Συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Χωρίς τίτλοΤο 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς συμμετέχει ως σχολείο εταίρος σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο «Promoting Inclusion Through Educational 3D-Printing». Το εν λόγω Πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια, από τον Σεπτέμβριο 2017 έως τον Αύγουστο 2019.

Φορέας συντονισμού είναι ο οργανισμός Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte της Ισπανίας. Εκτός από το σχολείο της Κηφισιάς  συμμετέχουν στο πρόγραμμα δύο ακόμη σχολεία στην Ελλάδα και δύο σχολεία στην Ισπανία. Συμμετέχουν, επίσης, δύο κυβερνητικοί και ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, οι οποίοι ειδικεύονται στην ένταξη και αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα όρασης, μία εταιρεία που παράγει εξοπλισμό τρισδιάστατης εκτύπωσης και κάποια εκπαιδευτικά κέντρα που φιλοξενούν μαθητές εντελώς τυφλούς ή μερικώς βλέποντες. Οι εταίροι του Προγράμματος προέρχονται από την Ελλάδα, τη Λετονία, την Ισπανία και την Ισλανδία, γεγονός που επιβεβαιώνει τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και την Ευρωπαϊκή διάστασή του.

Το Πρόγραμμα εστιάζει σε τρεις άξονες, (α) την παιδαγωγική χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην τάξη, (β) την προώθηση της μεθοδολογίας για την ένταξη των μαθητών με προβλήματα όρασης και (γ) τη σχεδίαση μιας σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται, για να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές πρακτικές εκμάθησης για τους μαθητές.

Επειδή τα άτομα με προβλήματα όρασης αποτελούν μια κοινότητα που κινδυνεύει με κοινωνικό αποκλεισμό, projects όπως το συγκεκριμένο προσπαθούν μέσα από τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων να διευκολύνουν την καθημερινότητα και να ενδυναμώσουν τους μαθητές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, καθώς και να συμβάλουν στην κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Στην υλοποίηση του Προγράμματος για το 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί Κούκης Νικόλαος, Λυμπεροπούλου Κυριακή και Δούμα Θεοδώρα, καθώς και μαθητές/τριες του σχολείου.

Οι εμπλεκόμενοι μαθητές του σχολείου  θα ευαισθητοποιηθούν στο ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης μαθητών με προβλήματα όρασης και θα εξοικειωθούν στη χρήση λογισμικών τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης, καθώς θα κληθούν να δημιουργήσουν προϊόντα που θα βοηθήσουν τυφλά ή μερικώς βλέποντα παιδιά της ηλικίας τους με τη συνδρομή της κας Λυμπεροπούλου, η οποία θα συμμετάσχει σε ειδικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς διάρκειας μιας εβδομάδας που θα λάβει χώρα στη Βαλένθια της Ισπανίας, στις αρχές Οκτωβρίου 2018.

Μέχρι στιγμής οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του Προγράμματος από το σχολείο  έχουν λάβει μέρος στη διεθνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8-9 Μαρτίου 2018, όπου συζητήθηκαν οι υποχρεώσεις κάθε εταίρου και έγιναν προτάσεις για την απρόσκοπτη υλοποίησή τους και στη διεθνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα (Λετονία) 28-30 Ιουνίου 2018. Στη Ρίγα κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης έλαβε χώρα Συνέδριο που διοργάνωσε ο φορέας «The Society of Riga Visually Impaired and Blind» με το όνομα «Redzi Mani» (Look at me) με θέμα τη συνεισφορά των 3D εκτυπώσεων στη βελτίωση της καθημερινότητας των μερικώς βλεπόντων ή τυφλών ατόμων και κατά τις επόμενες δύο μέρες οι εταίροι συνεργάστηκαν, ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως όλες οι λεπτομέρειες για την επόμενη σχολική χρονιά, κατά την οποία σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος θα διαδραματίσουν και οι εμπλεκόμενοι/ες μαθητές και μαθήτριες των σχολείων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κάθε ενδιαφερόμενος από τους επίσημους ιστότοπους του Προγράμματος:

http://www.erasmusprint3d.eu/, https://twitter.com/Erasmus_PRINT3D και https://www.facebook.com/print3derasmus/, καθώς και από την ιστοσελίδα του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς http://3gym-kifis.att.sch.gr.

Facebook Comments