Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ1Στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συνολικού προϋπολογισμού 7,6 εκ €, που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στοχεύουν, κυρίως, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, μέσω της αύξησης της επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και της αναβάθμισης του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τα έργα που υλοποιούνται είναι:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το έργο «Αποκατάσταση Ξενοκράτειου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με προϋπολογισμό 3.700.000,00€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Με το παρόν έργο, το οποίο ανήκει στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου, προβλέπεται η αποκατάσταση του κτηρίου του Ξενοκράτειου στο Μεσολόγγι, η μετατροπή του από σχολικό κτήριο σε μουσειακό χώρο και η δημιουργία – οργάνωση μόνιμης έκθεσης αρχαιολογικών συλλογών.

Το έργο ανήκει στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Ειδικότερα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: εργασίες επισκευής κτηρίου (συντήρηση, ενίσχυση, αποκατάσταση στέγης και δαπέδων, επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση κουφωμάτων, ελαιοχρωματισμοί, στατική ενίσχυση, Η/Μ εγκατάσταση) οργάνωση έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων, εργασίες συντήρησης αρχαίων αντικειμένων, προμήθεια προθηκών, πετασμάτων – κατασκευών, στηριγμάτων και βάσεων αντικειμένων, εγκατάσταση φωτισμού, σχεδιασμός και παραγωγή εποπτικού υλικού, εξοπλισμός εργαστηρίων, αποθηκών, γραφείων.

Με την ολοκλήρωση της Πράξης θα αποδοθεί στο κοινό ένας επισκέψιμος μουσειακός και πολιτιστικός χώρος, όπου θα παρουσιάζονται με ελκυστικό και εύληπτο τρόπο αρχαιολογικά ευρήματα από την Αιτωλοακαρνανία. Μέσω των εκθέσεων θα αναδεικνύεται το πολιτιστικό, αλλά και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο του Μεσολογγίου, ο κρίσιμος ρόλος του στην επανάσταση του ’21, η ιστορία του κτηρίου, καθώς και το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Οι λειτουργίες του κτηρίου θα περιλαμβάνουν ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ θα συνδέεται ο πολιτιστικός με τον περιβαλλοντικό τουρισμό. Θα προσφέρεται μέσω των εκθεμάτων, του πληροφοριακού υλικού και των ποικίλων εποπτικών μέσων, σύνδεση με αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής, ώστε να αναπτυχθεί ένα δίκτυο αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, να αυξηθεί η επισκεψιμότητά τους και να τονωθεί η τουριστική κίνηση, με θετικές επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά την εκτέλεση του έργου, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του. Θα προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από το τρίπτυχο Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Τουρισμός, θα αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον και γενικότερα η κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ – Γ΄ ΦΑΣΗ

Το έργο «Αποκατάσταση – ανάδειξη ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών – Γ΄ Φάση» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με προϋπολογισμό 2.891.211,78€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχους την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ.

Ο σημαντικός αρχαίος ναός του Επικούριου Απόλλωνα Βασσών του 5ου αι. π.Χ. είναι το πρώτο μνημείο της Ελλάδας που περιελήφθη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986. Για την άρση των γεωμετρικών μεταβολών του φέροντος οργανισμού του ναού, καθώς και για την ενίσχυση των μηχανισμών άμυνάς του έναντι των φυσικών δράσεων δρομολογήθηκε το 2001 ευρεία επέμβαση, εστιασμένη στο βόρειο τμήμα του μνημείου. Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015, οι εργασίες που είχαν εκτελεστεί είχαν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση του βόρειου πτερού και το περικλειόμενο δάπεδο. Με στόχο την ομαλή συνέχιση του έργου αποκατάστασης του ναού στα μακρά πτερά του (ανατολικό και δυτικό), υλοποιείται η παρούσα πράξη, η οποία περιλαμβάνει τρία υποέργα.

