Κ.Γκαβογιάννης: “διαφάνεια παντού”

0
82

Gavogianis - Anaptixi

 

“Τι έκαναν τα προηγούμενα χρόνια οι αιρετοί του Α’ και Β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καρδίτσα;
Ενώ δεν έκαναν τίποτα, ζητούν και πάλι την ψήφο σας δίνονται υποσχέσεις ότι θα το κάνουν τώρα.
Εμείς έχουμε πρόγραμμα και το καταθέτουμε στους πολίτες, πρόγραμμα που θα εφαρμόσουμε με μια ομάδα νέων και άφθαρτων ανθρώπων”.
Τονίζει ο υποψήφιος Δήμαρχος Καρδίτσας καταθέτοντας το πρόγραμμα του για τον Δήμο.

Οι κύριες προτεραιότητες του προγράμματος  της παράταξης Καρδίτσα από την Αρχή:

 

Κοντά στο δημότη

Η κάθε δράση – παρέμβαση πρέπει να έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στο δημότη.

Η θέση μας ότι κάθε δράση πρέπει να έχει αντίκτυπο στο δημότη είναι απαράβατη και θα επιτευχθεί με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 1. Η άμεση σχέση όπου ο Δήµαρχος μια φορά το μήνα θα ακούει τους πολίτες ή ομάδες πολιτών και τα προβλήµατά τους στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου.

 

 1. Η ηλεκτρονική διευκόλυνση, θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε δηµότη ηλεκτρονικά να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του, στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία.

 

 1. Ο αριθμός παρέμβασης για την συμβολή των πολιτών στην ομαλή λειτουργία του Δήμου αναφορικά με θέματα καθημερινότητας. Ακόμα και για την τελευταία καμένη λάμπα ο κάθε δημότης μέσω συγκεκριμένου τηλεφωνικού αριθμού ή ηλεκτρονικά θα μπορεί να επισημάνει το πρόβλημα.
 2. Η ομάδα άμεσης επέμβασης, θα επεμβαίνει σε ελάχιστο χρόνο για ζητήματα καθημερινότητας.

 

Οργάνωση Δήμου

Με οικονομική διαφάνεια παντού

 1. Μείωση της γραφειοκρατίας για θέματα του Δήμου και σύσταση υπηρεσίας βοήθειας του δημότη στις συναλλαγές του με οποιαδήποτε υπηρεσία του κράτους.
 2. Αριθμός επαγγελματιών. Όπως ο αριθμός παρέμβασης θα ασχολείται με τα προβλήματα καθημερινότητας, έτσι και ο αριθμός επαγγελματιών  θα αποτελεί βοήθεια προς τις επιχειρήσεις του Δήμου για την επίλυση ζητημάτων, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία τους.

 

 1. Τακτική αξιολόγηση υπηρεσιών του Δήμου.
 2. Εξωτερική επιθεώρηση όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου Ποιότητας 150 9001:2008
 3. Επιμόρφωση των υπαλλήλων σε θέματα εξυπηρέτησης με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του Δημότη πρόθυμα και όπου χρειάζεται κατατοπιστικά.
 4. Οργάνωση των υπηρεσιών με βάση την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.
 5. Δημιουργία γραφείου διαχείρισης έργων με αντικείμενο την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών ευκαιριών και πόρων.
 6. Οικονομική διαφάνεια από το σύνολο των δηµοτικών δοµών.
 7. Ουσιαστική διαμόρφωση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με προτεραιότητα την αποτελεσματικότητα των συνεδριάσεων και όχι τις αγορεύσεις.
 8. Θέσπιση του θεσμού αξιολόγησης διευθύνσεων, υπηρεσιών και δομών του Δήμου από τους δημότες.
 9. Ηλεκτρονική εσωτερική αλληλογραφία και υποχρέωση ενημέρωσης του δημότη για κάθε στάδιο της πορείας μιας υπόθεσης που τον αφορά.
 10. Δημιουργία σύµφωνα µε σύγχρονα διεθνή πρότυπα Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
 11. Συµψηφισµός υποχρεώσεων – απαιτήσεων στη σχέση Δήμου – δημοτών, δημοσιοποίηση των οφειλών του Δήμου προς τους επαγγελματίες. Έλεγχος των αιτιών καθυστέρησης των αποπληρωμών από την απελθούσα δημοτική αρχή.
 12. Επαναδιαπραγµάτευση – ρύθµιση και επιµήκυνση δανειακών υποχρεώσεων του Δήµου.
 13. Άµεση ενεργοποίηση και ενθάρρυνση λειτουργίας, επί της ουσίας  των παρακάτω θεσµών:

