Συμμετοχή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης σε πρόγραμμα ERASMUS+

Χωρίς τίτλοΤο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης συμμετέχει ως βασικός εταίρος σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που αφορά στη συνεργασία και την καινοτομία για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα υλοποιεί πρόγραμμα με τίτλο «Promoting Inclusion Through Educational 3DPrinting», το οποίο αποτελεί συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων, Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι διετής και εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2019.

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο οργανισμός Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte της Ισπανίας και συμμετέχοντες α) σχολεία της Ελλάδας και της Ισπανίας, β) οργανισμοί που ενεργοποιούνται στην ένταξη των μερικώς και μη βλεπόντων μαθητών και γ) οργανισμοί που ασχολούνται με την τριασδιάστατη εκτύπωση και προέρχονται από την Ελλάδα, τη Λετονία, την Ισπανία και την Ισλανδία.

Στόχος του προγράμματος είναι α) ο διαμοιρασμός καλών πρακτικών που αφορούν σε δράσεις που σχεδιάζονται από βλέποντες μαθητές για μερικώς ή μη βλέποντες μαθητές, β) η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε πρακτικές εκμάθησης δημιουργίας υλικού για μερικώς ή μη βλέποντες μαθητές γ) η εμπειρία της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην τάξη και δ) η ένταξη ομάδων που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης υλοποιούν το πρόγραμμα η Δ/ντρια του σχολείου Τζοβλά Ειρήνη, ο Υποδιευθυντής Γεωργόπουλος Γεώργιος, η εκπαιδευτικός Πληροφορικής Λάσκαρη Γεωργία και οι μαθητές/τριες του Στ2.Προκειμένου οι μαθητές/τριες να υλοποιήσουν δράσεις για μερικώς ή μη βλέποντες μαθητές και να εξοικειωθούν στη χρήση λογισμικών τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης, η εκπαιδευτικός Πληροφορικής θα μεταβεί κατά τον μήνα Οκτώβριο στη Βαλένθια της Ισπανίας να εκπαιδευτεί ακολούθως να εκπαιδεύσει σχετικά τους/τις μαθητές/τριες.

Στις μέχρι τώρα συναντήσεις των εταίρων έχουν ρυθμιστεί θέματα που αφορούν στις υποχρεώσεις του κάθε εταίρου, έχει καταρτιστεί πλάνο με προτάσεις και χρονοδιαγράμματα και έχει πραγματοποιηθεί συνέδριο που αφορούσε στη συνεισφορά των 3D εκτυπώσεων στη βελτίωση της καθημερινότητας των μερικώς βλεπόντων ή τυφλών. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κάθε ενδιαφερόμενος από τους επίσημους ιστότοπους του Προγράμματος:

http://www.erasmusprint3d.eu/https://twitter.com/Erasmus_PRINT3D και https://www.facebook.com/print3derasmus/, καθώς και από την ιστοσελίδα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης http://4dim-pefkis.att.sch.gr/site/

Facebook Comments