Μεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες καθημερινότητας από τη Σταμάτα στον Άγιο Στέφανο, στο χώρο του Αμαξοστασίου

Τηλέφωνα: 15411 (χωρίς χρέωση), 210 6215499, 210 6215223 και 210 8144450
Δημοτικός Φωτισμός & Ειδικά Συνεργεία: (εσωτερικά: 217, 218 και 224)
Βλάβες Ύδρευσης: 210 6211641
– Γραφείο Αντιδημάρχου Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του Πολίτη Μιχάλη Τσιλιγκίρη: 210 8144450 (εσωτερικό 223) και 6936 575232
Facebook Comments