Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον έλεγχο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τη νομιμότητα εγγραφής ευρωπαίων πολιτών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αθηναίων

Απο τον στις Νοέμβριος 4, 2010

Ολοκληρώθηκε σήμερα η Έκθεση και το Πόρισμα της διενεργηθείσας ΕΔΕ από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, για τον έλεγχο της νομιμότητας εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ευρωπαίων πολιτών του Δήμου Αθηναίων που αναφέρονται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ποντίκι» στις 29.10.2010.

Η Επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση.
Από τον έλεγχο αυτό προκύπτει ότι σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, αιτήσεις – δηλώσεις ευρωπαίων πολιτών που εντοπίστηκαν στο αρχείο του Δήμου Αθηναίων, βάσει των οποίων έγιναν οι εγγραφές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζει ο Δήμος Αθηναίων και επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν συμπληρώθηκαν, δεν υπογράφηκαν και δεν κατατέθηκαν στο Δήμο Αθηναίων από τους ίδιους. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών ισχύει και στη χώρα μας όπως και σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες βάση κοινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Επιπλέον οι αναφερόμενες στις αιτήσεις – δηλώσεις ως διευθύνσεις κατοικίας των ως άνω εκλογέων, που εντοπίζονται στην περιοχή Πετραλώνων, δεν είναι οι πραγματικές.

Οι εν λόγω αιτήσεις συμπεραίνεται ότι συμπληρώθηκαν, υπογράφηκαν και κατατέθηκαν στον Δήμο Αθηναίων από τρίτους και παρά ταύτα έγιναν δεκτές από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων.

Ως εκ τούτου βάσιμα αμφισβητείται η νομιμότητα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών πολιτών σε 72 τουλάχιστον συγκεκριμένες περιπτώσεις που ελέγχθηκαν από το ΣΕΕΔΔ.

Μετά από τη σχετική αναφορά του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Εκθεση και το Πόρισμα της ΕΔΕ διαβιβάστηκαν ήδη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και τον συσχετισμό τους.

Επίσης, η ίδια Εκθεση και το Πόρισμα της ΕΔΕ διαβιβάστηκαν στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής που είναι κατά νόμο αρμόδιος να ασκήσει έλεγχο στο Δήμο Αθηναίων σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στα ως άνω κείμενα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Τέλος, η Εκθεση και το Πόρισμα της ΕΔΕ διαβιβάστηκαν ήδη στο Δήμαρχο Αθηναίων για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά των υπευθύνων υπαλλήλων του Δήμου.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply