Στεργίου: η ύπαρξη Αστυνομικού Τμήματος στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης είναι επιβεβλημένη

at_elas_sima_5_5Η Επιστολή Δημάρχου Πεντέλης προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Ν. Τόσκα για το Αστυνομικό Τμήμα και Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης:

ΘΕΜΑ: Αστυνομικό Τμήμα και Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης

ΣΧΕΤ. : α. Το με αρ. πρωτ. 26355/22-10-2012 έγγραφο του Δημάρχου Πεντέλης

β. Το με αρ. πρωτ. 1403/21-1-2013 έγγραφο του Δημάρχου Πεντέλης

γ. Το με αρ. πρωτ. 3615/13-2-2013 έγγραφο του Δημάρχου Πεντέλης

δ. Το με αρ. πρωτ. 1822/2-2-2015 έγγραφο του Δημάρχου Πεντέλης

ε. Το με αρ. πρωτ. 4195/6-3-2015 έγγραφο του Δημάρχου Πεντέλης

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας γνωρίζουμε ότι παρά την αλληλογραφία που έχουμε ανταλλάξει για το θέμα, όπως στα συνημμένα σχετικά φαίνεται, οι τελευταίες πληροφορίες μας είναι η δρομολογούμενη κατάργησης του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας της Δημοτικής Κοινότητας  Πεντέλης.

Εκτιμώντας ότι ο Δήμος Πεντέλης είναι οι δεύτερος σε έκταση Δήμος της Αττικής με εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) στρέμματα ζώνης ευθύνης και αναπτύσσεται με μεγάλες αρτιότητες οικοπέδων σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές δύσκολα επιτηρούμενες, θεωρούμε ότι για ουσιαστικούς και ψυχολογικούς λόγους  η ύπαρξη Αστυνομικού Τμήματος στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης (Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού) είναι επιβεβλημένη.

Ο Δήμος Πεντέλης στα πλαίσια μιας τέτοιας λύσης είναι διατεθειμένος και να εξεύρει κτίριο για την εγκατάσταση  Αστυνομικού Τμήματος ή  Σταθμού και να επιφορτιστεί στην υποχρέωση πληρωμής του ενοικίου στο ήδη υφιστάμενο κτίριο.

Κύριε Υπουργέ,

λόγω και της τεράστιας ανησυχίας που οι πληροφορίες αυτές έχουν δημιουργήσει στους κατοίκους των Δημοτικών Κοινοτήτων Πεντέλης και Νέας Πεντέλης σε συνδυασμό και με τις  συνεχιζόμενες  διαρρήξεις και κλοπές στην περιοχή εκτιμούμε ότι θα πρέπει να επέμβετε και να στηρίξετε το αίτημά μας στα πλαίσια και της συγκεκριμένης πρότασής μας που δεν επιβαρύνει οικονομικά  το Υπουργείο σας.

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

 

Facebook Comments