Τη Δευτέρα 19/7/21 ξεκινάει ο 13ος κύκλος εφαρμογών εγκεκριμένου βιοκτόνου από εδάφους
στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Στην Ανατολική Αττική συνεχίζεται η διενέργεια του προγράμματος διαχείρισης των κουνουπιών
(προνυμφοκτονία) για το έτος 2021 με τον 13ο κύκλο εφαρμογών εγκεκριμένου βιολογικού
σκευάσματος από εδάφους. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του σχετικού
προγράμματος που εφαρμόζει η Περιφέρεια σε περιοχές – εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της
Αττικής αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών και έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την αποτελεσματική προστασία της υγείας των πολιτών.

Οι εργασίες του προγράμματος διαχείρισης των κουνουπιών για τον 13ο κύκλο σε περιοχές –
εστίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής περιγράφονται εκτενέστερα παρακάτω:

Facebook Comments