ΣΕΒ: “να αρθούν οι στρεβλώσεις για να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις”

Από το  εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ
16508123_1363809520306056_8356193306669177455_n
Ο ΣΕΒ πιστεύει στις απεριόριστες παραγωγικές δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων της χώρας. Σε κάθε χρονική συγκυρία, με δεδομένη την κατάσταση της διεθνούς οικονομίας, αυτό που καθορίζει την αποδοτικότητα της ελληνικής οικονομίας, είναι το θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας, που ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει την ανάληψη οικονομικής δραστηριότητας.
Στόχος όλων μας είναι να αρθούν οι στρεβλώσεις για να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα.
Ο ρόλος του κράτους στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι καθοριστικός. Πρέπει να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους σε οικονομικές και κοινωνικές υποδομές και να υιοθετεί πολιτικές διαμόρφωσης ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος.
Οι επιχειρήσεις θέλουν σταθερή και χαμηλή φορολογία, ειδικά στην εργασία.
Θέλουν μια δημόσια διοίκηση που να ανταποκρίνεται άμεσα στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.
Θέλουν την ταχεία απονομή δικαιοσύνης.
Θέλουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να παράγει τις εξειδικεύσεις που απαιτούνται στην παραγωγική διαδικασία, σήμερα και στο μέλλον.
Θέλουν, πάνω από όλα, κατεύθυνση για το πώς σκοπεύει το κράτος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος, και ιδίως αυτές που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, π.χ. την ψηφιακή στρατηγική της χώρας, που δημιουργούν νέες ευκαιρίες, αλλά και ασυνέχειες που πρέπει έγκαιρα να αντιμετωπισθούν.
Θέλουν, τέλος, να αντιμετωπίζονται ως οντότητες που προσφέρουν δουλειά και καταβάλλουν αμοιβές στους εργαζόμενους και φόρους στο κράτος .
Και, έτσι, συμβάλουν στη διαμόρφωση του βιοτικού επίπεδου του πληθυσμού. Δεν νοείται, συνεπώς, να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην οικονομική τους δραστηριότητα, πέραν των ρυθμίσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μιας οικονομίας της αγοράς.
Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, που τους επιτρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν, να δημιουργούν απασχόληση και να παράγουν αξία για την κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό, με τη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021, το κράτος αναμένεται να συμβάλει στην κινητοποίηση όλων των υγιών παραγωγικών δυνάμεων του έθνους προς τους αναπτυξιακούς στόχους που τίθενται.
Το κύριο ζητούμενο σε μια τέτοια αναπτυξιακή πολιτική, πέραν των δράσεων του κράτους που πρέπει να καταγραφούν αναλυτικά και να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι υλοποίησης σε αρμονία με τα διαθέσιμα μέσα επίτευξης των στόχων, είναι να πεισθεί ο ιδιώτης επενδυτής να κάνει την επένδυση που θα του αποφέρει κέρδος, ανταγωνιστικό μάλιστα με το κέρδος που θα του αποφέρει η ίδια η επένδυση στο εξωτερικό.
Αυτό είναι το σημείο- κλειδί για να ξαναδούμε την χώρα μας να ευημερεί, χωρίς δανεικά αυτή τη φορά.
Σήμερα, που η Ελλάδα περνάει σε μια νέα φάση εξωστρέφειας, μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, και με ορατό το τέλος του προγράμματος και ορατή την πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς αγορές, επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε να δώσουμε έμφαση στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε το ολοκληρωμένο κείμενο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021, ώστε να επανέλθουμε με πρόσθετα σχόλια, πάντα σε μια προσπάθεια εποικοδομητικής κριτικής. Όλους μας ενώνει η αγωνία για την προκοπή της χώρας.
Ο ΣΕΒ στέκεται πάντα με υπευθυνότητα απέναντι στις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές, χωρίς οι θέσεις του και η στάση του να εξαρτώνται από τα πολιτικές δυνάμεις που συνθέτουν την κυρίαρχη κυβέρνηση της χώρας.

Διαβάστε εδώ το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική οικονομία – Οικονομία & Επιχειρήσεις: Η συμβολή του ΣΕΒ στη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 – 18 Μαΐου 2017.

Facebook Comments