Στο πλαίσιο του πρώτου υποέργου θα στερεωθεί η θεμελίωση που μεταβιβάζει στο βραχώδες υπόστρωμα τα φορτία τριών (3) κιόνων του μνημείου, του τρίτου και του τέταρτου από βόρεια κιόνων της ανατολικής πλευράς και του τρίτου από βόρεια κίονα της δυτικής πλευράς του μνημείου (δηλαδή των κιόνων Α3, Α4 και Δ3). Επίσης, θα αποκατασταθούν δομικά, θα συντηρηθούν και θα επανατοποθετηθούν στο μνημείο εξήντα οκτώ (68) λίθοι ευθυντηρίας και κρηπίδας, οι οποίοι είναι υποκείμενοι των προαναφερθέντων κιόνων, καθώς και θα επανατοποθετηθούν στο μνημείο, ολόσωμοι, οι προαναφερθέντες τρεις (3) κίονες. Τέλος, θα αποκατασταθούν δομικά, θα συντηρηθούν και θα αναστηλωθούν τρεις (3) λίθοι επιστυλίου της βόρειας όψης (οι Ε.Β3, Ε.Β4 και Α.Β2). Η υλοποίηση του δεύτερου και του τρίτου υποέργου θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της κατάστασης διατήρησης του υπάρχοντος περίκλειστου στεγάστρου (το οποίο καλύπτει επιφάνεια 1.500 τ.μ., και η μεμβράνη που το περιβάλει έχει συνολική επιφάνεια 4.500 τ.μ.) μέσω της μερικής αντικατάστασής του.

Ç ÐÁÍÅÌÏÑÖÇ ÁËËÁ ÅÃÊÁÔÁËÅÉÌÅÍÇ ËÉÌÍÇ ÊÁÉÁÖÁ ÓÔÁ ÐÅÄÉÍÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÇËÅÉÁÓ.ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ/EUROKINISSI

Ç ÐÁÍÅÌÏÑÖÇ ÁËËÁ ÅÃÊÁÔÁËÅÉÌÅÍÇ ËÉÌÍÇ ÊÁÉÁÖÁ ÓÔÁ ÐÅÄÉÍÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÇËÅÉÁÓ.ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ/EUROKINISSI

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΪΑΦΑ

Το έργο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης Καϊάφα» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με συνολικό προϋπολογισμό 4.999.725€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τελικό δικαιούχο την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει στην υλοποίηση με δυο υποέργα προϋπολογισμού 1.016.800€ και δικαιούχο την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας.

Η περιοχή επέμβασης καταλαμβάνει επιφάνεια που ανέρχεται σε 120.868,58 τ.μ. και οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν: σε τμήμα των υφιστάμενων κτιρίων, σε εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομών, σε έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και σε δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας μέσω των δύο υποέργων έχει αναλάβει τη σύνταξη των μελετών καθαρισμού – εξυγίανσης των υδάτων, τη μικροβιολογική μελέτη οργανισμών των υδάτων και τη βιοσπηλαιολογική μελέτη καταγραφής και προστασίας της σπηλαιόβιας πανίδας. Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτών των μελετών, θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για τον καθαρισμό, την εξυγίανση και την παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων.

