Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Μελισσίων

Οι  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί  της οδού Περικλέους στην Δημοτική Kοινότητα Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης έχει ως  παρακάτω:

Αντιδρόμηση οδού Αλκιβιάδου

Συντάχθηκε μελέτη από την Δ/νση Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης για την αντιδρόμιση της οδού Αλκιβιάδου.

Τα αρμόδια όργανα, Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έλαβαν αποφάσεις για το θέμα.

Ελήφθη η υπ’ αριθμ. 264/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης.

Επόμενες ενέργειες:

  • Αναμένεται η έγκριση του τεχνικού ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και η δημοσίευση σε ΦΕΚ – Εκτιμώμενος χρόνος 3,5 μήνες.
  • Μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ ο Δήμος θα μπορέσει να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης – Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της μελέτης 5 ημέρες.

Μελέτη τροποποίησης δημοτικής συγκοινωνίας

Συντάχθηκε μελέτη από την Δ/νση Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης για τροποποίηση τριών (3) δρομολογίων που διέρχονται από την οδό Περικλέους.

Έχει προωθηθεί η μελέτη στο Τοπικό Συμβούλιο Μελισσίων.

Επόμενες ενέργειες:

  • Απόφαση Τοπικού Δ.Σ. Μελισσίων, Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Απόφαση Δ.Σ. Πεντέλης – Εκτιμώμενος χρόνος 1 μήνας.
  • Αποστολή στον ΟΑΣΑ για γνωμοδότηση – Ο ΟΑΣΑ πρέπει να απαντήσει εντός 60 ημερών – Εκτιμώμενος χρόνος 2 μήνες.
  • Αποστολή για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Δημοσίευση σε ΦΕΚ.- Εκτιμώμενος χρόνος 4 μήνες.
  • Υλοποίηση απόφασης – Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της μελέτης 5 ημέρες.

Μελέτη τοποθέτησης υπερυψωμένων λωρίδων επί της οδού Περικλέους στη Δ.Κ. Μελισσίων

Συντάχθηκε μελέτη από την Δ/νση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης για τοποθέτηση υπερυψωμένων λωρίδων επί της οδού Περικλέους στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Έχει προωθηθεί η μελέτη στο Τοπικό Συμβούλιο Μελισσίων.

Επόμενες ενέργειες:

  • Απόφαση Τοπικού Δ.Σ. Μελισσίων, Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Απόφαση Δ.Σ. Πεντέλης – Εκτιμώμενος χρόνος 1 μήνας.
  • Αποστολή για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου  και Δημοσίευση σε ΦΕΚ – Εκτιμώμενος χρόνος 4 μήνες.
  • Υλοποίηση απόφασης – Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της μελέτης  5 ημέρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη τροποποίηση της δημοτικής συγκοινωνίας.

Μελέτη μετατροπής της οδού Περικλέους σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με τεχνικό έργο (οφιοειδής διάταξης, διαπλάτυνση πεζοδρομίων κλπ.) – Εκτιμώμενος χρόνος 12 μήνες.

Για λεπτομέρειες και διευκρινήσεις αρμόδια υπάλληλος είναι η κα. Τάτση Κλεοπάτρα (τηλ. 2132050026, email: [email protected]).

Facebook Comments