Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Κηφισιάς την Τετάρτη 24/7

0
281

kifisia-1-e1504262463393

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί  την Τετάρτη 24 Ιουλίου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων 

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα  

Γ. Τακτικά θέματα

 

    1. Έγκριση για την πραγματοποίηση προσλήψεων σαράντα οκτώ (48) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17) στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2019.

 

 1. Επί της υπ’αρ. 24/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» για την έγκριση παραχώρησης του καταστήματος (Νο10) επί της Μ. Αντύπα 5, από τον Δήμο Κηφισιάς στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. για την κάλυψη των αναγκών του. 

 

 1. Ανάκληση της υπ’αρ. 272/2019 απόφασης περί απαλλοτρίωσης έκτασης         82,69 τ.μ., με κωδικό κτηματογράφησης 01.21.001, στην Πολεοδομική Ενότητα 10, στο Ο.Τ. 53, της περιοχής Υπόλοιπο Βαρειές του Δήμου Κηφισιάς και επαναπροσδιορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης βάσει της υπ’αρ. 648/17 απόφασης Δ.Σ.

 

 1. Οριστική Παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση υδραυλικής μελέτης για την αποχέτευση ομβρίων περιοχής οδού Ψαρών».

 

 1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ, η οποία αναλαμβάνει το έργο για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ (ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

 

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού – τακτοποιητικού) εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015» με αρ. μελέτης 32/2015.

 

 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «Επισκευές τουαλετών, WC και λοιπών χώρων στο Δημαρχείο και στο κτήριο της Πολεοδομίας του Δήμου Κηφισιάς» με αναθεώρηση. 

 

 1. Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης 233,90 τ.μ. στην Πολεοδομική Ενότητα 10, στο Ο.Τ. Γ958 έως και Γ959, της περιοχής Βαρειές- Υπόλοιπο ΟΥΛΕΝ, με κωδικό ιδιοκτησίας κ.α. 0129011 του Δήμου Κηφισιάς. 

 

 1. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 253 επί ακινήτου με κ.α.:010885, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

 

 1. Έγκριση: α) του υπ’αρ. 4/2019 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ. 43 β) του υπ’αρ. 5/2019 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ. 4 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙ.ΠΑ του Δήμου Κηφισιάς. 

 

 1. Επί αιτημάτων περί έγκρισης τιμών από την Επιτροπή Προσκυρωτέων Εκτάσεων για οφειλή στον Δήμο από προσκύρωση περιοχής «Τρίγωνο Φραγκοπούλου».

 

 1. Τροποποίηση της υπ’αρ. 290/2011 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1868/Τ.Β 24.8.2011 περί «Συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών και Σύστασης Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”».

 

 1. Τροποποίηση της υπ’αρ. 291/2011 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1868/Τ.Β 24.8.2011 περί «Συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών και Σύστασης Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”».

 

 1. Λήψη απόφασης επί όρων παραχώρησης μέρους χώρων Εντευκτηρίου Εκάλης για μαθήματα και διοργάνωση Πολιτιστικών και Κοινωνικών εκδηλώσεων προς διασφάλιση συνεχούς εξυπηρέτησης κοινού. 

 

 1. Διαγραφή συνολικού ποσού ύψους 6.086,87€ από εισφορά, σύνδεση, κραπεδόρειθρα,  και επαναβεβαίωσή του στους υπόχρεους της διορθωτικής πράξης.

Leave a reply

Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Κηφισιάς σήμερα 10/7

0
280

kifisia-1-e1504262463393

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί  σήμερα  Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα  

Γ. Τακτικά θέματα

 

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.

 

 1. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

 

 1. Επί της 21/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, σχετικά με τη μονοδρόμηση των οδών Πατρών και Κορίνθου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελαιών και Πάρνηθος, πέριξ 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 22/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Δειράδων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Κηφισού και Πηγών, μπροστά από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 196/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά  τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Δεμερτζή, προκειμένου να παραστεί την 9η  Δεκεμβρίου 2019 και σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή ή ματαίωση αυτής δικάσιμο, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

 1. Επί της 197/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά  τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Δεμερτζή, προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση για την έκδοση διοικητικής πράξης στην οικοδομή επί των οδών Ιλισίων και Ρόδων στο Ο.Τ. 510, για λογαριασμό του Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 198/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά  τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Γιάννη Παπαγιάννη, προκειμένου να παραστεί την 24η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα: 11:30 και σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα 15ο.

 

 1. Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης 172,14 τ.μ., στην Πολεοδομική Ενότητα 9, στο Ο.Τ. 945, της περιοχής Τρίγωνο Φραγκοπούλου στην Κάτω Κηφισιά, με κωδικό ιδιοκτησίας 012620 του Δήμου Κηφισιάς.    

 

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.02 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» προϋπολογισμού έτους 2019, για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την ορκομωσία του Δημάρχου Κηφισιάς και του Δημοτικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της           2ας Ιουνίου 2019.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1/2006» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ (ΜΠΑΡΕΣ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ) Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 

 1. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών 851,90€ και 601,92€ από τους χρηματικούς καταλόγους 958 και 975/2019 εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω εσφαλμένης εγγραφής συναλλασσόμενου.

 

 1. Έγκριση  διαγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους 958 και 975/2019 που αφορούν εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ καταβολής της οφειλής εντός (1) έτους, με μείωση 20% επί του συνολικού ποσού.

 

Leave a reply