Κώστας Γκαβογιάννης: “Ηλεκτρολόγος: Αξία και αναγνώριση”

0
1182

Γράφει ο Κώστας Γκαβογιάννης

Ο ηλεκτρολόγος είναι ο επαγγελματίας που εργάζεται σε ηλεκτρικά συστήματα πολιτικού και βιομηχανικού τύπου. Ασχολείται με το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων και εξαρτημάτων σε σπίτια, εργοστάσια, γραφεία, εμπορικές κατασκευές, δημόσια κτίρια όπως σχολεία και νοσοκομεία. Προβλέπει τη σύνδεση των συστημάτων στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ τούτου διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην εξασφάλιση της λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών συσκευών που μας περιβάλλουν. Ασκεί ένα σημαντικό για την κοινωνία επάγγελμα και συνάμα επικίνδυνο για τον ίδιο.

Αλλά τι κάνει ένας ηλεκτρολόγος;
Ο ηλεκτρολόγος κατασκευάζει και εγκαθιστά συστήματα, πίνακες διανομής και ηλεκτρικές συσκευές υψηλής ή χαμηλής τάσης, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες σχεδιασμού, για κάθε τύπο ηλεκτρικού συστήματος είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί το καταλληλότερο σχέδιο: να προσδιοριστεί η σωστή διάταξη των καλωδίων και των επαφών, να οργανωθούν οι μονάδες ελέγχου και οι ηλεκτρικές πίνακες και να υπολογιστεί το κόστος κατασκευής. Για αυτές τις λειτουργίες, ο ηλεκτρολόγος χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο ηλεκτρικό λογισμικό, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση της σύνταξης των ηλεκτρικών διαγραμμάτων για τα αστικά και βιομηχανικά συστήματα.
Μπορεί να σχεδιάσει απλά και μικρά ηλεκτρικά πάνελ, όπως για οικιακή χρήση (για τη σύνδεση συστημάτων φωτισμού, οικιακών συσκευών, οικιακών συστημάτων αυτοματισμού, ενδοσυνεννόησης, συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων, κάμερες συναγερμού και βιντεοεπιτήρησης στο ηλεκτρικό δίκτυο, συστήματα αυτοματισμού πύλες, κεραίες, φωτοβολταϊκά συστήματα ή με ηλιακά πάνελ …), αλλά και πολύ περίπλοκη, όπως στην περίπτωση των βιομηχανικών ηλεκτρικών πινάκων. Στην πραγματικότητα, ένας βιομηχανικός ηλεκτρολόγος ασχολείται με την καλωδίωση στο μηχάνημα για την κατασκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων για βιομηχανικό αυτοματισμό.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες που εκτελούνται για τη διανομή ενέργειας και τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, τα καθήκοντα του ηλεκτρολόγου είναι απολύτως όμοια με αυτά μιας εταιρείας καλωδίωσης: δημιουργεί καλωδιακούς αγωγούς, τοποθετεί τα εξαρτήματα, ταυτοποιεί τους ακροδέκτες και συνδέει τα καλώδια , διακόπτες, πρίζες, ακροδέκτες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο διάγραμμα συνδεσμολογίας. Μόλις πραγματοποιηθεί η καλωδίωση, πραγματοποιεί δοκιμές αποδοχής για να επαληθεύσει την αποτελεσματική λειτουργία των συνδεδεμένων συστημάτων.
Ο ηλεκτρολόγος επίσης φροντίζει για τη συνηθισμένη συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων, συστημάτων και συστημάτων και παρεμβάσεων σε περίπτωση βλάβης και βλάβης. Για τον εντοπισμό οποιωνδήποτε βλαβών στα ηλεκτρικά κυκλώματα, ο ηλεκτρολόγος διαγνώσκει το ηλεκτρικό σύστημα. Αφού εντοπιστούν τα εμπλεκόμενα στοιχεία, επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα κατεστραμμένα εξαρτήματα και στη συνέχεια πραγματοποιεί δοκιμές για τη δοκιμή του συστήματος και την επαλήθευση της στεγανότητας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ταχύτητα ανάλυσης και επίλυσης του προβλήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν.
Ο ηλεκτρολόγος έχει γνώσεις στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό τομέα και συνδυάζει χειρωνακτικές ικανότητες και ακρίβεια στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Γνωρίζει τα εργαλεία του εμπορίου, με τα οποία εγκαθιστά, συντηρεί και δοκιμάζει ηλεκτρικά συστήματα: κόπτες καλωδίων, απογυμνωτές, ανιχνευτές φάσης, μετρητές (μετρητές), χρονοδιακόπτες και αισθητήρες, συγκολλητές, μονωτικές ταινίες κλπ. Έχει επίγνωση των κανόνων για τον ηλεκτρικό κίνδυνο και τις συσκευές πρόληψης ατυχημάτων, τις οποίες χρησιμοποιεί συνεχώς για την ασφάλεια, καθώς και τις απαιτήσεις απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τυποποιημένο ηλεκτρικό σύστημα.
Ο ηλεκτρολόγος εργάζεται ως υπάλληλος σε εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης ηλεκτρικών συστημάτων (εργοστάσιο μηχανικής) μαζί με άλλους επαγγελματίες όπως τεχνίτες καλωδίων, κατασκευαστές πάνελ και κατασκευαστές πάνελ ή άμεσα σε εταιρείες παραγωγής, μεταλλουργικές εταιρείες και βιομηχανικές εταιρείες που παρέχουν μια εσωτερική ομάδα ηλεκτρολόγων συνήθεις και έκτακτες δραστηριότητες συντήρησης. Ηλεκτρολόγοι εργάζονται επίσης στο εργοτάξιο: ο ηλεκτρολόγος της εγκατάστασης φροντίζει για την εγκατάσταση ηλεκτρικών συστημάτων πολιτικού και βιομηχανικού χαρακτήρα σε νέα κτίρια και κατασκευές, από το πέρασμα των καλωδίων μέχρι την καλωδίωση των πινάκων, αλληλεπιδρώντας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τεχνικούς που είναι παρόντες στην περιοχή ως τοίχοι , υδραυλικοί και επιθεωρητές. Επιπλέον, μπορεί να είναι ένας αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας.

Η υπευθυνότητα του ηλεκτρολόγου είναι αυτή που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των χρηστών. Είναι ένα επάγγελμα στο οποίο δεν επιτρέπονται λάθη γιατί μπορεί να στοιχίσουν πολλές ανθρώπινες ζωές, γι αυτό και οι χρήστες πρέπει να αποφεύγουν τους λαθρεγκαταστάτες που πάντα υπάρχουν.

Το πιο σημαντικό όμως για τον κλάδο των ηλεκτρολόγων είναι η ανάγκη να αναδειχθεί η σοβαρότητα και η αξία του επαγγέλματος, επειδή αποτελεί τον πυλώνα και τον οδηγό συνάμα για όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Επομένως δεν είναι απλώς άδικο, αλλά αποτελεί ατόπημα το επάγγελμά μας να είναι ουραγός των επαγγελμάτων και οι συνάδελφοι να μην έχουν την αναγνώριση και την αμοιβή που τους αξίζει.

Κώστας Γκαβογιάννης

Facebook Comments