Facebook Comments

Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΒΑΙ_ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_1
Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συνολικού προϋπολογισμού 14,3 εκ. €, που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στοχεύουν, κυρίως, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, μέσω της αύξησης της επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και της αναβάθμισης του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Τα έργα που υλοποιούνται είναι:
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Το έργο «Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.700.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Το έργο περιλαμβάνει την ανάδειξη της περιοχής του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης, σε πολυχώρο πολιτισμού και αναψυχής και την οργανική σύνδεσή του με το ιστορικό κέντρο της πόλης, την συνολική αποκατάσταση και ανάδειξη δύο οικιών Οθωμανικών χρόνων εντός του Κάτω Κάστρου, την στερέωση τμημάτων του επιθαλάσσιου τείχους, την δημιουργία μεγάλου ανοιχτού χώρου εκδηλώσεων, τη δημιουργία κεντρικού διαδρόμου κίνησης πεζών με διέλευση ποδηλατοδρόμου, που θα συνδέει τον βόρειο με το νότιο λιμένα της πόλης.
Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην «Ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητας του αστικού τοπίου» καθώς θα βελτιώσει την ένταξη της χερσονήσου του Κάστρου στην καθημερινή και την οικονομική ζωή της πόλης. Παράλληλα αναμένεται να συμβάλει στην «Αναβάθμιση υπηρεσιών τουρισμού – πολιτισμού» προσφέροντας νέα υποδομή που θα μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στον τουρισμό. Τέλος το έργο θα συμβάλει στην «Βελτίωση της κινητικότητας και των συνδέσεων» καθώς η υποδομή θα ενισχύσει το δίκτυο ποδηλατοδρόμων.ΒΑΙ_ΚΑΒΕΙΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ_1

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΒΕΙΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Το έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καβειρίου Λήμνου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.638.400€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Το Ιερό των Καβείρων, στην βορειοανατολική Λήμνο, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους, ανασκάφηκε από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή μεταξύ των ετών 1937-1991. Υπαγόταν διοικητικά στην Ηφαιστία που ήταν το κέντρο λατρείας του Ηφαίστου και η κυριότερη πόλη του νησιού. Το ιερό, το οποίο γνώρισε την μεγαλύτερή του ακμή τον 3ο αιώνα π.Χ., αναπτυσσόταν σε δύο πλατώματα και έχει τρεις οικοδομικές φάσεις, την αρχαϊκή, την ελληνιστική και την υστερορωμαiκή. Τα κτήριά του βρίσκονται σε δύο μικρά άνδηρα, διαμορφωμένα στην πλαγιά του χαμηλού λόφου που κατεβαίνει απότομα στη θάλασσα σχηματίζοντας το ακρωτήριο «Χλόη». Από την μεριά της ξηράς, ο περίβολος του ιερού διατρέχει την κορυφογραμμή, ενώ από τη μεριά της θάλασσας, ο χώρος προστατεύεται από ισχυρά αναλήμματα.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου βασιζόμενη σε εγκεκριμένες μελέτες υλοποιεί εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης των αρχαίων κτιριακών καταλοίπων, ενώ θα δημιουργηθούν διαδρομές περιήγησης και χώροι στάσης με υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων για την ανάδειξη συνολικά του χώρου. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει προμήθεια προμήθεια ηλεκτρικού αμαξιδίου, πινακίδα αφής, και εκτύπωση φυλλαδίων BRAIILLE για την διευκόλυνση των ΑμεΑ. Επίσης θα εκπονηθεί Αρχαιολογικός οδηγός και ενημερωτικά φυλλάδια και θα υπάρχει ηχητική ξενάγηση του χώρου. Τέλος θα δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και θα υλοποιηθεί επιστημονικό συνέδριο.
Με τις ανωτέρω εργασίες θα αναβαθμιστεί το μνημείο και θα καταστεί αναγνώσιμο και κατανοητό στο ευρύ κοινό. Οι υποδομές για ΑμεΑ θα καταστήσουν για πρώτη φορά τον χώρο επισκέψιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκπαιδευτικά προγράμματα, ηχητικές ξεναγήσεις και εποπτικό υλικό θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην ανάδειξη του χώρου και την προβολή του στους επισκέπτες. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο χώρος θα είναι επισκέψιμος και ανοιχτός στο ευρύ κοινό.

