Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

0
440
IM000106.JPG

IM000106.JPG

Η αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία έχει αποκατασταθεί πλήρως! Παρ’ όλες τις δυσκολίες λόγω της ημέρας & του μεγέθους της βλάβης, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν πολύ νωρίτερα χάρη στην εμπειρία των υπαλλήλων & των υπεύθυνων της ύδρευσης!

Facebook Comments