α) Σύγκληση (τακτικά) Συµβουλίων Τοπικής ή Δηµοτικής Κοινότητας

β) Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

γ) Τοπικό Συµβούλιο Νέων

δ) Συµβούλιο ζητημάτωνΜεταναστών

ε) Συνελεύσεις κατοίκων Τοπικών Συµβουλίων

στ) Προώθηση ενεργειών για την ίδρυση κλιµακίου Εθνικού Συµβουλίου Νεολαίας (ΕΣΥΝ)

 

 • Καινοτομία – Τεχνολογία

 

Επενδύουμε στην καινοτομία και την τεχνολογία προτείνοντας:

 1. Αξιοποίηση των υποδοµών του ψηφιακού Δήμου για ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας (εταιρικά σχήµατα, προτροπή για τη δηµιουργία καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, τοπικές επιχειρήσεις, προσέλκυση επενδύσεων κλπ.).
 2. Ψηφιακή εποπτεία για τον εντοπισμό προβλημάτων και την άμεση αντιμετώπισή τους.
 3. Μια ιστοσελίδα για τα πάντα στο Δήμο προς αποφυγή της ψηφιακής γραφειοκρατίας.
 4. Ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρµογών εικόνας, ήχου και κινηµατογράφου πάνω από το δίκτυο οπτικών ινών.
 5. Δημιουργία δικτύου ευφυών αστικών δράσεων, όπως ρύθµιση των σηµατοδοτών της πόλης για έξυπνη λειτουργία με τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής σε συνεργασία με φωτοκύταρα και χρόνους προτεραιοτήτων. Ηλεκτρονική εποπτεία των κεντρικών σηµείων της πόληςκαι της τήρησης των ωραρίων τροφοδοσίας και αποκομιδής απορριμάτων.
 6. Στροφή του Δήµου στα προγράµµατα ανοιχτού κώδικα (ανοιχτό λογισµικό)για οφέλη στην εξοικονόµηση πόρων από δικαιώµατα χρήσης κλπ.
 7. Ηλεκτρονικοί Οδηγοί για τον πολίτη και τον επισκέπτη στην πόλη.
 8. Λειτουργία πλατφορμας όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα ακόμα και χρισιμοποιώντας φωτογραφικό υλικό, video κλπ να επισημαίνουν ελλείψεις και προβλήματα.
 9. Ανάπτυξη εφαρµογών σε smartphones για την πόλη, τα αξιοθέατα, τα προβλήµατα και την καταγραφή τους.

 

 

 • Περιβάλλον – Ανοικτοί χώροι – Πράσινο – Ποιότητα ζωής

 

 

 1. Πράσινο παντού. Δηµιουργία πάρκων σε ελεύθερες περιοχές. Αξιοποίηση του άλσους της Παπαράντζας, ώστε αν είναι επισκέψιμο, του άλσους του Προφήτη Ηλία στην Καρδ/λα και φυσικά του Παυσιλύπου.
 2. ‘Έμφαση στα δύο ποτάμια. Δημιουργία μονοπατιών περιπάτου στις όχθες του Γαβρά με πεζοδρόμηση σε τμήματα κοντά στο άλσος της Παπαράντζας, καθαρισμός επιλεγμένων σημείων της Καράμπαλης για την αξιοποίηση σημαντικού τμήματος του ποταμού και με προσβάσεις για όλους.
 3. Υπηρεσία πρασίνου για τα άλση σε πόλη και Δημοτικά Διαμερίσματα. Αισθητική αναβάθµιση αυτών, επαρκής φωτισµός κλπ.
 4. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας γύρω από τη χρήση του ποδηλάτου που αποτελεί σημείο ταυτότητας της Καρδίτσας. Χάραξη νέων αστικών και περιαστικών διαδρομών, προβολή και ανάδειξή τους πανελλαδικά.
 5. Τήρηση ωραρίου φορτο-εκφόρτωοης εµπορευµάτων.
 6. Ουσιαστική αναμόρφωση του Παυσιλύπου, ώστε να μετατραπεί πέρα από σημείο αναφοράς σε κόσμημα της πόλης. Κάθε γωνιά του Παυσιλύπου πρέπει να μετατραπεί σε όαση για το δημότη και τον επισκέπτη, όχι μόνο τα σημεία πέριξ του αναψυκτηρίου.
 7. Δηµιουργία αρµοδιοτήτων βιοκλιµατικών αναπλάσεων.
 8. Προώθηση πράξεων εφαρµογής, αναθεώρηση χρήσεων γης.
 9. Πράσινο στην κεντρική πλατεία, την πλατεία δικαστηρίων, την πλατεία Στρατολογίας και τη Δημοτική Αγορά με πράσινο στις διαδρομές από και προς τα συγκεκριμένα σημεία. Πράσινο στο κέντρο της πόλης δηλαδή.
 10. Διαρκής συντήρηση των κεντρικών οδικών αξόνων της πόλης.
 11. Διαρκής καλλωπισµός των εισόδων της πόλης και των νησίδων στους περιφερειακούς δρόµους.
 12. Αναζήτηση και καταγραφή καταπατήσεων δηµοτικών εκτάσεων με στόχο την απελευθέρωση χώρων. Προτεραιότητα στην προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικές δυσκολίες
 13. Δράσεις ανακύκλωσης µε βάση τα σχολεία. Ετήσια βραβεία ανακύκλωσης.
 14. Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης με αντίστοιχη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας.
 15. Σύστημα διαχείρισης συσκευασιών φυτοφαρμάκων, κυρίως στις περιφερειακές Δημοτικές και  Τοπικές Κοινότητες
 16. Οργανωµένο σχέδιο επέκτασης ποδηλατοδρόµων
 17. Ανάδειξη και αξιοποίηση µοναδικών σηµείων στην πόλη και τα χωριά όπως η Δημοτική Αγορά. Το Παυσίλυπο, το Άλσος Παπαράντζας, το κονάκι στον Πρόδρομο, η αναρρυθμιστική λίμνη, το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στο Καλλιφώνι κλπ.

 Συνοπτικά:

Ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη στην πόλη της Καρδίτσας

Κυκλοφοριακή μελέτη για πάρκινγκ – διαχείριση των λεωφορείων

Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων και υποδομών

Προώθηση λύσης για τα αδέσποτα με ενεργοποίηση των διατάξεων του σχετικού νόμου

Ίδρυση αμιγώς Δημοτικού πιστοποιημένου κυνοκομείου, ενταγμένο στα πλαίσια του νόμου. Δημιουργία ιστοσελίδας υιοθεσίας ζώων συντροφιάς

Ανακατασκευή παιδικών χαρών

Βελτίωση της καθαριότητας. Ισομερής καθαριότητα και εκτός κέντρου της πόλης

Δράσεις ενημέρωσης για ανακύκλωση

Συνεργασία με την αστυνομία για το πρόβλημα της ηχορύπανσης

Ανταποδοτική ανακύκλωση με έκπτωση στο νερό

Κομποστοποίηση στο Δήμο (οικιακή και επιχειρήσεις). Δωρεάν κομποστοποιητές

Καινούργια μελέτη πρασίνου. Εμπλουτισμός πρασίνου

Καλλωπισμός πρασίνου στα χωριά μας

Δημιουργία τμήματος πρασίνου. Δημιουργία Δημοτικού φυτωρίου και Δημοτικού λαχανόκηπου

 

Απασχόληση – Ανάπτυξη – Τουρισμός

Ο Δήμος δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας στα όριά του ή στο Νομό. Μπορεί όμως να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή…

Εργοληπτικές εταιρίες ή μεμονωμένοι εργολάβοι δεν θα μπορούν να αναλάβουν έργο του Δήμου Καρδίτσας αν δεν απασχολούν ή δεν προσλαμβάνουν για το έργο συγκεκριμένο αριθμό Καρδιτσιωτών επαγγελματιών και εργατών. Κανένα έργο στο Δήμο δεν θα γίνεται χωρίς τη συμμετοχή Καρδιτσιωτών.

