Ενίσχυση ώς €15.000 για μονώσεις-κουφώματα

Απο τον στις Ιούλιος 21, 2010
111Ενισχύσεις έως και 15.000 ευρώ σε νοικοκυριά για τοποθέτηση κουφωμάτων, μονώσεων και συστήματος θέρμανσης μέσω ενός συνδυασμού δανείων και δωρεάν επιχορηγήσεων προβλέπει το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον», που έπειτα από κυοφορία πολλών μηνών ανακοινώθηκε χθες και επίσημα.

Η μέγιστη δωρεάν επιχορήγηση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% του συνόλου (ήτοι 4.500 ευρώ), ενώ το δάνειο σε ορισμένες περιπτώσεις χαμηλοεισοδηματιών θα είναι άτοκο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλέσουν ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια της απαραίτητης για την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιθεώρησης του σπιτιού τους, ενώ από τις αρχές Οκτωβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις συνεργαζόμενες τράπεζες που θα επιλεγούν μέσω διαγωνισμού, τον οποίο θα προκηρύξει εντός των ημερών το ΤΕΜΠΜΕ. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 2 μήνες και θα επιλεγούν εκείνες που οδηγούν στη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Τα επιτόκια των χαμηλότοκων δανείων θα καθοριστούν κατόπιν της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τρεις είναι οι εισοδηματικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι δικαιούχοι:

Για όσους έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ και οικογενειακό μέχρι 25.000 ευρώ προβλέπεται άτοκο δάνειο και επιχορήγηση του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των παρεμβάσεων. Δηλαδή, αν κάποιος λάβει δάνειο από την τράπεζα 10.000

ευρώ θα αποπληρώσει άτοκα μόνο τα 7.000

ευρώ και θα εισπράξει τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ ως επιχορήγηση.

Για όσους έχουν ατομικό εισόδημα μεταξύ 15.000-30.000 ευρώ και οικογενειακό μεταξύ 25.000- 50.000 ευρώ προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιχορήγηση για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή, για δάνειο 10.000 ευρώ ο δικαιούχος θα αποπληρώσει άτοκα τα 8.500 ευρώ και θα εισπράξει ως επιχορήγηση 1.500 ευρώ.

Για ατομικά εισοδήματα 30.000-45.000 ευρώ και οικογενειακά 50.000-65.000 ευρώ χορηγείται μόνο χαμηλότοκο δάνειο. Στο αρχικό πλάνο, η εισοδηματική αυτή κατηγορία δεν μπορούσε να υπαχθεί στο πρόγραμμα.

Εργασίες 1 δισ. ευρώ
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ενός ειδικού Ταμείου (Fund), με κεφάλαιο ύψους 396 εκατ. ευρώ για φέτος, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να κινητοποιήσει συνολικούς πόρους ύψους 1 δισ. ευρώ για την τριετία 2010-2012. Το Ταμείο θα λειτουργεί ως ανατροφοδοτούμενος λογαριασμός. Θα εκταμιεύονται χρήματα υπό μορφή δανείου, τα οποία όταν ο δανειολήπτης επιστρέφει θα επαναχρησιμοποιούνται σε έναν δεύτερο κύκλο επιδοτήσεων (ανακυκλούμενα κεφάλαια). Περίπου κάθε τρία χρόνια θα γίνονται νέοι κύκλοι προκήρυξης, καθένας εκ των οποίων θα κινητοποιεί περίπου 500-600 εκατ. ευρώ. Τη διαχείριση του Ταμείου θα έχει το ΤΕΜΠΜΕ, που μέχρι το τέλος Ιουλίου πρόκειται να δημοσιεύσει προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις ελληνικές και ξένες τράπεζες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καταθέτοντας προσφορές.

Αρχές Σεπτεμβρίου, ο ενδιαφερόμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή να επιθεωρήσει το σπίτι του.

Υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην τράπεζα. Την αίτηση σε περίπτωση πολυκατοικίας υποβάλλει ο διαχειριστής.

Η τράπεζα ελέγχει τα δικαιολογητικά του φακέλου και ενημερώνει για το αν η αίτηση είναι επιλέξιμη.

Εκδίδεται από το Ταμείο απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα και ενημερώνονται η τράπεζα και ο δικαιούχος.

Αρχίζει η εκταμίευση του πρώτου μέρους του δανείου.

Υλοποίηση εργασιών.

Για τη λήψη όλου του δανείου ο δικαιούχος προσκομίζει τα παραστατικά των δαπανών και το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης που διενεργείται στην κατοικία του για να ελέγξει την ενεργειακή αναβάθμιση.

Δειγματοληπτικός έλεγχος από την ειδική υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. Τα δικαιολογητικά
Για να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στην υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμα από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχέδιο αίτησης με το σύνολο των στοιχείων που θα ζητηθούν από τον πολίτη, καθώς και λίστα με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση. Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί κάποιος να συγκεντρώσει, εκτός ίσως της οικοδομικής άδειας, είναι έγγραφα που ο πολίτης έχει στην κατοχή του (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας). Για την υποστήριξη των πολιτών, τόσο κατά τη φάση λήψης της απόφασης για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, όσο και κατά τη φάση υλοποίησης του έργου και της λήψης των ενισχύσεων, θα λειτουργεί από αύριο 22 Ιουλίου γραμμή αρωγής χρηστών (help desk) στο 8011136300.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply