Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ( 2016/679

Απο τον στις Μάρτιος 13, 2018
 
 unnamed
 Η INFOLAB διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών δεδομένων ο οποίος τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή στις 25.05.2018. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) είναι ο νέος νόμος για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και παράλληλα επιβάλλει υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν και διαχειρίζονται τέτοιου είδους δεδομένα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της INFOLAB απευθύνονται σε Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών, σε Διοικητικά Στελέχη, σε Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους Εταιρειών καθώς και σε Στελέχη οργανισμών / επιχειρήσεων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Υπεύθυνοι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).

Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της στo Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 131 και στη Θεσσαλονίκη Αλ. Παπαναστασίου 66. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα :

 http://www.infolab.gr/el/NewsLetters/pictures/Picture_GDPR_Compliance.jpg  http://www.infolab.gr/el/NewsLetters/pictures/Picture_GDPR_DPO.jpg
 GDPR Compliance | Αθήνα: 20,21/3 & Θεσσαλονίκη: 26,27/4

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος αφορά οριζόντια όλες τις επιχειρήσεις και τους υπευθύνους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές Προστασίας Δεδομένων και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τους αναφορικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης της εταιρείας τους με το Νέο Κανονισμό.

DPO Certification – Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer | Αθήνα: 26-30/3 & Θεσσαλονίκη: 18-28/4
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προετοιμάσει Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών για την ανάληψη του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.

Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης προσώπων της TUV AUSTRIA HELLAS και να αποκτήσουν την πιστοποίηση DPO.

 

   

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply