Νέος ενδεικτικός τιμοκατάλογος AUDI – ΜΥ22

Δείτε τον ενδεικτικό τιμοκατάλογο Audi MY22 που βρίσκεται σε ισχύ από τις 27/07/2021 και περιέχει επιπλέον τις τιμές των μοντέλων:

  • Q4 e-tron SB
  • e-tron GT
  • RS e-tron GT

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ_ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_MONTEΛΩΝ_2021 07 27_MY 2022

Facebook Comments