ΒΑΙ_ΚΑΣΤΡΟ ΧΙΟΥ_1
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ (ΑΠΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ Α ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ Γ)

Το έργο «Αποκατάσταση & Ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Α έως και προμαχώνα Γ)» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 800.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
Η πράξη έχει ως κύρια συνιστώσα τις ήπιες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν τα χερσαία τείχη του μεσαιωνικού Κάστρου της Χίου, τα οποία έχουν μέτωπο προς την πόλη και ειδικότερα από τον Προμαχώνα Α (περιοχή Porta Maggiore) έως και τον Προμαχώνα Γ. Μετά το πέρας των εργασιών θα έχουν ανασχεθεί οι φθορές του μνημείου και το Κάστρο της Χίου θα αποτελέσει πόλο έλξης για κάθε επισκέπτη της πόλης. Συνοπτικά θα γίνουν εργασίες καθαρισμών, στερεώσεων, πληρώσεων ρωγμών, ενεμάτων, ανακτήσεων, αρμολογήσεων κ.α. Στην κεντρική πύλη του Κάστρου, Porta Maggiore θα γίνουν εργασίες συντήρησης. Για την γνωστοποίηση του έργου στο κοινό θα διοργανωθεί Ημερίδα και θα τυπωθεί ενημερωτικό τεύχος και δίγλωσσο πολύπτυχο φυλλάδιο.
Από την στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση του Μνημείου, η ΕΦΑ Χίου Θα αποδώσει αποκατεστημένο στο κοινό, τμήμα του μεσαιωνικού Κάστρου της Χίου, μήκους 153,83 μ, από τον Προμαχώνα Α έως και τον Προμαχώνα Γ, συντηρημένη την κεντρική πύλη (Porta Maggiore) του οχυρού, θα διοργανώσει ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και θα ετοιμάσει ενημερωτικό τεύχος και πολύπτυχο δίγλωσσο φυλλάδιο.ΒΑΙ_ΠΟΛΙΟΧΝΗ ΛΗΜΝΟΥ_1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΟΧΝΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

Το έργο «Αποκατάσταση, Συντήρηση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Πολιόχνης Λήμνου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 2.829.900€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Ο προϊστορικός οικισμός της Πολιόχνης, θεωρείται η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, με πρώιμη μορφή κοινωνικής και αστικής οργάνωσης, λόγω του αστικού σχεδιασμού, των δημοσίων έργων και του καταμερισμού της εργασίας, γεγονός που αποδεικνύεται από τα δυο μνημειώδη δημόσια κτίρια: το «Βουλευτήριο» και τη «Σιταποθήκη».
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου βασιζόμενη σε εγκεκριμένες μελέτες αποκατάστασης εκτελεί εργασίες περίφραξης, αποψιλώσεις, αποχωματώσεις, αρμολογήματα & μικροστερεώσεις λιθοδομών, αναστηλωτικές εργασίες, αποκαταστάσεις – ανακτήσεις, κτηριακές υποδομές, διαδρομές επισκεπτών, δίκτυα φωτισμού, δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης, δίκτυα όμβριων, αναλήμματα, προμήθεια δύο εργοταξιακών οικίσκων, πινακίδες σήμανσης & πληροφόρησης, πληροφοριακό υλικό (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ιστοσελίδα πληροφόρησης & εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επιστημονικό συνέδριο με θέμα το προϊστορικό Αιγαίο, προμήθεια ενός αμαξιδίου ΑμεΑ, τοπογραφική και φωτογραμμετρική υποστήριξη του αρχαιολογικού έργου.
Με τις ανωτέρω εργασίες το μνημείο θα αναβαθμιστεί και θα καταστεί αναγνώσιμο και κατανοητό στο ευρύ κοινό. Οι υποδομές ΑμεΑ θα καταστήσουν για πρώτη φορά τον χώρο επισκέψιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκπαιδευτικά προγράμματα, ηχητικές ξεναγήσεις και εποπτικό υλικό θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην ανάδειξη του χώρου και την προβολή του στους επισκέπτες.ΒΑΙ_ΣΥΚΟΥΣΗΣ ΧΙΟΥ_1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ ΣΤΗ ΧΙΟ

Το έργο «Αποκατάσταση του Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου Συκούση στον οικισμό Αγ. Γεωργίου Συκούση στη Χίο» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 882.812€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχους την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
Πρόκειται για βυζαντινό μνημείο, το ΝΑ τμήμα του οποίου ανήκει σε οκταγωνικού τύπου βυζαντινό ναό, που θεωρείται το πιστότερο αντίγραφο του Καθολικού της Νέας Μονής Χίου.

