Στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» οι μελέτες ωρίμανσης για το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» οι μελέτες ωρίμανσης για το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, προϋπολογισμού 426 χιλ.ευρώ-Δρομολογείται η κατασκευή ενός ολοκαίνουριου 9/θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» εντάχθηκε το έργο «Μελέτες Ωρίμανσης για το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου» (ΑΔΑ: 6Χ8Λ7Λ7-3Λ7), γεγονός που σηματοδοτεί την εκκίνηση των διαδικασιών για την κατασκευή ενός ολοκαίνουριου 9/θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δυναμικότητας 225 μαθητών, στο Μαρούσι.

Η μελέτη, προϋπολογισμού 426 χιλ. €., εντάχθηκε στο Ε.Π. σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης για την ωρίμανση μελετών Υποδομών Εκπαίδευσης, με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκ. €, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη, δικαιούχος της οποίας είναι οι ΚΤΥΠ αε, στοχεύει στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, αδειών και εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου «11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου», ούτως ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι μελέτες, βρίσκεται μεταξύ των οδών Κονίτσης, Λάρνακας και Ζαλοκώστα του δήμου Αμαρουσίου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Πιο αναλυτικά, αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής του 9/θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης για την ωρίμανση μελετών Υποδομών Εκπαίδευσης στην Αττική, έχουν ήδη ενταχθεί Μελέτες ωρίμανσης για 7 ακόμη σχολικές και προσχολικές μονάδες:

  • 91ο Νηπιαγωγείο Δήμου Αθηνών
  • 1ο κ 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ελευσίνας
  • 2ο και 7ο Νηπιαγωγείου Δήμου Ελευσίνας
  • 23ο Νηπαγωγείο Νέας Ιωνίας
  • 7ο Γυμνάσιο Πειραιά

 

Facebook Comments