 1. Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών. Μείωση της Δημοτικής φορολογίας για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Εξέταση των οφειλών του Δήμου προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και επαγγελματίες με στόχο την αποπληρωμή τους.
 2. Σεµινάρια επαγγελµατικού προσανατολισµού µε στόχευση στον πρωτογενή τοµέα, τις νέες τεχνολογίες και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Σύμπραξη με επιχειρήσεις εντός των ορίων του Δήμου με στόχο την προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ότι προσφέρει και παράγει ο Δήμος θα γίνει γνωστό παντού.
 3. Σύµπραξη µε τα πανεπιστήµια και ΤΕΙ της Θεσσαλίας για διασύνδεση µε την τοπική επιχειρηµατικότητα, την ανάδειξη των τοπικών αναγκών και την εξεύρεση βιώσιµων λύσεων.
 4. Συμμετοχή από κοινού με ιδιώτες της Καρδίτσας σε εκθέσεις και διεθνή forum με στόχο τη γνωριμία του Δήμου σε εκείνους που θέλουν να τον επισκεφθούν.
 5. Δηµιουργία σταθµού τοπικής οικονοµίας για την αξιοποίηση της παραγωγικότητας σε κάθε τομέα. Απο την αγροτική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, μέχρι την παροχή υπηρεσιών.
 6. Θεσμοθέτηση ανταποδοτικότητας των εσόδων από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Τοπικών Κοινοτήτων, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής
 7. Στροφή στον θεµατικό τουρισµό.Διαδημοτικές συνεργασίες με όλους τους Δήμους του νομού, κοινή προβολή των πλεονεκτημάτων και διασύνδεση αυτών
 8. Ανάπτυξη φορέα τουρισμού σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου που είναι ικανές να συμβάλλουν στη δημιουργία και ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος.
 9. Ανάδειξη των τουριστικών αξιοθέατων του Δήµου και του Νοµού.  Δημιουργία περιαστικού τουριστικού σταθµού, ανάπτυξη χαρτών δωρεάν για τον επισκέπτη με προβολή σημείων αναφοράς, τοπικών αγορών της πόλης και των χωριών του Δήµου.
 10. Δημιουργία διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος π.χ. παραποταμίως σε Γαβρά και Καλέντζη, ακόμα και ηλεκτρονική ξενάγηση για όσους θέλουν να μας γνωρίσουν.
 11. Αξιοποίηση των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων για προσέλκυση και διαµονή τουριστών. Σύνδεση  χώρων της πόλης µε περιπάτους και ποδηλατοδροµίες και εκτός πόλεως σε αναρρυθμιστική, Παπαράντζα, Πρόδρομο, Καλλιφώνι κλπ.
 12. Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων της πόλης, όπως διαφορές μεταξύ των συνοικιών, παλιά, αξιόλογα κτήρια, πρόσβαση παντού ακόμα καλύτερη πρόσβαση στην περιοχή των εργατικών του Νοσοκομείου.
 13. Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του σκοπευτηρίου σε συνεργασία με τον τοπικό σκοπευτικό όμιλο. Προβολή και στήριξη της λειτουργίας του με σκοπό την προσέλκυση μιας άλλης σημαντικής μερίδας επισκεπτών.
 14. Μέριμνα για την επαγγελματική στέγη και εξέταση των δυνατοτήτων ακόμα και επιδότησης νέων επαγγελματιών.
 15. Εξοπλισμός και ολοκλήρωση των υποδομών στο αεροδρόμιο Μυρίνης. Συνεργασία με την αερολέσχη για ένταξή του στους άξονες προβολής του Δήμου και εξέταση κάθε δυνατότητας για επέκταση και ανάπτυξη της υπάρχουσας εγκατάστασης, στα πλαίσια των δράσεων για εξωστρέφεια και επικοινωνία. Κάθε μορφή επικοινωνίας είναι ελευθερία.
 16. Μείωση, υπό όρους,  δηµοτικών τελών στις νέες επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο Δήµο για τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας τους.
 17. Δηµιουργία γραφείου ενηµέρωσης-διασύνδεσης για την απασχόληση, σε συνεργασία µε τα τοπικά και περιφερειακά Πανεπιστήµια και ΤΕΙ.
 18. Ταξίδι γνωριµίας τουριστικών πρακτόρων στο Δήµο Καρδίτσας, επαφές με ευρωπαϊκούς οργανισμούς τουρισμού, δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού οδηγού για το Δήμο που θα περιλαμβάνει πέρα από τα σημεία ενδιαφέροντος και τις επιχειρήσεις του κλαδου.
 19. Επέκταση της ήδη  υπάρχουσας στάθμευσης δίπλα στο Παυσίλυπο με τη δηµιουργία νέων µόνιµων χώρων στάθµευσης των τουριστικών λεωφορείων σε επιλεγμένα σημεία.

