2ο Forum «Συνεργάζομαι»

Απο τον στις Φεβρουάριος 23, 2016

Το «Συνεργάζομαι» είναι ένας θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ Βιομηχανικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες) και Ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) με στόχο να δώσει κίνητρα για Τεχνολογικές Συνεργασίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν, με αποδοτικό τρόπο, νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Έμμεσος στόχος είναι η συνέχεια, η επέκταση και προβολή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, των συνεργασιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια του ετήσιου Technology Forum (www.technology-forum.eu), αλλά και όσων προέρχονται εκτός αυτού.

Οι Συνεργασίες μπορούν να είναι δύο μορφών: Τεχνολογικές συνεργασίες (συμβολή τεχνογνωσίας από κάθε φορέα) ή Εμπορικές συνεργασίες (εμπορική προώθηση τεχνολογικών λύσεων) ή και τα δύο. Πιο ολοκληρωμένες θεωρούνται οι συνεργασίες που έχουν και τις δύο μορφές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. 

Διοργανωτές του «Συνεργάζομαι» είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και ο θεσμός βρίσκεται υπό την αιγίδα της της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ),  της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), της Enterprise Greece (EG) και του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ) και την ενεργό συμμετοχή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

 

Β. Προϋποθέσεις

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Συνεργάζομαι» είναι:

 • Η συνεργασία που αναπτύχθηκε πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
 • Ο ελάχιστος αριθμός συνεργαζόμενων φορέων είναι δύο.
 • Η συνεργασία να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 3 χρόνια.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον τύπο των συνεργαζόμενων φορέων, αλλά είναι θετικό αν υπάρχουν φορείς και από το χώρο της Βιομηχανίας και από το χώρο της Έρευνας (όπως έχουν οριστεί προηγουμένως).

 

Γ. Χρονοδιάγραμμα

 

Το χρονοδιάγραμμα του θεσμού είναι:

 • 16/02/2016: Ανακοίνωση θεσμού – Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής
 • 24/03/2016: Λήξη δηλώσεων συμμετοχής
 • 09/05/2016: Ανακοίνωση αξιολόγησης συμμετοχών
 • 18/05/2016: Απονομή στα πλαίσια του 3ου Technology Forum

 

 

Δ. Προβολή συμμετεχόντων

 

H προβολή των συνεργασιών που θα συμμετέχουν θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Στο 3ο Technology Forum
  1. Δεκάλεπτη παρουσίαση της πρώτης Συνεργασίας
  2. Βράβευση των τριών πρώτων Συνεργασιών και σύντομη (3’) παρουσίαση της δεύτερης και τρίτης Συνεργασίας
  3. Παρουσίαση όλων των συμμετοχών σε poster session στο φουαγιέ
 2. Σε sites
  1. Παρουσίαση των τριών πρώτων Συνεργασιών στα sites των 12 φορέων που οργανώνουν το Συνεργάζομαι
  2. Παρουσίαση των τριών πρώτων συμμετοχών στο site του Technology Forum
 3. Γενική
  1. Προβολή των τριών πρώτων συμμετοχών στα ΜΜΕ

 

Ε. Διαδικασία υποβολής

 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση συμμετοχής στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://technology-forum.eu/synergazomai-submission/

 

Η υποβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 24 Μαρτίου 2016. Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι: ‘Ονοματεπώνυμο ατόμου επικοινωνίας’, ‘Συντονιστής φορέας’, ‘E-mail επικοινωνίας’, ‘Τηλέφωνο επικοινωνίας’. Το αρχείο που υποβάλλεται πρέπει να είναι σε μορφή PDF και να περιλαμβάνει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα.

 

 

ΣΤ. Δήλωσης συμμετοχής

 

Κάθε δήλωση συμμετοχής αποτελείται από: Περίληψη, Περιγραφή της λύσης, Συμπληρωματικότητα και εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης, Αντίκτυπος της λύσης και αξιολογείται με βάση τους τρεις τελευταίους άξονες. Πιο αναλυτικά, η δήλωση συμμετοχής περιλαμβάνει:

 

 • Περίληψη (δημοσιεύσιμη): Σύντομη περιγραφή της συνεργασίας (φορείς, αντικείμενο), (μέγιστο όριο μισή σελίδα).
 • Περιγραφή της λύσης (εμπιστευτική): Σαφής περιγραφή του προβλήματος, των στόχων και του οράματος του έργου που προέκυψε από τη συνεργασία, της βασικής λειτουργικότητας και των τεχνολογιών που εμπλέκονται (τεχνολογική περιγραφή της παραχθείσας λύσης), της ωριμότητας του ανεπτυγμένου συστήματος (πρωτότυπο προς επίδειξη/εγκατεστημένο σύστημα λογισμικού, κλπ) (μέγιστο όριο 3 σελίδες)

 

 • Συμπληρωματικότητα και εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης (εμπιστευτική):
  1. Περιγραφή των φορέων που συμμετείχαν στη συνεργασία, περιγραφή της δραστηριότητας του κάθε φορέα στα πλαίσια του έργου, διαδικασία ανάπτυξης της συνεργασίας (π.χ. μέσω του Technology Forum, μέσω κάποιου Συνδέσμου) (μέγιστο όριο 1 σελίδα ανά φορέα).
  2. Περιγραφή της συμπληρωματικότητας των φορέων και τα οφέλη από τη συνεργασία στο έργο (π.χ. μείωση των συνολικών πόρων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας) (μέγιστο όριο 2 σελίδες).

 

 • Αντίκτυπος της λύσης (εμπιστευτική): Περιγραφή της εμπορικής δυναμικής και των αποτελεσμάτων της λύσης (π.χ. νέοι πελάτες, νέες αγορές ή τζίρος της συγκεκριμένης λύσης), περιγραφή της διαδικασίας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των φορέων που εμπλέκονται και μελλοντικές προοπτικές της συνεργασίας και της παραχθείσας λύσης (μέγιστο όριο 2 σελίδες).

 

Ζ. Πληροφορίες

 

Για πληροφορίες σχετικά με το Συνεργάζομαι μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

ΑΠΘ                       Σοφία Τσακίρη                                 2310-994.034

ΕΚΕΤΑ                   Χρυσούλα Κατσικάκη                    2310-498.157

ΠΑΜΑΚ                                Τίνα Αρβανιτάκη                             2310-891.864

ΣΕΒΕ                      Μαρίνος Τσαγκαράκης                                2310-535.333

ΣΕΠΒΕ                   Φωτεινή Πετμεζά                            2310-365.130

ΑΖΚ                        Λήδα Παπατζήκα                            2310-379.341

 

 

Ο στόχος αυτός αποτελεί και τον πυρήνα της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης που προωθείται από την Ε.Ε για την περίοδο 2014-2020 και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο από την ΓΓΕΤ.

 

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply