Ανακοίνωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για τη μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης του δήμου Διονύσου “Ενωτική Πρωτοβουλία” σχετικά με το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς:

Με αφορμή την επαναστέγαση του 1ου Δημοτικού Δροσιάς θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

To 2011 και επι διοίκησης Γιάννη Καλαφατέλη, παραλάβαμε από τον τότε Δήμαρχο Δροσιάς κ. Πασιπουλαρίδη και αντιδήμαρχο τον κ.Ζαμάνη το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς στην οδό Αργυρουπόλεως σε κατάσταση παραμέλησης και αποσύνθεσης, καθόσον επί σειρά ετών δεν γίνονταν οι απαραίτητες συντηρήσεις και επισκευές στο κτίριο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δίκαιες, προφορικές και έγγραφες διαμαρτυρίες προς τη Δημοτική Αρχή τόσο εκ μέρους του Συλλόγου γονέων του σχολείου όσο και εκ μέρους του Συλλόγου διδασκόντων.

Η διοίκηση μας ενέσκηψε επάνω στο πρόβλημα και οραματίστηκε την εκ βάθρων επισκευή και ανακαίνιση του κτηρίου, έτσι ώστε η Δροσιά να αποκτήσει ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο για τα παιδιά.

 

Για τον λόγο αυτό επιλέχτηκε μέσω της νόμιμης διαδικασίας η λύση της προσωρινής μεταφοράς του Σχολείου στον μισθωμένο από τον Δήμο υπερσύγχρονο χώρο των πρώην εκπαιδευτηρίων Καργάκου επί της Λεωφόρου Σταμάτας, χώρος που φιλοξένησε εκτός των άλλων και τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου Δροσιάς, από τον Απρίλιο του 2013 και μετά, παρέχοντας υψηλού επιπέδου κτιριακή υποδομή και ασφάλεια στους μαθητές και τους δασκάλους.

Παράλληλα το καλοκαίρι του 2013 ξεκίνησε η προσπάθεια επισκευής και ανακαίνισης του παλαιού κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς στην οδό Αργυρουπόλεως με την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Η μελέτη αυτή, που περιλάμβανε την στατική επάρκεια των κτιρίων, ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο, επισκευές τοιχοποιίας, επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμών, ανατέθηκε σε μελετητικό γραφείο το Μάρτιο του 2014.

Επιλογή του κ. Ζαμάνη το Σεπτέμβριο του 2014, που ανέλαβε τα καθήκοντα του, ήταν η ματαίωση της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία ήταν σε εξέλιξη και η εκπόνηση νέας  με σοβαρές ελλείψεις.( μελέτη στατικής επάρκειας, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών κ.α.)

Οι ελλείψεις αυτές αποτελούν βασικά σημεία μιας άρτιας και ασφαλούς επισκευής-ανακαίνισης. Η τήρηση τους είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψιν του, τη χρονολογία κατασκευής των κτιρίων και την παντελή έλλειψη αντισεισμικής θωράκισης.

Η Δημοτική Αρχή του κ. Ζαμάνη προτίμησε τη λύση της πρόχειρης και ατελούς επιφανειακής επισκευής του συγκεκριμένου σχολείου, μάλιστα προέβη στην αυθαίρετη από 14-9-2016 μεταφορά των μαθητών εκεί και τη λειτουργία του σχολείου χωρίς παραλαβή του έργου από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου!!!

Ελπίζουμε και ευχόμαστε, η προχειρότητα και η βιασύνη, που ακόμα μια φορά επέδειξε ο κύριος Ζαμάνης,να μην επιβεβαιώσει τις βάσιμες ανησυχίες των γονέων και διδασκόντων των μαθητών, που μεταφέρθηκαν εκεί.

Η Ενωτική Πρωτοβουλίας στηρίζει τις θέσεις και τις προτάσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς όπως εκφράστηκαν στην πρόσφατη(12/9/2016) ανακοίνωση τους .

 

Facebook Comments