Θερινό Πρόγραμμα σε Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο- ELGS

26-30 Ιουλίου, 2021

Θα τρέξει αποκλειστικά ONLINE γι αυτό το έτος.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που ανέκυψαν με την πανδημία COVID-19, το πρόγραμμα για αυτό το έτος θα προσφέρεται αποκλειστικά σε σύγχρονη λειτουργία ηλεκτρονικής/διαδικτυακής μάθησης.

Αυτό το καλοκαιρινό θερινό σχολείο επικεντρώνεται στην αυξανόμενη χρήση διοικητικού δικαίου μηχανισμούς στα ρυθμιστικά ιδρύματα της παγκόσμιας διακυβέρνησης (διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς τεχνικής τυποποίησης, διεθνή δίκτυα, συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ιδιωτικούς φορείς κ.λπ.). Το σχολείο παρέχει ένα μοναδικό φόρουμ για το άνοιγμα της συζήτησης για αναδυόμενες μορφές παγκόσμιας διοίκησης στο σημερινό διεθνές νομικό τοπίο.

Η ιδέα είναι να συζητηθούν οι εξελίξεις στην πράξη σχετικά με το παγκόσμιο διοικητικό δίκαιο  και να καλυφθούν τόσο συνταγματικά όσο και θεσμικά ζητήματα, καθώς και θέματα ήπιας διακυβέρνησης. Θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως το Brexit ή οι αντιδράσεις στην πανδημία Coronavirus, θα αναλυθούν υπό διακρατική προοπτική.

Η ρύθμιση τέτοιων ζητημάτων παγκόσμιας ανησυχίας υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και περιλαμβάνει διαφορετικές νομικές τάξεις. Και καθώς οι εθνικές διοικήσεις γίνονται όλο και περισσότερο φορείς της παγκόσμιας διακυβέρνησης, η γραμμή μεταξύ εθνικού και διεθνούς γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη. Το πρόγραμμα καλύπτει τους διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ τέτοιων διαφορετικών ρυθμιστικών συστημάτων (παγκόσμια, περιφερειακή, εθνική), αλλά και τις νέες διοικητικές διαδικασίες, τους μηχανισμούς επανεξέτασης και τις αρχές λήψης αποφάσεων που προωθούν μεγαλύτερη υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων από την αυξανόμενη εμφάνιση πολλαπλών παγκόσμιων ρυθμιστικών διοικητικών φορέων .

Το πρόγραμμα σπουδών ενημερώνεται τακτικά προκειμένου να αναφέρεται στα πιο επίκαιρα, πρακτικά και βασικά θέματα στον τομέα.

Απευθύνεται σε απόφοιτους όλων των πεδίων κοινωνικών επιστημών όπως το δίκαιο, οι πολιτικές επιστήμες, η οικονομία, η κοινωνιολογία, η ιστορία, η φιλοσοφία και οι διεθνείς σχέσεις, καθώς και σε επαγγελματίες πολιτικούς επιστήμονες, δημοσίους υπαλλήλους, δικηγόρους και αξιωματούχους διεθνών οργανισμών και εγχώριων διοικήσεων με στόχο την περαιτέρω κατάρτισή τους. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μαθήματα σε διάφορους τομείς που διεξάγονται από διαπρεπείς καθηγητές από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια όλου του κόσμο. Όλα τα μαθήματα θα είναι σε μορφή σεμιναρίων όπως τα μαθήματα και τα συμπόσια, και η ενεργή συμμετοχή στην τάξη θα ενθαρρυνθεί.

Δομή του Προγράμματος: αποτελείται από τρίωρες συνεδρίες που πραγματοποιούνται δύο φορές την ημέρα. Το πρόγραμμα  κανονικά πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του EPLO στο Σούνιο, που απέχουν μία ώρα από την Αθήνα και βρίσκονται πολύ κοντά στο ναό του Ποσειδώνα.

Ειδικά για φέτος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά.

Κόστος του Προγράμματος:

Για το καλοκαίρι του 2021 το κόστος είναι 400 € για τους μαθητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν τη σύγχρονη λειτουργία ηλεκτρονικής εκμάθησης του προγράμματος

Ενημέρωση και αποστολή αιτήσεων στο [email protected]

Οι αιτήσεις θα παραταθούν έως 2 Ιουλίου 2021.

Τρόπος υποβολής αίτησης: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα και επιστολή στα αγγλικά με αναφορά στην πρόθεση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Τ: +30 211 311 0 671

Summer Schools

Πρόγραμμα 2021:

Facebook Comments