Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Διονύσου

Απο τον στις Ιανουάριος 17, 2013

Τους νέους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Διονύσου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης.

 

Α. Αντιδημάρχους με καθ’ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ), των παρακάτω οργανικών μονάδων, έχοντας την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτών:

1. Τον κ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, ως αντιδήμαρχο Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής  των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην του Γραφείου Συγκοινωνιακού Έργου του Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων και της μέριμνας για την κοπή των δένδρων που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • του Τμήματος Σχεδίου Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 • της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

2. Τον κ. ΚΟΝΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ, ως αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου
 • το Γραφείο Συγκοινωνιακού Έργου του Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • την μέριμνα για την κοπή των δένδρων που περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

 

3. Τον κ. ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ως αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

4. Τον κ. ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ως αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης        των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • § του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Διεύθυνσης   Οικονομικών Υπηρεσιών
 • § του Τμήματος Ταμιακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας
 • § του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού &         Διοικητικής Μέριμνας.

 

5.  Τον κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟ, ως αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 • του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
 • του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας
 • της Διεύθυνσης ΚΕΠ.

 

6. Την κα ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ως αντιδήμαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης των υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

 

Β. Αντιδημάρχους  με κατά τόπον αρμοδιότητες

1. Τον κ. ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ως αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Άνοιξης.

2. Τον κ. ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ως αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σταμάτας

3. Τον κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟ, ως αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Στεφάνου

4. Την κα ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ως αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Διονύσου

5. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες Αντιδημάρχου των Δημοτικών Ενοτήτων Δροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης διατηρεί ο Δήμαρχος,

 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που       εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που   βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

δ. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

στ. Την τέλεση, σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου, των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.

 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • του Αντιδημάρχου κ. Πέππα Νικολάου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου Διονύσιος,
 • του Αντιδημάρχου κ. Σακελλαρίου Διονυσίου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πέππας Νικόλαος,
 • του Αντιδημάρχου κ. Παππά Νικολάου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κανατσούλης Ιωάννης.
 • της Αντιδημάρχου κας Σαραντάκη Θεοδώρας, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντάκης Κυριάκος,

 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πέππα Νικόλαο.

 

Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ορίζεται ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ο Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο ΔήμαρχοςΔιονύσου Γιάννης Καλαφατέλης,  αναθέτει στα παρακάτω μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου , όπως αναλύονται παρακάτω:

 

1. Τον κ. ΠΟΤΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς, όπως περιγράφονται παρακάτω:

α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που       εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που   βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

δ. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

στ. Την τέλεση, σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου, των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.

 

2. Τον κ. ΧΙΩΤΗ ΗΡΑΚΛΗ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, όπως περιγράφονται παρακάτω:

α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που       εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που   βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

δ. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

στ. Την τέλεση, σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου, των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.

Καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες:

 • του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην της μέριμνας για την κοπή των δένδρων.

 

3. Την κα ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης όπως περιγράφονται παρακάτω:

α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που       εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που   βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

δ. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

στ. Την τέλεση, σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου, των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.

Καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες:

 • του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 • του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας .

 

4. Την κα ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο των αρμοδιοτήτων:

 • του Αυτοτελούς Τμήματος Διαβούλευσης και Εθελοντισμού

 

5. Τον κ. ΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο των αρμοδιοτήτων:

 • του Τμήματος Σχεδίου Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 • τη Διεύθυνση Πολεοδομίας.

 

6. Τον κ. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο των αρμοδιοτήτων:

 • του Γραφείου Ύδρευσης και Αποχέτευσης/ Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Περιβ/ντος & Πολ. Προστασία/ Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου.
 • του Γραφείου Συντηρήσεων & Μικροεπισκευών/ Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης/ Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου

 

7. Τον κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο των αρμοδιοτήτων:

 • του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 • της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

 

8. Τον κ. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗ ΗΛΙΑ, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο των αρμοδιοτήτων:

 • του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply