3/2/2021- Σχολικές μονάδες (πλήρης αναστολή): 0,4723%, Τμήματα (μερική αναστολή): 0,2785%
Δεν περιλαμβάνονται σχολεία σε υποχρεωτική αναστολή λόγω lockdown

Στον ακόλουθο σύνδεσμο  παρατίθενται μόνο τα σχολεία ή τα τμήματα αυτών που αναστέλλουν τη λειτουργία τους:

Πληροφορίες σχετικά με την αναστολή λειτουργίας δομών εκπαίδευσης εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού

 

Facebook Comments