Πρόσκληση Δήλωσης Στοιχείων για την κατασκευή συνδέσεων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δ.Κ. Διονύσου, Ροδόπολης, Σταμάτας, Αγίου Στεφάνου & Κρυονερίου

0
168

Α) Η Πρόσκληση Δήλωσης Στοιχείων για την κατασκευή συνδέσεων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δ.Κ. Διονύσου, Ροδόπολης, Σταμάτας, Αγίου Στεφάνου & Κρυονερίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 30.06.2020

Β) η Υπεύθυνη Δήλωση Κατασκευής Εξωτερικής Διακλάδωσης Αποχέτευσης Ακαθάρτων μαζί με το Σκαρίφημα Θέσης Φρεατίου.

TFcV_c5KZ5GWRKrE-ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ-A4 ohuFCTiotgcVquOn-

 

 

Facebook Comments