Το έργο διακρίνεται σε δυο υποέργα.
Στο πλαίσιο του υποέργου 1, που εκτελείται από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, γίνονται καθαιρέσεις, καθαρισμοί, αποξηλώσεις, έρευνα για ύπαρξη τοιχογραφιών κάτω από τα επιχρίσματα, αφαίρεση ελαιοχρωματισμών και προληπτική στερέωση των τοιχογραφιών στο μεταβυζαντινό τμήμα, καθαίρεση κουφωμάτων, αποκατάσταση ρωγμών, μικροανακτήσεις, εκτέλεση αρμολογημάτων και τοποθέτηση σωληνίσκων για την εφαρμογή ενεμάτων, τοποθέτηση μεταλλικών ανοξείδωτων ελκυστήρων, αποκατάσταση όψεων του μνημείου, αποκατάσταση του δαπέδου, συντήρηση όλων των κουφωμάτων του μεταβυζαντινού τμήματος και των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των παραθύρων, κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, Η/Μ εγκαταστάσεις, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με το έργο.
Στο πλαίσιο του υποέργου 2, που εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, λαμβάνουν χώρα εργασίες σωστικών επεμβάσεων συντήρησης των τοιχογραφιών του βυζαντινού τμήματος του ναού, καθαρισμός και στερέωση της ζωγραφικής επιφάνειας. Επίσης θα εκπονηθεί μελέτη για την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις για τη συστηματική συντήρηση και ανάδειξη των τοιχογραφιών του βυζαντινού τμήματος. Τέλος θα διοργανωθεί ενημερωτική επιστημονική ημερίδα.
Το παρόν έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής με την απόδοση ενός σημαντικού μνημείου στην τοπική λατρευτική κοινότητα. Επίσης ο ναός θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών αφού υπάγεται σε δίκτυο μνημείων με άλλους ναούς ίδιου τύπου που έχουν ήδη αναστηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.ΒΑΙ_ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_1

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α-Γ ΚΑΙ Δ) ΤΟΥ Β.Α. ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Το έργο «Στερέωση αποκατάσταση τμημάτων (Περιοχές Α-Γ και Δ) του Β.Α περιβόλου κάστρου Μυτιλήνης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 800.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου αποσκοπεί στη στερέωση – αποκατάσταση τμημάτων των τειχών που αποτελούν τα πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία του Κάστρου Μυτιλήνης, καθώς αφενός το χαρακτηρίζουν και αφετέρου το οριοθετούν και το προστατεύουν.
Τα τείχη με την επιβλητική δόμηση και τη δυσπρόσιτη θέση, λόγω της έντονα επικλινούς γεωμορφολογίας, παρουσιάζουν κακή κατάσταση διατήρησης και η αποκατάστασή τους κρίνεται ως απαραίτητη. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται, αποσκοπούν στην αναστολή της περαιτέρω καταστροφής των Β.Α. τειχών στο Επάνω Κάστρο της Μυτιλήνης.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου βασιζόμενη σε εγκεκριμένες μελέτες αποκατάστασης θα εκτελέσει τις εξής εργασίες: • Αποψιλώσεις – Καθαρισμούς • Αρμολογήματα & Μικροστερεώσεις Λιθοδομών • Αναστηλωτικές Εργασίες – Αποκαταστάσεις – Ανακτήσεις • Συντηρήσεις Επιφανειών (Δαπέδων) • Πινακίδες Σήμανσης & Πληροφόρησης • Πληροφοριακό Υλικό (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα • Ημερίδα • Γενικές Τοπογραφικές Εργασίες (Αεροφωτογράφιση) • Σχεδιάσεις – Αποτυπώσεις ώστε να αρθούν τα στατικά προβλήματα.
Από την στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση του Μνημείου, η ΕΦΑ Λέσβου στοχεύει να αναιρεθεί η εικόνα ερείπωσης και εγκατάλειψης που παρουσιάζει το Κάστρο από την πλευρά του βορείου λιμανιού και της θάλασσας, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της προσέλκυσης των επισκεπτών. Μετά από την παράδοση του έργου, ο χώρος θα είναι επισκέψιμος και ανοιχτός στο ευρύ κοινό.ΒΑΙ_ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ_1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

Το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση ανατολικής πτέρυγας Ι. Μονής Προφήτη Ηλία Καρλοβασίων Σάμου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 925.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
H Ι. Μονή Προφήτη Ηλία Καρλοβασίων Σάμου βρίσκεται στην βορειοδυτική πλευρά της νήσου και ιδρύθηκε το 1739. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης θα φιλοξενήσει στο ισόγειο της, τους χώρους των Η/Μ εγκαταστάσεων, τις αποθήκες, τον χώρο της βιβλιοθήκης και τον εκθεσιακό χώρο και στον όροφο τα κελιά, την κουζίνα με το κεραστικό, καθώς και το συνοδικό. Ακόμα πάνω από την είσοδο θα αποκατασταθεί το υπάρχον παρεκκλήσιο. Το έργο περιλαμβάνει το υποέργο 1 όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και το υποέργο 2 που αφορά στην προβολή του έργου και στο εποπτικό υλικό αυτού.
Με την υλοποίηση του έργου η ανατολική πτέρυγα του μνημείου, που είναι η σημαντικότερη της Μονής θα αποδοθεί προς χρήση για να εξυπηρετήσει τις βασικές λειτουργικές ανάγκες της και θα είναι επισκέψιμη στο ευρύ κοινό. Η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, ως φορέας λειτουργίας, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλιση της συντήρησης και λειτουργίας του μνημείου με την εποπτεία της ΕΦΑ Σάμου & Ικαρίας.

ΒΑΙ_ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ_1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ

Το έργο «Συντήρηση μαρμαροθετημένων δαπέδων Καθολικού Νέας Μονής Χίου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 296.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
Η πράξη έχει ως κύρια συνιστώσα τη συντήρηση και ανάδειξη σπουδαίων δειγμάτων δαπέδων της μεσοβυζαντινής εποχής και παράλληλα την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης του Καθολικού της Νέας Μονής, μνημείου εγγεγραμμένου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ειδικότερα θα γίνουν εργασίες καθαρισμών, συντηρήσεων, συμπληρώσεων και αισθητικών αποκαταστάσεων στα μαρμαροθετημένα δάπεδα σε τρεις χώρους του Καθολικού. Για την προστασία των δαπέδων από την ανερχόμενη υγρασία θα γίνουν εργασίες επισκευής (αποξήλωση, καθαρισμός, επανατοποθέτηση πλακών, συμπλήρωση κ.α) του λίθινου θρανίου που βαίνει περιμετρικά του ναού. Σε ημερίδα που θα διοργανωθεί θα γίνει ενημέρωση του κοινού για τις πραγματοποιηθείσες εργασίες. Επίσης θα εκτυπωθούν σε δύο γλώσσες ενημερωτικό τεύχος και πολύπτυχο φυλλάδιο που θα διανέμεται στο κοινό.

Με το παρόν έργο θα βελτιωθεί η βατότητα των δαπέδων του Καθολικού και θα διευκολυνθούν οι πολυπληθείς επισκέπτες και προσκυνητές της Μονής. Παράλληλα θα συντηρηθούν στοιχεία ενός μνημείου της UNESCO.ΒΑΙ_Κατω Καστρο Μυτιλήνης_1

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το έργο «Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Λέσβου – Δημιουργία τουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών – Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 383.700€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης για την προβολή των αρχαιολογικών χώρων της ακριτικής Λέσβου ως Πολιτιστική διαδρομή με ψηφιακά μέσα και με κύριο άξονα τις κάτωθι δράσεις: Α) μία διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Β) μία εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης σε φορητές συσκευές που θα ενοποιεί σε θεματικές διαδρομές τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λέσβου αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου. Η εφαρμογή θα παρέχει ψηφιακό περιεχόμενο με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented reality) σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τουριστικά και πολιτιστικά. Γ) τη δημιουργία ενός κέντρου πληροφόρησης στον χώρο του Κάτω Κάστρου. Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα τα οποία χωρίζονται στα παρακάτω πακέτα εργασίας: Α. Έρευνα – Συλλογή – Αξιολόγηση – Καταγραφή Πληροφοριακού Υλικού και Β: Ηλεκτρονική Πληροφόρηση.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ

Το έργο «Τρισδιάστατη προβολή Κάστρου Μύρινας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 347.440€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Η πράξη αποσκοπεί στην τεκμηρίωση, ψηφιακή αποτύπωση και τρισδιάστατη προβολή του Κάστρου Μύρινας Λήμνου στο ευρύ κοινό. Η πρόταση ψηφιακής προβολής του Κάστρου Μύρινας περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: Α) Σύστημα εικονικής περιήγησης στο Κάστρο Β) Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Γ) Ψηφιακή διαδραστική ξενάγηση για φορητές συσκευές με τη χρήση beacons και QRcodes. Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα τα οποία χωρίζονται στα παρακάτω πακέτα εργασίας: Α Έρευνα – συλλογή – Αξιολόγηση – Καταγραφή πληροφοριακού υλικού και Β Ηλεκτρονική Πληροφόρηση.ΒΑΙ_ΠΟΛΙΟΧΝΗ ΛΗΜΝΟΥ_1

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Το έργο «Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Λήμνου – Δημιουργία τουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 306.990€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης με κύριο άξονα μία διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος, μία εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης σε φορητές συσκευές που θα ενοποιεί σε θεματικές διαδρομές τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λήμνου, αλλά και με την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης. Το έργο θα υλοποιηθεί σε 2 υποέργα. Το 1ο αφορά στη συλλογή – τεκμηρίωση υλικού και στη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και το 2ο στην ηλεκτρονική πληροφόρηση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

Το έργο «Δημιουργία-λειτουργία “Ψηφιακών εφαρμογών προβολής των γεω-μνημείων της Λήμνου”» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 396.428€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Το έργο αφορά στην εξειδικευμένη, θεματικά / τεχνολογικά / επικοινωνιακά, υποστήριξη προβολής και προώθησης των γεω-μνημείων και γεωτόπων της Λήμνου και περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις: Την προβολή, παρουσίαση και παραγωγή πληροφοριακού, εκπαιδευτικού και διαδραστικού υλικού – Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών με τεχνολογίες αιχμής, την ανάπτυξη μίας εφαρμογής για κινητές συσκευές, την δημιουργία ενός Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης, την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και προβολής του Γεωπάρκου Λήμνου στον παγκόσμιο ιστό αλλά και στη διεθνή τουριστική αγορά.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το έργο «Ανάδειξη και προβολή μουσείων και μνημείων Χίου μέσω διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 540.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
Το έργο έχει ως κύρια συνιστώσα την ανάδειξη και προβολή των Μουσείων και Μνημείων της Χίου με τη χρήση προηγμένων μέσων τεχνολογίας. Με το Υποέργο 1 θα πραγματοποιηθεί επιστημονική τεκμηρίωση και επιμέλεια για τον σχεδιασμό των πολιτιστικών εφαρμογών. Με το Υποέργο 2 θα σχεδιαστούν, θα υλοποιηθούν και θα εγκατασταθούν οι εφαρμογές που αφορούν στην ανάδειξη και προβολή των Μουσείων και Μνημείων της Χίου.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ

