1η Σύσκεψη της Επιτροπής καθορισμού των διοικητικών ορίων μεταξύ των Δήμων Πεντέλης και Παλλήνης

 

DHMOS-PENTELHSΠραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η 1η Σύσκεψη της επιτροπής καθορισμού των διοικητικών ορίων μεταξύ των Δήμων Πεντέλης (Δ.Κ. Πεντέλης) και του Δήμου Παλλήνης (Δ.Κ. Γέρακα).

Η Επιτροπή συγκλήθηκε ώρα 11:30π.μ. με απαρτία, υπό την προεδρία της Ειρηνοδίκου Αικατερίνης Μπόγδου, με την παρουσία του Δημάρχου Πεντέλης Δημητρίου Στεργίου-Καψάλη και του Δημάρχου Παλλήνης  Αθανάσιου Ζούτσου και των άλλων μελών της επιτροπής.

Με την έναρξη της σύσκεψης ο Δήμαρχος Παλλήνης, μέλος της επιτροπής, υπέβαλε ενστάσεις επί της νομιμότητας πρόσκλησης και σύστασης της επιτροπής και η συνεδρίαση διεκόπη για την εκδίκαση των ενστάσεων που  ο Δήμαρχος Παλλήνης υπέβαλε.

Facebook Comments