122 οι νεκροί από τη γρίπη

0
90

9607628965397066256Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) η  δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παρουσιάζει μείωση.

Επικρατών υπότυπος είναι ο A(H1N1)pdm09. Τονίζεται η σημασία του αντιγριππικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη.

Κατά την εβδομάδα 11/2019 (11–17 Μαρτίου 2019) στα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.) και στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ε.Κ.Π.Α, ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 169 κλινικά δείγματα, όλα από νοσοκομεία. Τα 37 (21,9%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α. Τα 34 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 18 (52,9%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 16 (47,1%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09 .
Από την εβδομάδα 40/2018 έως και την εβδομάδα 11/2019 έχουν ελεγχθεί συνολικά 3215 κλινικά δείγματα, όλα
από νοσοκομεία. Τα 1025 (31,9%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και ειδικότερα τα 1016 (99,1%) ήταν τύπου
Α και τα 9 (0,9%) τύπου Β. Τα 864 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν και από αυτά τα 210 (24,3%) ανήκαν στον
υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 654 (75,7%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09.

Επιτήρηση σοβαρών κρουσμάτων εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με ή χωρίς νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)

Από την εβδομάδα 40/2018 έως και την εβδομάδα 11/2019, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 364 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 351 με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.

Όσον αφορά στα κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Πρόκειται για 209 άνδρες και 142 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 90 έτη και διάμεση ηλικία 62 έτη. Τα 347 (98,9%) από τα προαναφερόμενα κρούσματα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α και τα 4 (1,1%) στον ιό γρίπης τύπου Β. Τα 297 από τα στελέχη τύπου Α που απομονώθηκαν από τα ανωτέρω κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 45 (15,2%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 252 (84,8%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09.

Από τα 351 κρούσματα ήταν εμβολιασμένα τα 54 (15%). Σημειώνεται ότι τα 265 (75,5%) από τα 351 προαναφερόμενα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Όσον αφορά στα κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Πρόκειται για 6 άνδρες και 7 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 35 έως 87 έτη, και διάμεση ηλικία 80 έτη. Συνολικά και τα 13 από τα προαναφερόμενα κρούσματα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α.

Τα 9 από τα στελέχη τύπου Α που απομονώθηκαν από τα ανωτέρω κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών το 1 (11,1%) ανήκε στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 8 (88,9%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09. Τα 12 (92,3%) από τα 13 προαναφερόμενα σοβαρά κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Από την εβδομάδα 40/2018 έως και την εβδομάδα 11/2019 στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 122 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, εκ των οποίων οι 109 αφορούν σε κρούσματα με νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ και 13 σε κρούσματα που δεν νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ .

Πρόκειται για 80 άνδρες και 42 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 90 έτη και διάμεση ηλικία 69,5 έτη. Από τα 120 (98,4%) κρούσματα απομονώθηκε ιός γρίπης τύπου Α και από 2 (1,6%) κρούσματα ιός γρίπης τύπου Β. Τα 101 στελέχη γρίπης τύπου Α που απομονώθηκαν από τα προαναφερόμενα κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών 88 (87,1%) ανήκαν στον υπότυπο Α (Η1Ν1)pdm09 και 13 (12,9%) στον υπότυπο Α(Η3Ν2).

Σημειώνεται ότι τα 109 (89,3%) από τα 122 προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Facebook Comments