Αλέξης Μητρόπουλος:18 δις € θα χάσουν οι συνταξιούχοι μας την περίοδο 2016-2019!

0
62

Press Conference of Alexis Mitropoulos at The Greek Parliament, on August 31, 2015 / ?????????? ????? ??? ????? ??????????? ??? ?????, ???? 31 ?????????, 2015

“Περικοπές ύψους πάνω από 18 δις € θα υποστούν οι συνταξιούχοι μας κατά την περίοδο 2016-2019, μόνο από τις μνημονιακές ρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ειδικότερα θα χάσουν:

α)8,2 δις ευρώ από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016,

β)8 δις ευρώ (2 δις ευρώ επί 4 χρόνια) από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και

γ)1,8 δις ευρώ από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις το 2019!”

Αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η  ΕΝΥΠΕΚΚ της οποίας πρόεδρος είναι ο Αλέξης Μητρόπουλος.

Η ανακοίνωση:

18 δις € θα χάσουν οι συνταξιούχοι μας την περίοδο 2016-2019!

(Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ)

  • 8,2 δις € από τον «νόμο Κατρούγκαλου»!
  • 8 δις € (2 δις € X 4 χρόνια) από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ!
  • 1,8 δις € από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς!

 

 

Αποκαλυπτική η Έκθεση του ΓΛΚ (141/16/2016)

για τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου!

 

Περικοπές ύψους πάνω από 18 δις € θα υποστούν οι συνταξιούχοι μας κατά την περίοδο 2016-2019, μόνο από τις μνημονιακές ρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ειδικότερα θα χάσουν:

α)8,2 δις ευρώ από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016,

β)8 δις ευρώ (2 δις ευρώ επί 4 χρόνια) από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και

γ)1,8 δις ευρώ από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις το 2019!

Τη στιγμή που κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη της τριτομνημονιακής συγκυβέρνησης ακόμη και σήμερα δηλώνουν ότι οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου ανέρχονται σε 1,8 δις € (κατά την πρόβλεψη του τρίτου Μνημονίου-ν. 4336/2016), το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην κατά το Σύνταγμα (άρθρο 75 παρ. 1) Έκθεσή του με αριθμό 141/16/2016 εκτοξεύει τις πραγματικές περικοπές των συντάξεων για την περίοδο 2016-2019 στο ποσό-«μαμούθ» των 8,2 δις €!!

Παραθέτουμε το είδος και το ύψος των περικοπών όπως προβλέπονται στην Έκθεση του ΓΛΚ:

 

  Είδος περικοπής 2016

(σε εκατ. €)

2017

(σε εκατ. €)

2018

(σε εκατ. €)

2019

(σε εκατ. €)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
1 Σταδιακή κατάργηση
ΕΚΑΣ
(άρθρο 92)
168 569 803 853 2.393
2 Μείωση ετήσιας δαπά-νης για νέους συντα-ξιούχους Δημοσίου- ΕΦΚΑ

(άρθρα 7, 8, 28 και 30 )

21 101 222 345 689
3 Μείωση οικογενειακών παροχών για νέους συνταξιούχους ΕΦΚΑ (άρθρα 10 και 27) 1 7 15 21 44
4 Μείωση ετήσιας δαπά-νης συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας) Δη-μοσίου-ΕΦΚΑ

(άρθρα 12 και 27)

11 59 122 177 369
5 Μείωση ετήσιας δαπά-νης για συντάξεις Δη-μοσίου-ΕΦΚΑ λόγω ε-φαρμογής ανωτάτου ορίου (πλαφόν)

(άρθρα 13 και 27)

22 38 38 98
6 Μη καταβολή αυξήσεων στις υφιστάμενες συντά-ξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018-2019 (άρθρα 14 και 33) 187 76 263
7 Μείωση ετήσιας δα-πάνης για επικουρικές συντάξεις νέων συντα-ξιούχων

(άρθρο 96)

5 27 43 48 123
8 Μείωση ετήσιας δα-πάνης καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων (άρθρο 96) 174 291 284 277 1026
9 Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού εξισορρό-πησης για το 2019

(άρθρο 96)

36 36
10 Περικοπές στις εφάπαξ παροχές

(άρθρο 35)

97 6 15 15 133
11 Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τα κατα-βαλλόμενα μερίσματα

(άρθρο 48)

207 208 208 209 832
12 Αύξηση ορίου ασφα-λιστέων αποδοχών (άρθρο 38) 23 24 25 26 98
13 Αύξηση εισφορών για τις επικουρικές συντά-ξεις

(άρθρο 97)

173 351 362 365 1251
14 Αυξήσεις εισφορών αυτοαπασχολουμένων-ελευθέρων επαγγελμα-τιών

(άρθρο 39)

136 137 138 411
15 Αυξήσεις εισφορών αγροτών

(άρθρο 40)

94 95 112 157 458
 

ΣΥΝΟΛΑ

 

996 1912 2573 2743 8224

 

 

Στο ποσό των 8,2 δις ευρώ, θα πρέπει να προστεθούν τα 8 δις ευρώ που θα παρακρατηθούν από τους συνταξιούχους υπέρ ΕΟΠΥΥ μέσα από την παρακράτηση 6% από τις κύριες συντάξεις και 6% από τις επικουρικές (σύνολο παρακράτησης υπέρ ΕΟΠΥΥ 2 δις ανά έτος, ήτοι 2 δις ευρώ επί 4 έτη για την περίοδο 2016-2019=8 δις)!!

Εξάλλου, στα παραπάνω ποσά πρέπει να αθροίσουμε και το ποσό των 1,8 δις ευρώ, στο οποίο θα ανέλθουν οι περικοπές στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις  από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2019, στα πλαίσια της τρίτης αξιολόγησης!

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-ΧΟΥΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2019 ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 18 ΔΙΣΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ!!

Από τα παραπάνω στοιχεία, αποκαλυπτικός είναι ο πίνακας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που με την Έκθεσή του  τετραπλασιάζει(!) το κόστος των περικοπών για τις συντάξεις διαψεύδοντας πανηγυρικά την κυβέρνηση για το πραγματικό ύψος τους!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, πιστή στο επιστημονικό καθήκον αληθείας, θα συνεχίσει με συνέπεια το έργο της.

Θα ενημερώνει κατά τακτά διαστήματα τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους, όλο τον λαό μας, για την εφαρμογή των κοινωνιοκτόνων μνημονιακών πολιτικών.

Θα μάχεται να ΜΗΝ καταργηθεί το ανολοκλήρωτο Κοινωνικό Κράτος και μάλιστα από κυβέρνηση της Αριστεράς.

Θα παλεύει καθημερινά προκειμένου να ΜΗΝ πληρώσει ο περήφανος λαός μας τα χρέη των πολιτικών και οικονομικών ελίτ της Ελλάδας.

 

Ιδού η Έκθεση του ΓΛΚ!

1-11-21-31-4

 

 

1-5

 

 

 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Facebook Comments