Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στις Δημοτικές Υποδομές του Δήμου Κηφισιάς

0
46
Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στις Δημοτικές Υποδομές του Δήμου Κηφισιάς.
67273023_2364468743639803_1258072354236399616_n
Τα Μικτά Κλιμάκια Μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολεωδομίας ολοκλήρωσαν τους ελέγχους σε όλες τις Δημοτικές Υποδομές που είναι σε λειτουργία. 
Γέφυρες, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Πολιτιστικά κ Αθλητικά Κέντρα κ.λ.π. ελέγχθηκαν σχολαστικά ώστε να δοθούν με ασφάλεια στην χρήση του κοινού.
Από τις αυτοψίες στις γέφυρες:
Μετά από επιτόπια ενδελεχή εξέταση τόσο του φέροντος οργανισμού, όσο και των σχετικών επιστρώσεων και πλευρικών στοιχείων (πλινθοδομές, λιθοδομές, κιγκλιδώματα), δεν διαπιστώθηκε κανένα ίχνος αλλοιώσεων ή ρηγματώσεων που να είναι δυνατόν να αποδοθεί στον πρόσφατο σεισμό.
Εξετάσθηκαν οι γέφυρες: Οδού Σωκράτους, οδού 25ης Μαρτίου, οδού Ξενίας, οδού Λεβίδου, οδού Δημοσθένους και γέφυρα ΗΣΑΠ.
Από τις αυτοψίες στα κτίρια:
Σε  ό,τι αφορά τα Δημοτικά κτίρια, μετά από επιτόπια ενδελεχή εξέταση, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη που να μπορούν να αποδοθούν στον πρόσφατο σεισμό

Leave a reply