Προληπτικός έλεγχος της TOYOTA σε ορισμένα οχήματα παραγωγής 1997-1999

0
342

 

Η TΟΥΟΤΑ θέτοντας την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των οχημάτων της ως πρωταρχικό της σκοπό, επιβλέπει αδιάκοπα τις επιδόσεις τους και τη λειτουργία τους μέσω δοκιμών και ερευνών που διεξάγει σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της αυστηρής διαδικασίας ελέγχων, υπάρχει η πιθανότητα να διαπιστωθεί ότι κάποιο εξάρτημα του αυτοκινήτου δεν τυγχάνει των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας που έχουν τεθεί από την TOYOTA

Facebook Comments