Η BMW AG αυξάνει τις προβλέψεις κερδοφορίας για το οικονομικό έτος 2021

Η Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) αυξάνει την πρόβλεψη περιθωρίου κέρδους (EBIT) για τον Αυτοκινητιστικό τομέα από 7% – 9% σε 9,5% – 10,5% για το οικονομικό έτος 2021. Επιπρόσθετα, η εκτίμηση σχετικά με την απόδοση ίδιων κεφαλαίων (Return on Equity) για το τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών αναθεωρείται από 17% – 20% σε 20% – 23%.

 

Παρά την έλλειψη ημιαγωγών, που αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω την παραγωγή και τις παραδόσεις στους πελάτες στους επόμενους μήνες, η BMW AG εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες θετικές επιπτώσεις από την τιμολόγηση τόσο των νέων όσο και των παλαιότερων οχημάτων θα αντισταθμίσουν το αρνητικό κλίμα από τη μείωση του όγκου πωλήσεων το τρέχον οικονομικό έτος.

 

Η θετική κερδοφορία θα επηρεάσει ευνοϊκά τα κέρδη του Group προ φόρων που προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά. Η ταμειακή ροή (Free Cash Flow) στον Αυτοκινητιστικό τομέα υπολογίζεται να φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

Οι ορισμοί των ανωτέρω οικονομικών δεικτών υπάρχουν στο γλωσσάριο του ετήσιου απολογισμού του BMW Group για το 2020, στις σελίδες 326 – 329.

 

Η αναφορά τριμήνου για το διάστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 θα δημοσιευτεί στις 3 Νοεμβρίου 2021.

 

Facebook Comments