Θετικό ισοζύγιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το α΄ τετράμηνο του 2013

Απο τον στις Μάιος 28, 2013

 

 

 

Ταμειακό πλεόνασμα ύψους 386,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζει το α’ τετράμηνο του 2013 ο ενοποιημένος προϋπολογισμός της αυτοδιοίκησης.

Το πλεόνασμα οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των ιδίων εσόδων και συγκεκριμένα των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών, καθώς οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το α’ τετράμηνο του 2012.

Σε ότι αφορά τις δαπάνες στο α’ τετράμηνο του έτους είναι μειωμένες κατά 3,61% σε σύγκριση με το α΄ τετράμηνο του 2012, ποσοστό που αυξάνεται στο 13,4% εάν αφαιρεθεί η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την ειδική επιχορήγηση που καταβλήθηκε στους ΟΤΑ από την αρχή του 2013.  Η ειδική επιχορήγηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων οδήγησε στη δραστική μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων (ληξιπρόθεσμων ή μη) της αυτοδιοίκησης προς την αγορά κατά 15,4% (229 εκατ.) σε σχέση με το α’ τετράμηνο του 2012.

Επιπλέον, για το μήνα Απρίλιο του 2013 η αυτοδιοίκηση παρουσιάζει έλλειμμα 8,5 εκατ. έναντι ελλείμματος 141,6 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012, ενώ συνεχίζεται η καλή πορεία των εσόδων και η συγκράτηση των δαπανών εντός των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας 2013-2016.

Τον Απρίλιο του 2013 οι δαπάνες αμοιβών προσωπικού είναι μειωμένες κατά 15,29% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012.

Με σχετική δήλωσή του ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, επεσήμανε τα εξής:

«Η πολιτική εξυγίανση των ΟΤΑ συνεχίζεται. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου στην πράξη μας απομακρύνει από ισοπεδωτικές προσεγγίσεις και εξατομικεύει την αξιολόγηση των ΟΤΑ συμβάλλοντας στην επιτυχία του εγχειρήματος. Στους 4 μήνες επιτυγχάνεται πρωτογενές πλεόνασμα που ανταποκρίνεται στους στόχους μας. Παράλληλα, έχει ήδη αποκατασταθεί η ευρυθμία, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα των Δήμων σε σημαντικό βαθμό, έχουν στηριχθεί τα κοινωνικά τους δίκτυα και επιτυγχάνεται όλο και περισσότερο η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για ακόμη μια φορά μετά από ένα κρίσιμο και δύσκολο έτος αναδεικνύεται θετικός πρωταγωνιστής της εθνικής προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά. Συνεχίζουμε με επιμονή ως την τελική επιτυχία».

 

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply