5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

Απο τον στις Νοέμβριος 13, 2017

21
Το Συνέδριο θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας. Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των αντίστοιχων εταιρειών και φορέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.

 

cropped-HeaderEEDSAΘεματολογία του Συνεδρίου:

1.    Κυκλική οικονομία – Απαιτήσεις Νέου Νομοθετικού πλαισίου

·         ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά µε το WtE (DGENVI, ΥΠΕΝ) 

·         αναθεώρηση WFD

2.    Εθνικός σχεδιασµός αποβλήτων – Περιφερειακοί σχεδιασµοί

·         Αναθεώρηση ΕΣΔΑ σύµφωνα µε τις νεότερες κατευθύνσεις της ΕΕ για την κυκλική οικονοµία

·         Επικίνδυνα αδιέξοδα σε περιοχές τις Ελλάδας (Αττική, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Πελοπόννησος κ.ά.) 

3.    Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων  (τεχνολογίες εναλλακτικής διαχείρισης και λοιπές)

 • Πρόληψη- Τεχνικές μείωσης των αποβλήτων – Επαναχρησιμοποίηση
 • Ανακύκλωση, Ενεργειακή αξιοποίηση, Διάθεση  – Ανάκτηση και αξιοποίηση ξηρού κλάσµατος αστικών αποβλήτων
 • Ανάκτηση και αξιοποίηση βιο-αποβλήτων
 • Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων
 • Ανακύκλωση  /  Θερμική επεξεργασία.
 • Συν-επεξεργασία (co-processing) στην τσιµεντοβιοµηχανία – Πρακτικές ΕΕ
 • Διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων – Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Διαχείριση και αξιοποίηση ειδικών ρευµάτων αποβλήτων (ιλύες, κτηνοτροφικά, γεωργικά κλπ)
 • Ατυπη Ανακύκλωση
 • Δυνατότητες διάθεσης προϊόντων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων  – Αγορές για προϊόντα

4.    Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

 • Συσκευασίες
 • ΑΗΗΕ
 • Μπαταρίες
 • ΟΤΚΖ
 • ΑΕΚΚ
 • Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
 • Χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια
 • Διαχωρισμός στην πηγή / Αυτόματα συστήματα διαχωρισμού από σύμμεικτα

5.    Χρηµατοδοτικά εργαλεία – Οικονομική διάσταση της ΔΣΑ

6.    Θεσμικό Πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων ΔΣΑ ( ΦοΔΣΑ, Αδειοδοτήσεις, Δημοπράτηση Έργων, ΣΔΙΤ κοκ)

7.    Ολοκληρωμένη διαχείριση ΣΑ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (νησιωτικές, τουριστικές, απομακρυσμένες ορεινές)

8.    Μέθοδοι και συστήματα εκπαίδευσης/Ευαισθητοποίησης/Επιβράβευσης πολιτών και payt – Εκπαιδευση και πιστοποίηση δεξιοτητων

9.    Επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής (casestudies) για ΔσΠ  και βιοαποβλήτων στην Ελλάδα

10.Τουρισμός, εστίαση, καθαριότητα (littering) και κυκλική οικονομία

11.Διαχείριση θαλάσσιας ρύπανσης

12.Διαδικασίες επίτευξης κοινωνικής συμφωνίας για κατασκευή υποδομών επεξεργασίας

 

Επιστημονική Επιτροπή:

·           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ, ΕΜΠ

·           ΤΑΣΙΑ ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ, ΥΠΕΝ

·           ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ, ΥΠΕΝ

·           ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΗΣ, University of Leeds

·           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ, EMΠ

·           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΙΛΗΣ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

·           ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

·           ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΓΚΑΣ, ΥΠΕΝ

·           ΜΑΡΙΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ, ΕΜΠ

·           ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, ΕΜΠ

·           ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ISWA

·           ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΙΟΣ, ΤΕΙ Κρήτης

·           ΓIANNHΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

·           ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΕΜΠ

·           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΘ

·           ΟΛΓΑ ΣΚΙΑΔΗ, ΕΔΣΝΑ

·           ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, τ. Δ/ντης ΕΟΑΝ

·           ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ, ENVIROPLAN A.E.

 

Οργανωτική Επιτροπή:

·           ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, EEΔΣΑ

·           ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ, Πρώην Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ & ΠΑΣΕΠΠΕ

·           ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΤΑ

·           ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ, ΕCO EFFICIENCY

·           ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ, WATER & WASTE

·           ΑΪΝΤΑ ΑΝΘΟΥΛΗ, Σύμβουλος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ΜSc

·           ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ, ΕΔΣΝΑ

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε υλικό του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ:

http://conference2017.eedsa.gr/wp-content/uploads/2017/07/5th-International-Conference-HSWMA.pdf

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

Απο τον στις Αύγουστος 10, 2017

18342169_1944996158851286_6684770634549228495_nΗ Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ έλαβε την απόφαση νέας παράτασης της ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων για συμμετοχή στο συνέδριο.

Η  νέα  ημερομηνία  υποβολής  περίληψης  για  συμμετοχή  στο  5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2017.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι αυτή την ημερομηνία την περίληψή τους στη γραμματεία του Συνεδρίου. Ηλεκτρονική υποβολή στο info@eedsa.gr

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας. Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των αντίστοιχων εταιρειών και φορέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.

Καλούμε όλους τους επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στα παρακάτω ερευνητικά πεδία, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Παρακαλούμε να δηλώσετε εγκαίρως την προτίμησή σας για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση και να υποβάλετε έως τις 20/09/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eedsa.gr την περίληψη της συμμετοχής σας ως αρχείο *.doc. Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην γραμματεία του Συνεδρίου έως τις 15/10/2017.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν στο συνέδριο είτε ως προφορικές ανακοινώσεις, είτε ως πόστερ, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν και στρογγυλά τραπέζια με βάση την παραπάνω θεματολογία. Όλες οι εργασίες και οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Για να διαβάσετε την αναλυτική πρόσκληση πατήστε εδώ

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply