Ανακοίνωση της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» για τον προϋπολογισμό

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_xl1-3-1-1-1-1-3Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης του δήμου Διονύσου, «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», για τον προϋπολογισμό:

 

Προϋπολογισμός 2017

Η απόδειξη ότι τίποτα δεν πρόκειται ν’αλλάξει στο Δήμο Διονύσου

 

O ετήσιος προϋπολογισμός ενός Δήμου εκφράζει τη φιλοσοφία και τη πολιτική βούληση της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Ουσιαστικά, αποτυπώνει το που θα κατευθυνθούν οι διατιθέμενοι πόροι, για να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιλογές της Διοίκησης. Εκ των πραγμάτων λοιπόν,είναι το κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο σε ετήσια βάση.

Η Δημοτική μας Κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου για τους Προϋπολογισμούς των ετών 2015 και 2016, είχε ασκήσει δριμεία κριτική στη Διοίκηση του Δήμου, χαρακτηρίζοντάς τους ως αμιγώς διαχειριστικούς, αντιαναπτυξιακούς και πλασματικούς, καθώςδεν αποτύπωνανστόχους, φιλοσοφία, όραμα.

Σε κάθε περίπτωση όμως, διατηρούσαμε την ελπίδα ότι μια νέα Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να διορθώσει τα πράγματα στη πορεία κι ότι απλά ήταν θέμα χρόνου και προσαρμογής.

Δυστυχώς, ΚΑΙ ο Προϋπολογισμός του 2017 – 3ος κατά σειρά – ήρθε να διαψεύσει την όποια ελπίδα είχε απομείνει, καθώς είναι βέβαιο ότι παγιώνεται πλέον η κατάσταση με την οποία θα πορευθούμε από δω και στο εξής.

Παραμένουν «μόνιμα»ζητούμενα:

 • Η αναδιοργάνωση-αναδιάρθρωση των Δημοτικών Υπηρεσιών, όπωςτης καθαριότητας, της συντήρησης των οχημάτων, της ύδρευσης, των Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ.
 • Ηενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης,για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κοινωνικής κρίσης.
 • Η ενδυνάμωση εθελοντικών πρωτοβουλιών, για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών.
 • Οι επενδύσειςγια έργα υποδομής.
 • Η Δημοτική Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στα Τοπικά Συμβούλια, για να διορθωθεί το μειονέκτημα του Καλλικρατικού θεσμού, δηλ. της απομάκρυνσης του Δήμου από τις ζωντανές Δημοτικές Κοινότητες, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η κοινωνική συμμετοχή, η δυνατότητα κοινωνικού ελέγχου και η διαφάνεια.

Επιπροσθέτως, ο Προϋπολογισμός αυτός:

 • Δεν είναι αναπτυξιακός, αφού οι όποιες επενδύσεις σε νέα έργα αναφέρονται σε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίοδεν είναι παρά μια λίστα προθέσεων έργων, χωρίς αρχή, μέση, τέλος και προοπτική εκτέλεσης -γεγονός που αναδείχθηκε, στη πρόσφατη ειδική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Είναι πλασματικός,διότι, όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των Προϋπολογισμών των τελευταίων ετών, το πραγματικό ύψος του θα έπρεπε να κυμαίνεται περί τα 35 εκ. Ευρώ, ποσό που αποκλίνει αρκετά από το αναφερόμενο ποσό ύψους48 εκ. Ευρώ.
 • Είναι καθαρά διαχειριστικός, καθώς οι κωδικοί του φετινού Προϋπολογισμού και ειδικά των εξόδων, δε διαφοροποιούνται ούτε σε είδος αλλά ούτε και ποσοτικά σε σχέση με κείνους των προηγουμένων ετών.

Διατηρούμε σταθερή άποψη ότι η δύσκολη δημονοσιονομική κατάσταση δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι αδράνειας. Η κρίση επιβάλλει κι άρα δημιουργεί τις προϋποθέσεις γιαεπαναπροσανατολισμό των λιγοστών πόρων προς εξυπηρέτηση νέου οράματος και στόχων, εφ’ όσον, βέβαια, αυτοί υφίστανται.

Αλλά πώς να υπάρξουν όραμα και στόχοι, όταν ο Δήμος δε διαθέτει 5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο με ετήσια σχέδια δράσης (οργανικό κομμάτι των οποίων αποτελεί το Τεχνικό Πρόγραμμα), η ύπαρξη του οποίου θα μπορούσε να σημαδοτήσει άμεσα τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών αλλά και την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων;

Για τους ανωτέρω λόγους η Δημοτική μας Κίνηση «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ» καταψήφισε το Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2017.

 

Διεύθυνση Γραφείου: Κανάρη 3 – Άνοιξη 14569

Τηλ: 2132139816

Web Site: www.neapnoidionisos.gr

Email: [email protected]

Blog: http://neapnoidionisos.blogspot.com

Facebook: ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ

Twitter: @Neapnoidionisos

Facebook Comments

Ανακοίνωση της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» για το έργο της αποχέτευσης

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_xl1-3-1-1-1-1Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης του δήμου Διονύσου, «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», για το έργο της αποχέτευσης:

 

ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Είναι γνωστό ότι από τις 28/08/2014 άρχισε να εκτελείται στις περιοχές μας το μεγάλο και σοβαρό έργο της Αποχέτευσης. Ένα έργο κλειδί για το περιβάλλον των περιοχών μας, με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΠΕΡΑΑ) και χρόνο αποπεράτωσης 2ετών.

Δυστυχώς το έργο εξελίχθηκε με πρωτοφανείς αργούς ρυθμούς, καθώς στο τέλος της προβλεπομένης προθεσμίας των 2ετώνείχε εκτελεσθεί μόλις το 14% αυτού.

Περί τα τέλη Ιουλίου του 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μιά δύσκολη αλλά ώριμη απόφαση για γενναία παράταση2 χρόνων, δημιουργώντας έτσι την ελπίδα για ολοκλήρωση του έργου.

Η Δημοτική μας Κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», αφού επεσήμανε τη μεγάλη καθυστέρηση, κινούμενη με αίσθημα ευθύνης, στήριξε τη παραπάνω απόφαση, προσδιορίζοντας όμως συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη Δημοτική Αρχή(ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα συσχετιζόμενο με συγκεκριμένα μέτωπα εργασιών, άμεση επίλυση όλων των τεχνικών εκκρεμοτήτων, μέριμνα για την άμεση δημοπράτηση από την ΕΥΔΑΠ του έργου δημιουργίας αποδεκτών, κλπ.).

Στα πλαίσια αυτά, με συντονισμένες παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε ζητήσει από το Δήμαρχο κύριο Ζαμάνη μόνιμη ενημέρωση σε 2μηνη βάση, με στόχο να εντοπίζονται άμεσα οι όποιες δυσκολίες και να διαμορφώνονται οι απαραίτητες συναινέσεις για τη πρόοδο του έργου.

Πλην όμως, παρά την αρχική συμφωνία του Δημάρχου, υπήρξε ακατανόητη κωλυσιεργία. Γιατο λόγο αυτό, σύσσωμες οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης καταθέσαμε αίτημα σχετικής ενημερωτικής συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό.

 

 

Η σχετική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τελικά τη Τρίτη 13/12/2016, όπου ενημερωθήκαμε για τα εξής:

α) Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν 9 μέτωπα εργασίας κι είχαν εκτελεσθεί :

 • Στο Διόνυσο: 10 χλμ. δικτύου, σε σύνολο 49,47 χλμ.
 • Στο Κρυονέρι: 6,61 χλμ δικτύου, σε σύνολο 16,61 χλμ.
 • Στη Σταμάτα: 10 χλμ. δικτύου, σε σύνολο 12,35 χλμ.
 • Στη Ροδόπολη: 1,05 χλμ. δικτύου, σε σύνολο 11,55 χλμ.
 • Στον Αγιο Στέφανο: 1,47 χλμ. δικτύου, σε σύνολο 3,47 χλμ.

Έχουν δηλαδή εκτελεσθεί περί τα 21 χλμ. επί συνόλου 93,43 χλμ., που αντιστοιχούν σε  ποσοστό 22% του συνολικού έργου.

β) Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΠΕΡΑΑ, όμως ο ανάδοχος, επειδή αντιμετωπίζει δικά του χρηματοδοτικά προβλήματα, δυσκολεύεται στις υποχρεώσεις του προς υπεργολάβους, με συνέπεια την εμφάνιση νέων δυσλειτουργιών (τα μέτωπα εργασίας έχουν περιορισθεί σε 7).

γ) Οι όποιες τεχνικές εκκρεμότητες (υπόγειες διατρήσεις), που ενδεχομένως θα δημιουργούσαν καθυστερήσεις (πλην μιας), έχουν αντιμετωπισθεί χωρίς διελεύσεις από οικόπεδα ιδιωτών.

δ) Τα πρωτεύοντα δίκτυα θα δημοπρατηθούν από την ΕΥΔΑΠ περί τον Ιούνιο.

ε) Δε λειτουργεί το δίκτυο, όπου αυτό έχει ολοκληρωθεί, αφού υπολείπονται μικρά έργα συνδέσεων με τους αποδέκτες, που βρίσκονται σε κεντρικές λεωφόρους. Αιτία η μη έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων κυκλοφοριακών μελετών στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσίαγια έγκριση (πχ της Λεωφόρου Διονύσου στις διασταυρώσεις με Καϊρη και Στρ. Καρρά), που είναι απαραίτητες για τα εν λόγω μικρά έργα.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τοποθετούμενος εκ μέρους της Δημοτικής μας Κίνησης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Γιάννης Φωτάκης, τόνισε τα εξής:

 • Από την παρουσιασθείσα εξέλιξη του έργου προκύπτει, ότι το 5μηνο Αυγούστου-Δεκεμβρίου,με 9 υφιστάμενα μέτωπα εργασίας,εκτελέσθηκεποσοστό έργου 8%, δηλαδή 1,6% ανά μήνα.

Κατά συνέπεια, με δεδομένητη μηνιαία αυτή εξέλιξη και το γεγονόςότι το ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου ανερχόταν σε 86%στο τέλος Ιουλίου του 2016, απαιτούνται επιπλεόν 54 μήνες για την ολοκλήρωσή του.

Πιο αναλυτικά, αν εξακολουθήσουνοι ρυθμοί εργασίας ως έχουν (9 μέτωπα), θα υπάρξει υπέρβαση του χρόνου περαίωσηςκατά 2,5 επιπλέον χρόνια περίπου, ήτοι έως την 18η/1/2021 (!!!), με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά επισφαλής η ολοκλήρωση του έργου.

Αντί λοιπόν να αυξηθούν οι ρυθμοί εργασίας στο διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μετώπων, τα ως άνω μέτωπα μειώθηκαν στα 7, λόγω νέων χρηματοδοτικών προβλημάτων του αναδόχου, καθιστώντας την όλη εξέλιξη του έργου απογοητευτική.

Συμπέρασμα:Θα πρέπει άμεσα ο ανάδοχος να υποχρεωθεί, με τα εργαλεία που προσφέρει η Νομοθεσία Δημοσίων Έργων, στην εντατικοποίηση των εργασιών, με την ανάπτυξη συνολικά 20 μετώπων.

 • Χαιρετίζεται το γεγονός ότι έχουν προσεγγισθεί όλες οι τεχνικές εκκρεμότητες του έργου, ώστε αυτό να μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα.
 • Εντοπίζεται μεγάλη καθυστέρηση στη δημοπράτηση του έργου του πρωτεύοντος δικτύου (αποδεκτών), από την ΕΥΔΑΠ. Κι αν ακόμη το έργο δημοπρατηθεί τον Ιούνιο του 2017 (όπως ειπώθηκε), αυτό δεν μπορεί να συμβασιοποιηθεί νωρίτερα από τις αρχές του 2018. Επισημαίνεται, ότι χωρίς αυτό, μεγάλο τμήμα του έργου δεν μπορεί να λειτουργήσει, ενώ οι Ευρωπαϊκές πιστώσεις που έχουν διατεθεί,θ’ανακληθούν εις βάρος του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή, με τη στάση που τηρεί έως σήμερα να μην προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, φαίνεται να μην κατανοεί τους κινδύνους αυτούς.
 • Εντοπίσθηκε μεγάλη καθυστέρηση στη λειτουργία του δικτύου, όπου αυτό έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν αποχέτευσηιδιοκτησίες επί οδών συνολικού μήκους 21 χιλιομέτρων, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν. Οι λόγοι εξηγήθηκαν παραπάνω και πρέπει άμεσα να ξεπερασθούν (μέριμνα για άμεση ολοκλήρωση και υποβολή για άμεση έγκριση στη Περιφέρεια των κυκλοφοριακών μελετών)., για να μην ξανασυμβεί αυτό δε, θα πρέπει από τώρα, προγραμματισμένα, να προηγείται παντού η εν λόγω διαδικασία.
 • Προβλέπεται η πρόσληψη γραφείου ως Τεχνικού Συμβούλου, διαδικασία που μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Άμεσα αυτό πρέπει να γίνει, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να βρεί πολύτιμη βοήθεια κατά τη διαχείριση μιας μεγάλης σύμβασης.
 • Εντοπίζεται η μη απομάκρυνση μπαζών του έργουκαι η εναπόθεση των σε κοινόχρηστους χώρους των περιοχών Αγίου Στεφάνου και Διονύσου (περιοχή νότια του ΤΥΠΕΤ). Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση να μετατρέπονται οι περιοχές μας σε χωματερές, πρέπει αμέσως να σταματήσει.

 

Καταλήγοντας ο κύριος Φωτάκης, τόνισε τις μεγάλες ευθύνες της Δημοτικής Αρχής για την υπέρβαση των μεγάλων κινδύνων που εντοπίσθηκαν, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Επαναλήφθηκε δε το αίτημα προς τη Δημοτική Αρχή για ενημέρωση σε 2μηνη βάση, με στόχο να εντοπίζονται άμεσα οι όποιες δυσκολίες και να κινητοποιούνται όλες οι τοπικές δυνάμεις που μπορούν να συμβάλλουν θετικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments