Δημοτικό συμβούλιο στην Κηφισιά την Τετάρτη 18/9

0
529

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019  στις  20.00  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα  

Γ. Τακτικά θέματα 

 

 1. Επί αιτήματος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για παραχώρηση δημοτικού χώρου για κατασκευή γεώτρησης προς ύδρευση του οικισμού.

 

 1. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση λειτουργίας «ενδοκρινολογικού ιατρείου», σε ακίνητο επί των οδών Γρ. Λαμπράκη 4 και Λ. Κηφισίας, στο Ο.Τ. 92, Κηφισιά.

 

 1. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια – αναψυκτήριο – ζαχαροπλαστείο», σε ακίνητο επί της οδού Κασσαβέτη 12, Κηφισιά.

 

 1. Επί αιτήματος για παράταση της υφιστάμενης μίσθωσης του κυλικείου που βρίσκεται έμπροσθεν της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 232/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου κ. Αναστάσιου Οικονομόπουλου, προκειμένου να ασκήσει αίτηση ανάκλησης ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο κριθεί αναγκαίο για την προσβολή της αρ. 228/2019 πράξης του ΣΤ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

 1. Επί της 196/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Δεμερτζή, προκειμένου να παραστεί την 9η Δεκεμβρίου 2019 και σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή ή ματαίωση αυτής δικάσιμο, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

 1. Έγκριση του υπ’ αρ. Νο1/30089/31-7-2019 πρακτικού εξέτασης ενστάσεων για τη φιλοξενία παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς. 

 

 1. Λήψη νέας απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 290/2011 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1868/Τ.Β 24.8.2011 περί «Συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών και Σύστασης Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”».

 

 1. Λήψη νέας απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ’αρ. 291/2011 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1868/Τ.Β 24.8.2011 περί «Συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών και Σύστασης Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”».

 

 1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το βοήθημα οικονομικά ευάλωτων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς, περιόδου Χριστουγέννων 2019.

 

 1. Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΠ.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κηφισιάς ως μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης χρησιδανείου, μεταξύ του Κοινωφελούς Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΝ Αθηνών)» και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 

 1. Έγκριση πρότασης τροποποίησης υψομετρικής μελέτης της οδού Καβαλιεράτου της περιοχής ΒΙΠΑ Κηφισιάς.

 

 1. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών πέριξ του Ο.Τ. 7 της περιοχής ΒΙΠΑ Κηφισιάς.

 

 1. Λήψη απόφασης για την καταστροφή άχρηστου υλικού.
Facebook Comments