Διαβούλευση για τα τυχερά παιχνίδια

Απο τον στις Αύγουστος 27, 2010

Δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών προς διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς φορείς η νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στην Ελλάδα ισχύει από το 2002 καθολική απαγόρευση της λειτουργίας τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών εκτός από αυστηρά περιορισμένους χώρους, όπως είναι τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και τα καζίνο. Αποτέλεσμα αυτής της καθολικής απαγόρευσης, ήταν, μεταξύ άλλων, η καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η επιβολή προστίμου ύψους 32.000 ευρώ ανά ημέρα ή 11,5 εκατ. ευρώ ανά έτος. Παράλληλα, όμως, η παντελής απουσία ρυθμιστικού πλαισίου έχει οδηγήσει στο, προοδευτικά de facto, παράνομο άνοιγμα της αγοράς τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών με ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ενώ, η εξάπλωση του διαδικτύου έχει διαμορφώσει μια νέα αγορά ηλεκτρονικού στοιχήματος, η οποία όμως λειτουργεί χωρίς κανενός είδους ρύθμιση και εποπτεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχηματισμού, έως και 20.000 ηλεκτρονικές μηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους (AWPs) και έως και 150.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια (τύπου φρουτάκια). Συνολικά ο παράνομος τζίρος όλων αυτών των τυχερών παιχνιδιών εκτιμάται σε πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως, με μεγάλη απώλεια εσόδων για το κράτος. Τι προτείνεται από το υπουργείο Σύμφωνα με αυτά που αναφέρει το νομοθέτημα του υπουργείου, δημιουργείται ισχυρή και ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η Επιτροπή Εποπτείας Παιχνιδιών (Ε.Ε.Π.), με αντικείμενο την πιστοποίηση και τον έλεγχο της καταλληλότητας των μηχανημάτων, των παιχνιδιών, του δικτύου επικοινωνιών, των τερματικών και των καταστημάτων μέσω κεντρικού ή άλλου κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και φυσικών ελέγχων, τη χορήγηση αδειών, την έκδοση ρυθμιστικών κανονιστικών πράξεων, τη νόμιμη λειτουργία της αγοράς και την επιβολή κυρώσεων και η διερεύνηση των καταγγελιών. Παράλληλα: -Προβλέπεται η λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου, στο οποίο περιέχονται στοιχεία παρόχων, στοιχεία σχετικά με τα αδειοδοτημένα καταστήματα και με τα πιστοποιημένα τερματικά και παιχνίδια. Το μητρώο αναρτάται συνολικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π., ώστε να είναι αμέσως δυνατή η διασταύρωση των πιστοποιημένων καταστημάτων, τερματικών και παιχνιδιών, καθώς και οι αδειούχοι όλων των κατηγοριών. Προβλέπεται, επίσης, η ανάρτηση καταλόγου μη νόμιμων παρόχων και παιχνιδιών, στους οποίους έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις του νόμου. -Θεσπίζονται προδιαγραφές αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υποδομών και λειτουργίας του συστήματος των παρόχων, ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση των στοιχείων που διασφαλίζουν την ταυτότητα των παικτών, τα φορολογικά έσοδα, τη λειτουργία σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα πρότυπα και κάθε άλλη απαίτηση του νόμου. Για τον αριθμό και την κατανομή των αδειών εξετάζονται οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες: α) Άνοιγμα της αγοράς με διεθνή διαγωνισμό. Οι άδειες δημοπρατούνται από το υπουργείο Οικονομικών με πλειοδοσία και με ελάχιστη τιμή εκκίνησης. Οι προδιαγραφές ορίζονται σε σχετική προκήρυξη. Η Ε.Ε.Π., μετά την ολοκλήρωση και τελεσφόρηση του διαγωνισμού, ελέγχει και κατανέμει τις άδειες. β) Άνοιγμα της αγοράς με διεθνή διαγωνισμό, με μεταβατικό στάδιο για 2- 3 χρόνια. Στόχος είναι επίσης η κατανομή των αδειών μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό. Επειδή, ωστόσο, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στις διαδικασίες του διαγωνισμού, για να μπορέσει να λειτουργήσει γρηγορότερα νόμιμα η σχετική αγορά, το Δημόσιο αναθέτει απ’ ευθείας τη μικρότερη από τις προς προκήρυξη άδειες στο κρατικό μονοπώλιο (ΟΠΑΠ) με προκαθορισμένο κόστος. Όταν γίνει ο διαγωνισμός για όλες τις άδειες, ο προσωρινός κάτοχος άδειας μπορεί να συμμετέχει και να διεκδικήσει μεγαλύτερη άδεια. Σε περίπτωση που το κόστος των αδειών υπερβεί αυτό που έχει αρχικά καταβληθεί, ο επιλεγμένος κάτοχος της άδειας καταβάλλει τη διαφορά. γ) Ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός αδειών με καθορισμένο κόστος. Οι άδειες προκηρύσσονται σε «πακέτα», όπου καθένα από αυτά μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό τερματικών και παρέχονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της προσφοράς, οι άδειες μοιράζονται αναλογικά. δ) Αρχική παραχώρηση στον ΟΠΑΠ των νέων αδειών για ορισμένο χρόνο με προκαθορισμένη την τιμή ανά άδεια και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Στη συνέχεια, ο ΟΠΑΠ, με ανοικτή διαδικασία, υποχρεούται να επιλέξει κατ’ ελάχιστον 3 παρόχους, στους οποίους αναθέτει την αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση των τερματικών συσκευών και των παιχνιδιών που λειτουργούν σε αυτές. Επίσης, έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των σημείων εγκατάστασης των τερματικών συσκευών, εποπτεύει συνολικά τη λειτουργία τους, συλλέγει τα χρήματα και εκκαθαρίζει τις αμοιβές των διαφόρων συμμετεχόντων, ήτοι του Δημοσίου, των παρόχων και των ιδιοκτητών των σημείων εγκατάστασης. Η παραχώρηση στο μονοπώλιο μπορεί να είναι άμεση και να καταλαμβάνει είτε το σύνολο των μηχανημάτων που θα αναπτυχθούν στην ελληνική αγορά είτε μέρος τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου των τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λαμβάνει υπόψη και την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων της προσέλκυσης ανηλίκων, του εθισμού των πολιτών και της απώλειας σημαντικών πόρων από τα νοικοκυριά. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέσω του opengov.gr τις προτάσεις τους και τις απόψεις τους.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply