Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στον Δήμο Κηφισιάς

Η σχετική ανακοίνωση:
Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς όμβριων
Τα έργα του Δήμου Κηφισιάς συνεχίζονται παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω του ιού COVID-19.
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των έργων ενώ την επίβλεψη των εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίες και των εργολάβων έχει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Αρχιτέκτονας Αλέξιος Μακρής.
Ο Δήμος Κηφισιάς προχώρησε σε έργο ενίσχυσης του υφιστάμενου αντιπλημμυρικού δικτύου, το οποίο είναι μέσα στο περιορισμένο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που αφορούν σε αντιπλημμυρικά έργα.
Πρόκειται για ένα έργο κατά το οποίο κατασκευάζονται και τοποθετούνται νέες σχάρες – φρεάτιων ομβρίων, σε σημεία όπου οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς έχουν εντοπίσει προβλήματα κατόπιν σχετικών αιτημάτων πολιτών. Γίνονται παρεμβάσεις σε σημεία όπου οι υφιστάμενες σχάρες και τα φρεάτια δεν μπορούν να απορροφήσουν επαρκώς τα επιφανειακά όμβρια ενώ ο εσωτερικός αγωγός έχει αυτή τη ικανότητα. Με το έργο αυτό περιορίζονται σημαντικά τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα από 10 συγκεκριμένα τμήματα οδών και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης.
Facebook Comments