Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το 2ο Δ.Σ Νέας Ερυθραίας

logo-Cultural Heritage

Το 2o Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας συμμετείχε φέτος στο ευρωπαϊκό έργο eTwinningMake cultural heritage part of our future” μέσα από το μάθημα των Τ.Π.Ε, σε συνεργασία με άλλα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Πολωνία.

To eΤwinning ή η Κοινότητα για τα Σχολεία στην Ευρώπη, είναι μια δράση για σχολεία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και συμβάλλει τόσο στην καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, όση και στην προαγωγή θεμελιωδών αξίων και της έννοια του υπεύθυνου πολίτη στην τάξη.

Στόχος του έργου ήταν οι μαθητές, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δράσεις, να γνωρίσουν τόσο τον πολιτισμό της χώρας τους όσο και των άλλων κρατών, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις , στοιχεία απαραίτητα για να τον αυριανό ευρωπαίο ενεργό πολίτη.virtual museum

Οι μαθητές ανέπτυξαν παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα καθώς ενεπλάκησαν σε ανακαλυπτικές, ενεργητικές, συμμετοχικές, βιωματικές και διαθεματικές δραστηριότητες κατά τις οποίες γνώρισαν και χρησιμοποίησαν εργαλεία web 2.0 για την δημιουργία ψηφιακών συνεργατικών έργων . Η πλούσια θεματολογία αφορούσε την παρουσίαση χριστουγεννιάτικων εθίμων, την παρουσίαση γαμήλιων εθίμων, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τη δημιουργία λογοτύπων του έργου, την αναζήτηση πληροφοριών και την δημιουργία quiz, την δημιουργία συνεργατικών ψηφιακών ιστοριών, την παρουσίαση παραδοσιακών τραγουδιών και την συγγραφή γρίφων για το εικονικό ψηφιακό μουσείο μας. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο τέλος της χρονικής χρονιάς.

Ιστοσελίδα του έργου: https://tinyurl.com/y3n6poog

Facebook Comments