Το έργο «Καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομίας στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 758.490€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχους την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου και τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ.
Το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη καταγραφή των ακινήτων μνημείων και ιστορικών κτηρίων της νεότερης (μετά το 1830) πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στην αποτύπωση των οικισμών που χωροθετούνται, καθώς και των άυλων πολιτιστικών στοιχείων με τα οποία συνδέονται. Το υλικό θα τροφοδοτεί το περιεχόμενο ηλεκτρονικής γεωβάσης δεδομένων, που θα τηρείται και θα εμπλουτίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με αντικείμενο την καταγραφή, τεκμηρίωση, διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Στόχος είναι η ανάπτυξη εξωστρεφών εφαρμογών με τουριστικό / εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που θα αντλούν περιεχόμενο από το ψηφιακό αποθετήριο, για την ανάδειξη και προβολή της Περιφέρειας στο κοινό ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού.ΒΑΙ_ΚΑΣΤΡΟ ΧΙΟΥ_1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ Γ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ)

Το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη χερσαίων τειχών Κάστρου Χίου (από τον προμαχώνα Γ έως και τη δυτική πύλη)» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.200.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπονται ήπιες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης των χερσαίων τειχών του μεσαιωνικού Κάστρου της Χίου στο τμήμα από τον Προμαχώνα Γ έως και τη Δυτική Πύλη. Αποτελώντας συνέχεια του έργου στο τμήμα των Χερσαίων τειχών, από τον Προμαχώνα Α έως και τον Γ, θα αποδώσει μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση της μεγαλύτερης έκτασης των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου. Μετά το πέρας των εργασιών θα έχουν ανασχεθεί οι φθορές του μνημείου. Συνοπτικά, θα γίνουν εργασίες καθαρισμών, στερεώσεων, πληρώσεων ρωγμών, ενεμάτων, ανακτήσεων, αρμολογήσεων κ.α. Οι εργασίες ανάκτησης – συμπλήρωσης στις περιοχές των ανωδομών που παρουσιάζουν εκτεταμένες καταρρεύσεις στους προμαχώνες Δ και Ε και στο μεταπύργιο τμήμα Ε-ΣΤ θα γίνουν μετά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Το έργο «Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομίας ως μέσο τοπικής ανάπτυξης – Ελκυστικοί προορισμοί» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» με προϋπολογισμό 850.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Με το εν λόγω έργο επιχειρείται η παρέμβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας στη Λήμνο και ειδικότερα προγραμματίζονται εργασίες καθαρισμού, διαμόρφωσης και ανάδειξης στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου: Ελληνιστικό Ιερό, Παλαιοχριστιανικά Λουτρά, Υστερορωμαϊκή Οικία, Ιερό της Μεγάλης Θεάς, Αρχαίο Θέατρο, Αγορά και Τείχος. Επίσης προβλέπονται εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών του αρχαιολογικού χώρου και των μέσων πληροφόρησης του κοινού.
Η ΕΦΑ Λέσβου θα συμμετέχει στις συναντήσεις της συντονιστικής ομάδας του έργου, ενώ θα αναλάβει και τη διοργάνωση δυο (2) ημερίδων στην Ελλάδα. Θα προβεί, επίσης, σε συγγραφή και αποστολή μηνιαίου ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου, καθώς και σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα. Τέλος, θα αποτυπωθούν οι κοινές ανάγκες στον τομέα ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και θα γίνει εκπόνηση μελέτης καθορισμού κοινών αναγκών στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων μείζονος σημασίας στη διασυνοριακή περιοχή.

Facebook Comments