Οι ψευδείς ειδήσεις ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τις αληθινές

0
153

Οι ψευδείς ειδήσεις ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τις αληθινές

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία έρευνας του Πανεπιστημίου ΜΙΤ σχετικά με τα fake news και το πως διαχέονται.

fakenews

Facebook Comments