Υψηλή απορροφητικότητα των αποφοίτων του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας

Απο τον στις Οκτώβριος 11, 2018

OPA-NEWS-2-1-1Τι δείχνει μεγάλη έρευνα του Ιδρύματος για την αγορά εργασίας και τη «νέα γενιά» του.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζονται μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους (ποσοστό 77%), ενώ η πλειοψηφία αυτών, αναλαμβάνουν καθήκοντα πλήρους απασχόλησης. Μάλιστα, ένα ποσοστό 45% των αποφοίτων του, δηλώνει ότι ανέλαβε θέση εργασίας πριν καν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο.

Αυτά δείχνει μεταξύ άλλων μεγάλη έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση της «νέας γενιάς» επιστημόνων του ΟΠΑ που διεξήχθη από ομάδα καθηγητών του Ιδρύματος, οι οποίοι και ερεύνησαν την χρονική περίοδο 2012-2018 σε δείγμα 1.330 αποφοίτων.

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα σπουδών που παρέχει το Ίδρυμα, αφού σχεδόν το 70% των αποφοίτων θεωρεί ότι οι προπτυχιακές του σπουδές στο ΟΠΑ συνέβαλαν στην εύρεση εργασίας. Επίσης οι απόφοιτοι δηλώνουν ότι κατά τις σπουδές τους έλαβαν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες είτε για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (56%), είτε για να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους (66%). Τέλος, το 65% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από την παρούσα θέση εργασίας του.

Σκοπός της ανωτέρω έρευνας ήταν ο προσδιορισμός των συνθηκών της επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων, καθώς και των ακαδημαϊκών βημάτων τους. Επίσης, η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.aueb.gr/el/node/19171.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply