Στα βιβλία της χρονιάς 2020-2021 και το βιβλίο του Σπύρου Γεωργίου, «Πτυχές φιλοσοφικού στοχασμού στον Χρήστο Μαλεβίτση»

Σπύρος Γεωργίου,  «Πτυχές φιλοσοφικού στοχασμού στον Χρήστο Μαλεβίτση»

O Xρήστος Μαλεβίτσης υπήρξε φιλόσοφος και στοχαστής, με έντονη πνευματικότητα, με λόγο καθοδηγητικό, επιβλητικό, παρηγορητικό, διεισδυτικό, αφυπνιστικό. Υπήρξε κατεξοχήν δοκιμιογράφος όπου μέσα στα δοκίμιά του διακρίνεται η πνευματική του ανησυχία, ο βαθύς του συλλογισμός, η αναζήτηση της αλήθειας. Προσπάθησε να προσεγγίζει και να αναλύσει σύγχρονους  προβληματισμούς, να εμβαθύνει στην εσωτερικότητα του ανθρώπου, να δώσει απαντήσεις σε διλήμματα, σε κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις, να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις παραδόσεις, με τη θρησκευτικότητα, με την ιστορία. Ο κ. Σπύρος Γεωργίου στο έργο του «Πτυχές φιλοσοφικού στοχασμού στον Χρήστο Μαλεβίτση»  υφαίνει με σεβασμό και συστολή τις βαθιές πνευματικοφιλοσοφικές αναζητήσεις του Χρήστου Μαλεβίτση επιτρέποντας  στον αναγνώστη να βαδίσει στο ίδιο «μονοπάτι» με τον δοκιμιογράφο, να αφουγκραστεί την σκέψη του και να αναστοχαστεί πάνω σε αυτήν. Το  βιβλίο περιλαμβάνει επτά (7) κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο αναφέρεται σε ανάλυση δοκιμίων  του Χρήστου Μαλεβίτση προσεγγίζοντας έτσι φιλοσοφικούς στοχασμούς του που έχουν να κάνουν με το υπάρχειν, με την συνείδηση και την εσωτερικότητα  του ανθρώπου και τη συμπεριφορά του, με την παράδοση, με την Πολιτεία και την Δημοκρατία, με το δημοκρατικό πολίτευμα και την αστική δημοκρατία, με την ελευθερία και τις δημιουργικές συνειδήσεις. Ο κ. Σπύρος Γεωργίου κατορθώνει να βοηθήσει τον αναγνώστη να στοχαστεί και να αναστοχαστεί  με τον τρόπο που ο Μαλεβίτσης διερευνά κάποιο θέμα του συλλαμβάνοντας και αναδομώντας την αισθητικώς δημιουργική συνείδηση.

 

Facebook Comments