Έκρηξη σε ΑΤΜ στον Ωρωπό

0
353

ÅñãÜôåò åðéäéïñèþíïõí ôéò æçìéÝò óå õðïêáôÜóôçìá ôñÜðåæáò óôïí ¶ãéï ÄçìÞôñéï ìåôÜ ôçí åìðñçóôéêÞ åðßèåóç óôï Ìç÷Üíçìá Áõôüìáôçò ÁíÜëçøçò (ÁÔÌ), ôçí ÄåõôÝñá 8 Äåêåìâñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ)

Ένα ακόμα ΑΤΜ προσπάθησαν να ανατινάξουν άγνωστοι τη νύχτα για να αρπάξουν τα χρήματα που περιείχε αλλά δεν τα κατάφεραν.

Οι δράστες, στις 03.50 τα ξημερώματα, προκάλεσαν έκρηξη στο ΑΤΜ της EUROBANK που είναι τοποθετημένο στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ Κρητικός, στην οδό Καλλιμάχου στον Ωρωπό, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ζημιές στο μηχάνημα, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν χρήματα και έφυγαν άπρακτοι.

AΠE

Leave a reply