51.393 πρόσφυγες – μετανάστες βρίσκονται στην Ελλάδα

0
20
31-1433012016_03_31_IΙ
Οι προσφυγικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα, την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016
Το γράφημα αποτυπώνει τις συγκεντρώσεις και μετακινήσεις των προσφυγικών πληθυσμών στην ελληνική επικράτεια την Πέμπτη 31 Μαρτίου

Leave a reply