Το ΕΑΝ προωθεί τη διαδικασία Διακήρυξης της Μάλτας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

unnamedΕπείγουσα έκκληση προς την Ευρώπη και την κοινωνίες για την αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμενου προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας απηύθυνε από το 3ο Διεθνές Συνέδριο στη Μάλτα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ),  την Προεδρία και το Συντονισμό του οποίου έχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Γενική Συνέλευση του Δικτύου επανεξέλεξε τον Πρόεδρο του ελληνικού Οργανισμού, κ. Κώστα Γιαννόπουλο, στην Προεδρία του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΕΑΝ και τον διακεκριμένο Ομότιμο Καθηγητή ΨυχολογίαςPeter Smith ως Επίτιμο Μέλος.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα και το τίμησε με την παρουσία της η Αυτού Εξοχότης Πρόεδρος της Μάλτας, κα Marie Louise Coleiro Preca, ο Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικογενειακών Θεμάτων της Μάλτας, Δρ. Michael Farrugia, και άλλοι αξιωματούχοι. Μέλη του Δικτύου από κράτη-μέλη της ΕΕ, κυβερνητικοί και θεσμικοί φορείς από την Μάλτα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και επαγγελματίες στο πεδίο της παιδικής προστασίας, όπως και μαθητές συμμετείχαν στο συνέδριο, το οποίο φιλοξενήθηκε από τον Οργανισμό «Families for Lifelong Learning», μέλος του ΕΑΝ από την Μάλτα.

Οι εργασίες στη διάρκεια του Συνεδρίου έδωσαν έμφαση στην απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπιστεί το διαδεδομένο και ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού στην κοινωνία μας και σε σειρά από συστάσεις προς τα Κράτη-Μέλη και στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς σε σχέση με τις δράσεις που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του bullying. Η Διακήρυξη της Μάλτας θα αποτελέσει την πλατφόρμα για τη διαδικασία προώθησης αυτού του στόχου μέσα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ).

Ο σχολικός εκφοβισμός και οι διάφορες μορφές του αποτελούν κύρια ανησυχία στα σχολεία και ανάμεσα στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους επαγγελματίες» είπε χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό της η Αυτού Εξοχότης Πρόεδρος της Μάλτας, κα. Marie Louise Coleiro Preca, τονίζοντας την αυξανόμενη έκταση του προβλήματος. Η Πρόεδρος της Μάλτας επαίνεσε το ρόλο του ΕΑΝ στην προώθηση της ανάγκης για μια ευρωπαϊκή στρατηγική μέσα από μια προσέγγιση που θα ξεπερνά τις εθνικές πολιτικές και ενθάρρυνε τα μέλη του Δικτύου να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη θεσμοθέτηση μιας Πανευρωπαϊκής Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.

Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικογενειακών Θεμάτων της Μάλτας, Δρ. Michael Farrugia, τόνισε ότι «ο σχολικός εκφοβισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι ανάμεσα στα παιδιά, αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ενώ υποστήριξη θα πρέπει να παρέχεται τόσο στο παιδί που εκφοβίζεται όσο και στο παιδί που εκφοβίζει», και παρουσίασε τις εθνικές πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος.

«Το 3ο Διεθνές Συνέδριο στη Μάλτα αποτελεί το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του Δικτύου ΕΑΝ και στην επίτευξη των στόχων του», τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΑΝ και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ενώ αναφέρθηκε στο έργο και στη θεσμική σταθεροποίηση του ΕΑΝ σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Μετά την ίδρυση του Δικτύου στο 1ο Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα το 2014, το 2ο Διεθνές Συνέδριο που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες έθεσε το Δίκτυο στην καρδιά των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Το 3ο ετήσιο συνέδριο του ΕΑΝ στην Μάλτα δίνει έμφαση στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Δικτύου.

Ανεξάρτητα από την έμφαση στη στρατηγική αυτή προσέγγιση, το Συνέδριο έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ανταλλάξουν χρήσιμες εμπειρίες και πρακτικές, όπως είναι οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης, εργαλεία και προγράμματα που εστιάζουν σε συγκεκριμένες μορφές του σχολικού εκφοβισμού, όπως είναι ο ομοφοβικός εκφοβισμός, πρακτικές προσεγγίσεις στους κόλπους της σχολικής κοινότητας, μεθόδους αντιμετώπισης και πρόληψης, όπως και ο ρόλος της τέχνης και ειδικότερα η διήγηση κινηματογραφικών ιστοριών στους μαθητές.

Ο κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Peter Smith, παρουσίασε σημαντικές έρευνες που εστιάζουν στις διαφορές του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού σε διακρατικό επίπεδο και ανέλυσε πως τα διαφορετικά ερευνητικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη συνολικότερη δυσκολία στη συλλογή και ερμηνεία των δεδομένων. Από την πλευρά της η Επίτροπος της Μάλτας για τα δικαιώματα του Παιδιού, κα. Pauline Miceli, τόνισε την αυξανόμενη έκταση που λαμβάνει ο εκφοβισμός ως ένα πλέον καθημερινό φαινόμενο στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον.

Στη διάρκεια του συνεδρίου μαθητές από σχολεία μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους και τις απόψεις του για το πρόβλημα, παρουσίασαν τον τρόπο που διαχειρίζονται τα περιστατικά του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον είτε ως παιδιά που εκφοβίζονται ή/και εκφοβίζουν είτε ως παρατηρητές. Τα παιδιά παρουσίασαν τηλεοπτικό σποτ που έχουν δημιουργήσει για τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίζουν bullying.

Την ημέρα που προηγήθηκε του Συνεδρίου, η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου πραγματοποιήθηκαν στη Βαλέτα. Τα μέλη εξέλεξαν τη νέα σύνθεση του Διοικητικού τους Συμβουλίου με τον Πρόεδρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να επανεκλέγεται για 2 χρόνια στη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ). Τα μέλη εξέλεξαν, επίσης, τον Ομότιμο Καθηγητή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Peter Smith, ως Επίτιμο Μέλος.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΝ είναι η εξής:

Πρόεδρος: Κώστας Γιαννόπουλος (Ελλάδα), Αντιπρόεδροι: Maria Rita Bracchini (Ιταλία), Paul Dalli (Μάλτα), Γενικός Γραμματέας: Peter Dankmeijer, (Κάτω Χώρες), Ταμίας: Paul Dalli (Μάλτα), Μέλη: Nicola Daley (Ηνωμένο Βασίλειο), Robertas Povilaitis (Λιθουανία), Ioana Sandru (Ρουμανία), Rossanka Venelinova (Βουλγαρία).

 

Facebook Comments