ΕΛΣΤΑΤ: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,9%

Απο τον στις Απρίλιος 21, 2017

Ôï êôÞñéï ôçò ÅëëçíéêÞò ÓôáôéóôéêÞò Áñ÷Þò ( ÅËÓÔÁÔ ), ÄåõôÝñá 8 Íïåìâñßïõ 2010.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,9% του ΑΕΠ παρουσίασε η γενική κυβέρνηση το 2016, σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε πρωτογενές επίπεδο, το πλεόνασμα καθορίστηκε στα 6,937 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 4,105 δισ. ευρώ (2,3% του ΑΕΠ) το 2015.

Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης περιορίστηκαν στα 86,185 δισ. ευρώ (95,2 δισ. το 2015), ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν στα 87,473 δισ. ευρώ (84,8 δισ. το 2015).

Την ίδια ώρα, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα, ύψους 1,3 δισ. ευρώ (0,7% του ΑΕΠ), έναντι ελλείμματος 5,9% το προηγούμενο έτος.

23

 

Αναλυτικά τα δημοσιονομικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Δημοσιονομικά στοιχεία – 1η κοινοποίηση ( 2017 )

 

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply