Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, περιοχής Δήμου Ωρωπού

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, περιοχής Δήμου Ωρωπού, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 35,100 και 40,500, ως εξής:

  • Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 35,100 και 39,200, στην κατεύθυνση προς Λαμία, καθώς και αποκλεισμός του χώρου στάθμευσης (χ/θ 35,150), κατά το χρονικό διάστημα από 10-01-2022 έως την 18.00΄ ώρα της 31-03-2022:
  • Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 18.00΄.
  • Για κάθε Σάββατο, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Τα χρονικά διαστήματα 04-03-2022 έως 08-03-2022 και 24-03-2022 έως 28-03-2022 δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες.

  • Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 40,500 και 37,000, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 10-01-2022 έως την 18.00΄ ώρα της 31-03-2022:
  • Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 18.00΄.
  • Για κάθε Σάββατο, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Τα χρονικά διαστήματα 04-03-2022 έως 08-03-2022 και 24-03-2022 έως 28-03-2022 δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες.

  • Αποκλεισμός του αριστερού τμήματος του κλάδου εξόδου του χώρου στάθμευσης, στο τμήμα του μεταξύ των χ/θ 38,480 και 38,430, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από την 07.00΄ ώρα της 17-01-2022 έως την 18.00΄ώρα της 25-02-2022, καθ’ όλο το 24ωρο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Facebook Comments