 

 • Πρόνοια – Δημόσια υγεία – Αλληλεγγύη

 

Ποιότητα ζωής είναι και η κοινωνική μέριμνα, ειδικά σε μία εποχή που πολλοί συμπολίτες μας ζούνε δύσκολα…

 1. Αναβάθµιση του κοινωνικού παντοπωλείου.
 2. Διοργάνωση εκδηλώσεων και οµιλιών φιλανθρωπικού περιεχοµένου, σε ετήσια βάση, τα έσοδα των οποίων θα προορίζονται για το ταµείο κοινωνικής αλληλεγγύης.
 3. Υποτροφίες σπουδών από δωρεές και κληροδοτήµατα (παροχή κινήτρων σε υποψήφιους δωρητές).
 4. Προσβασιµότητα και προσπελασιµότητα παντού. Επανέλεγχος όλων των κατασκευών για τη διευκόλυνση της µετακίνησης ατόµων µε αναπηρίες. Μηδενική ανοχή στο παρκάρισµα µπροστά σε επικλινείς διαβάσεις ή και μηδενική ανοχή σε τοποθέτηση εµποδίων στους ειδικούς διαδρόµους στα πεζοδροµία.
 5. Ένταξη στο Διαδηµοτικό Δίκτυο Δοµών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ και ενεργοποίηση δικτύου εθελοντών γιατρών.
 6. Στήριξη & ανάπτυξη των υπαρχουσών δοµών και δηµιουργία νέων όπως, Δηµοτικό Ασθενοφόρο, δράσεις προληπτικής Ιατρικής για την παιδική και Τρίτη Ηλικία, σύσταση εθελοντικών οµάδων υποστήριξης µοναχικών ατόµων, δράσεις προστασίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων κ.ά.
 7. Διοργάνωση σεµιναρίων σε τακτική βάση για την ενηµέρωση – εκπαίδευση πολιτών, επαγγελµατιών υγείας και µη, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σε θέµατα παροχής πρώτων βοηθειών και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, µέσα από πρόγραµµα µαθηµάτων που θα καταρτίσουν οι εκπαιδευτές µε τον συντονισµό και την αρωγή του Δήµου.
 8. Εφαρµογή ηλεκτρονικού προγράµµατος, όπου θα καταχωρούνται όλοι οι αιµοδότες µε βάση την οµάδα αίµατός τους το Rhesus και τον φαινότυπό τους.
 9. Συντονισµός όλων των Φορέων – συλλόγων του Δήµου που κατά καιρούς επιθυµούν να δίνουν αίµα, ώστε να ενταχθούν όλοι σε ένα κοινό δίκτυο δημοτικής εθελοντικής αιµοδοσίας.
 10. Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. τηλε-πρόνοια).
 11. Κοινωνικό e-shop όπου πολίτες θα δωρίζουν πράγµατα που δεν χρειάζονται, Ο Δήµος αναλαµβάνει την ευθύνη αυτά να φτάσουν σε συνανθρώπους µας που τα έχουν ανάγκη.
 12. Εγκατάσταση µονάδων µέτρησης της στάθµης του νερού και της ρύπανσης στους ποταµούς που βρίσκονται στα όρια του Δήµου.
 13. Άµεση εκπόνηση – επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και ακραίων καιρικών φαινοµένων (χιονόπτωση, σεισµός, πληµµύρες, κ.λπ.) σε συνεργασία µε την πολιτική προστασία. Δηµιουργία Αρµοδιοτήτων Εθελοντισµού.
 14. Συνεργασία µε επιστημονικούς φορείς µελέτη αντισεισµικής θωράκισης παλιών σχολικών κτιρίων.
 15. Λειτουργία  δημοτικού κτηνιατρείου. Κινητοποίηση – σε πρώτη φάση – εθελοντών κτηνιάτρων και μελών των φιλοζωικών οργανώσεων του Δήμου για την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου για τα αδέσποτα. Σύναψη σύμβασης  με κατάλληλο κτηνίατρο για την στελέχωσή του. Συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής που θα παρακολουθεί την τήρηση των διατάξεων του νόμου περί αδέσποτων.

 

 • Παιδεία – Εκπαίδευση

 

 

Και στον τομέα της παιδείας θέλουμε να δώσουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των σχολείων με :

