανάγκες σε βοηθητικό προσωπικό καλύπτονται με προσωρινή κατάσταση, η οποία καλύπτει όμως πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε όλα τα σχολεία. Ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε καθαρίστρια κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ούτε και σε τραπεζοκόμο για την ανάγκη του ολοήμερου. Αντίστοιχα και στα Δημοτικά κάλυψη για τη σίτιση. Ιδιαίτερα η κατάσταση με την καθαριότητα τείνει να γίνει επικίνδυνη. Θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλία για την μονιμοποίηση αυτών των εργαζομένων. Πρωτοβουλία η οποία θα διεκδικεί την μόνιμη επίλυση του προβλήματος και για την μια και καλή κάλυψη όλων των αναγκών.

Προτείνουμε να προχωρήσουμε σε καταγραφή όλων των αναγκών σε βοηθητικό προσωπικό ανά σχολείο και στη συνέχεια να διαμορφωθεί κείμενο το οποίο θα υπογράψουν οι γονείς όλων των σχολείων. Στη συνέχεια να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να παρθεί εκεί απόφαση για την διεκδίκηση την μόνιμης και επίλυσης του προβλήματος. 

4) Γραφική ύλη νηπιαγωγείων.

Ως Ένωση διεκδικούμε όλα τα υλικά των νηπιαγωγείων να δίνονται δωρεάν και να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι γονείς. Δυστυχώς η αδυναμία κάλυψης των υλικών από τις Σχολικές Επιτροπές οδηγεί τους γονείς να πληρώνουν. Υπάρχουν μάλιστα κάποια νηπιαγωγεία όπου ζητούνται από τους γονείς υπέρογκα ποσά π.χ. 100€.

Πετύχαμε τα δυο τελευταία χρόνια να εγκριθεί από το Δήμο ποσό 8.000 €. Είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά χρειάζεται και το ποσό αυτό να αυξηθεί αλλά και να διανέμεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των νηπιαγωγείων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Για να το πετύχουμε πρέπει να ασκηθούν συντονισμένες πιέσεις από τους συλλόγους γονέων των νηπιαγωγείων, την Ένωση αλλά και τις εκπαιδευτικούς, έγκαιρα προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

5) Κενά ιδιαίτερα στη Δευτεροβάθμια

Παρότι έχουν περάσει 4 μήνες από την αρχή της σχολικής χρονιάς τα κενά είναι ακόμα αρκετά. Άλλωστε σε συνάντηση της Γ. Γραμματέα του Υπουργείου με Ενώσεις άλλων περιοχών παραδέχθηκε ότι μετά και τις τελευταίες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών τα κενά θα παραμείνουν περίπου στα 900. Μέχρι τέλη Νοέμβρη σε σχολεία της Β’ βάθμιας είναι αδύνατον να διαμορφωθεί σταθερό πρόγραμμα αφού οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τρέχουν σε 3 – 4 διαφορετικά σχολεία τα οποία βρίσκονται και σε περιοχές με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Η λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου αποδιαρθρώνεται και το καθεστώς των β΄ και γ΄ αναθέσεων έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας μιας σειράς μαθημάτων. Έτσι καθηγητές ξενόγλωσσων διδάσκουν ιστορία και αρχαία, εκπαιδευτικοί πληροφορικής μαθηματικά, καθηγητές φυσικής διδάσκουν χημεία & βιολογία.

Η οδηγία του προϊσταμένου της Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης της Β΄ Αθήνας προς τους Διευθυντές των σχολείων είναι: «στύψτε και τις πέτρες».

Ως Ένωση μοιράσαμε ανακοίνωση κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, συμμετείχαμε σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας στις 5/11 μαζί με άλλες Ενώσεις Γονέων του Βόρειου & Δυτικού Τομέα καθώς και την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής. Συμμετείχαμε επίσης στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων στις 23/11.

Γνώμη μας είναι η από κοινού αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, γονέων – εκπαιδευτικών και μαθητών, μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πρέπει να έχει διαμορφωμένο σχολικό πρόγραμμα επομένως εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους. Η ανησυχία όλων μας για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης απαιτεί την άμεση κατάργηση της β΄& γ΄ ανάθεσης. Χρειάζεται να μαζέψουμε στοιχεία για την σημερινή εικόνα των σχολείων και να δούμε τρόπους προβολής του προβλήματος και έντασης των πιέσεων για την κατάργηση αυτής της διαδικασίας.

6) Προσφυγικό

Σαν Ένωση συλλόγων γονέων δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι για την τραγωδία του προσφυγικού με θύματα παιδιά. Πρέπει να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας. Τα σχολειά, οι γειτονιές και οι καρδιές μας είναι ανοικτά στα ξεριζωμένα παιδιά. Εάν αγαπάμε πραγματικά τα παιδιά μας, εάν θέλουμε να ζήσουν σε έναν κόσμο αγάπης, ειρήνης, αδελφοσύνης των λαών, έχουμε ευθύνη να φράξουμε το δρόμο στο αντιπροσφυγικό μίσος και δηλητήριο το οποίο δυστυχώς ρέει άφθονο και υποδαυλίζεται από όλους όσους θέλουν να στρέψουν την κοινωνική δυσαρέσκεια για την κρίση, και τη φτώχια όχι στις εξουσίες που την προκάλεσαν, αλλά στους αδύναμους και κατατρεγμένους.

Ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης προτείνουμε τη συλλογή ειδών ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΑΣΓΜΕ.

Facebook Comments