Εγκρίθηκε η βελτίωση της Λεωφόρου Διονύσου

0
87

i-phone-043-3-2-1Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του δημοσίου έργου:

«Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29 Δροσιά – Διόνυσος – Ν. Μάκρη». Η οδός ∆ροσιά – ∆ιόνυσος – Νέα Μάκρη αποτελεί τµήµα της Επαρχιακής Οδού 29, η οποία συνδέει τα βόρεια προάστια µέσω της ∆ροσιάς και του ∆ιονύσου µε τις ανατολικές περιοχές της Αττικής. Υποτµήµα της προαναφερθείσας οδού είναι το υπεραστικό τµήµα που συνδέει το ∆ιόνυσο µε τη Νέα Μάκρη για την κατασκευή του οποίου θα κηρυχθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Το συνολικό μήκος του υπό μελέτη τµήµατος είναι 11,79χλµ. Το σύνολο της έκτασης που απαλλοτριώνεται, για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού, ανέρχεται σε 385.167,59τμ. Σε όλο το ανάπτυγµά της η μελετώμενη οδός ακολουθεί και βελτιώνει την υφιστάμενη χάραξη της Λεωφόρου ∆ιονύσου. Η κυκλοφορία της συγκεκριμένης οδού είναι σηµαντική σε όλη την διάρκεια του έτους, παρουσιάζει δε µεγάλη αύξηση κατά τους θερινούς µήνες καθώς εξυπηρετεί (εκτός των µονίµων κατοίκων) παραθεριστές αλλά και διερχόμενους από την ευρύτερη περιοχή προς τις παραλίες της Ανατολικής Αττικής.

Facebook Comments