 1. Έμφαση στην παιδεία, την ανάπτυξη της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης και της συµµετοχής σε δράσεις περιβάλλοντος, πολιτισµού, αθλητισµού
 2. Έλεγχος και κατά προτεραιότητα προγραµµατισµός επισκευής ή ανακατασκευής όλων των χώρων υγιεινής των σχολείων.
 3. Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τους µαθητές µε οικονοµικά προβλήµατα .
 4. Δηµιουργία τµήµατος τεχνικής υποστήριξης σχολικής µονάδας για την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων.
 5. Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισµού σε κάθε σχολείο.
 6. Λειτουργία Υπηρεσίας για την Ψυχολογική και Κοινωνική στήριξη παιδιών και γονέων.
 7. Οργάνωση πρώτων βοηθειών σε κάθε σχολική µονάδα.
 8. Ουσιαστική λειτουργία της Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 9. Συνάντηση σε προκαθορισµένα τακτά διαστήµατα µε τους συλλόγους & ενώσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων, των µαθητών του Δήμου και τα 15µελή τους.
 10. Κοινή δηµοτική ατζέντα προβληµάτων λειτουργίας των σχολικών μονάδων (θέρµανση, συντήρηση κτιρίων, αναβάθμιση, κ.λ.π.).
 11. Προσέγγιση των απανταχού Καρδιτσιωτών που διαπρέπουν σε διάφορους τοµείς, καθώς και των ακαδηµαϊκών δασκάλων, µε στόχο τη συνεργασία και την προσφορά τους στο Δήµο Καρδίτσας.
 12. Συνεργασία µε τμήματα του Παν/μιου Θεσσαλίας σε εκπαιδευτικά προγράµµατα.
 13. Δράσεις άτυπης και µη τυπικής µάθησης σε συνεργασία με το Παν/μιο Θεσσαλίας, όπως σεµινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις κ.α. για όλους τους κατοίκους και επαγγελματίες κάθε κλάδου του Δήµου µας.
 14. Αναζήτηση συνεργασιών µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.
 15. Συστηµατοποίηση του θεσµού της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία µε τα πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας.
 16. Παροχή βοήθειας σε καθημερινά κυρίως προβλήματα των εκπαιδευτικών (φύλαξη παιδιών τους, επιμόρφωση, κ.λ.π.).
 17. Δημιουργία παρατηρητηρίου κοινωνικών προβλημάτων και κυρίως προβλημάτων ανεργίας, εκπαίδευσης, σχολικής αποτυχίας, κοινωνικού αποκλεισμού, ισότητας για την επιτυχή αντιμετώπισή τους.
 18. Μητρώο συντήρησης, επισκευών, υλικού για κάθε σχολείο.

 

 

 • Πολιτισμός – Αθλητισμός

 

 

 1. Ανάδειξη σε ευρεία κλίμακα του Αρχαιολογικού Μουσείου και της Πινακοθήκης.  Σχέδιο δράσης για επαφή του μουσείου με τα σχολεία του Δήμου και την παράλληλη και ταυτόχρονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων.
 2. Εκσυγχρονισµός εµποροπανήγυρης. Παράλληλο πολιτιστικό πανηγύρι µε σειρά εκδηλώσεων στον ίδιο χώρο.
 3. Στήριξη και συντονισµός των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και των εκδηλώσεων-γιορτών. Συντονισµός δράσεων υπό το Δήµο µέσω κοινού site. Γραµµή ενηµέρωσης για τις εκδηλώσεις της ηµέρας.
 4. Καθιέρωση µιας βασικής πολιτιστικής εκδήλωσης ανά χωριό ή ανά Δημοτική Ενότητα του Δήµου.
 5. Εκπόνηση σχεδίου για την αναζήτηση χορηγιών. Στόχος είναι η καθιέρωση των χορηγιών αυτών σε θεσµό στήριξης πνευµατικών και πολιτισµικών δηµιουργιών και ενεργειών, που αλλιώς η πραγµατοποίηση τους θα ήταν δύσκολη.
 6. Θεσµοθέτηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε ξεχωριστά σηµεία φυσικού κάλλους του Δήµου σε συνεργασία και με ιδιώτες δημότες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς δράσεις.
 7. Άµεση καταγραφή και προγραµµατισµός επισκευής των περιφερειακών γηπέδων. Πλήρης αξιοποίηση – εκμετάλλευση των υπαρχόντων, ακόμη και δημιουργία νέων γηπέδων σε ελεύθερους χώρους..
 8. Καθιέρωση εταιρικών, συλλογικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
 9. Δηµιουργία ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης & συντήρησης των αθλητικών υποδοµών του Δήµου.
 10. Ουσιαστική στήριξη των αθλητικών σωµατείων που παράγουν αποδεδειγμένα έργο, κρατώντας νέα παιδιά µέσα στα γήπεδα.
 11. Πλήρης εκμετάλλευση & αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν διάφορα προγράμματα για τη στήριξη του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο.

 

Leave a reply